OUR DNA

FLERE GENERATIONER AF GODE GENER

DanBred-avlsprogrammet har eksisteret siden 1890’erne. Det er i dag et moderne, unikt og uhyre effektivt avlssystem, som sikrer at de bedste dyr altid er til rådighed for svineproducenterne.

Generation for generation udvælges kun de bedste dyr. Udvælgelsen baseres på data fra hele populationen og på resultater for bl.a. produktion, fertilitet og slagteegenskaber. Målet er, at de danske grise til hver en tid lever op til de produktions- og effektivitetskrav, som den professionelle svineproduktion stiller. 

Resultatet af avlsprogrammet er en signifikant overlegen effektivitet sammenlignet med konkurrenterne. De danske dyr har høj fertilitet, store robuste kuld, fremragende foderudnyttelse, lavt slagtetab og høj kødprocent, og vores dygtige R&D afdeling hos L&F, Svineproduktion, er et hestehoved foran konkurrenterne i avlsarbejdet. 

GENER, DER BIDRAGER TIL DIN FORRETNING

Hos DanBred har vi fokus på svinenes sundhed, trivsel og genetiske kvalitet. Fundamentet i vores stærke avlsarbejde er tre racer; Landrace (LL), Yorkshire (YY) og Duroc (DD). Derudover tilbyder vi produktionssoen, DanBred Hybrid, der er en krydsning af Landrace og Yorkshire (LY/YL).

Landrace og Yorkshire er ideelle hundyr til avl, takket være en unik kombination af høj fertilitet, gode moderegenskaber og fremragende kødkvalitet. Duroc bruges som handyrlinje til produktion af slagtesvin. Som orne er Duroc viril og giver desuden optimal kødkvalitet og sikrer et godt resultat i produktionsøkonomien.

DanBred LANDRACE (LL)

DanBred Landrace er en af hundyrracerne i det danske krydsningsprogram til produktion af YL-sopolte. Landracen har en god slagtekvalitet. På grund af Landracens høje frugtbarhed bruges søer af denne race ofte som moderdyr til YL-søer, der er de bedste krydsningssøer til produktion af slagtesvin. DanBred Landrace er en stærk gris med gode ben. Den er kendt for sin gode kødkvalitet.

 

DanBred YORKSHIRE (YY)

 

DanBred Yorkshire bruges ligesom Landrace som hundyrrace. Det er den bedste race mht. produktionsegenskaberne tilvækst, foderforbrug, kødprocent og kødkvalitet, og derfor anvendes racen desuden (i mindre omfang) som far til slagtesvin. Racen har god frugtbarhed og gode moderegenskaber.

DanBred DUROC (DD)

DanBred Duroc klarer sig godt som faderrace i kombination med LY/YL-søer.

I Danmark er der en lang tradition for at bruge Duroc-ornen som faderrace og LY/YL-søer som mødre til slagtesvin. Ved denne treracekrydsning får svineproducenterne fuld udnyttelse af krydsningsfrodigheden og optimale produktionsresultater, høj kødprocent og god kødkvalitet.
For eksempel har slagtesvin efter DanBred Duroc en daglig tilvækst, som er omkring 100 gram større end slagtesvin efter Pietrain-orner.

DANBRED HYBRID (LY/YL)

DanBred Hybrid er det første kryds (F1) mellem Landrace og Yorkshire.

LY-/YL-søer har en høj frugtbarhed, et godt pattesæt, en lang levetid og er lette at håndtere.

Kontakt DanBred

Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.


Book en tid eller et møde nu