OUR DNA

GENERATIONER AF GODE GENER

Organiseret svineavl har eksisteret i Danmark siden 1890’erne. DanBred er i dag et moderne, unikt og særdeles effektivt avlssystem, som sikrer at de bedste avlsdyr altid er til rådighed for svineproducenterne.

Generation for generation udvælges de bedste avl til videre avl. Udvælgelsen baseres på resultater for bl.a. produktion, fertilitet og slagteegenskaber fra hele DanBred populationen samt det indbyrdes slægtskab mellem DanBred avlsdyrene. Målet er, at alle DanBred avlsdyr til hver en tid lever op til de krav, som stilles af professionelle svineproducenter over hele verdenen.

Resultatet af avlsprogrammet er en markant bedre produktivitet sammenlignet med konkurrenterne. DanBred avlsdyr har høj fertilitet, store levedygtige kuld, fremragende foderudnyttelse, lavt slagtesvind og høj kødprocent. Hver dag arbejder vores professionelle udviklingsafdeling hos L&F, Svineproduktion, på at optimere avlen så DanBred fortsat er foran konkurrenterne.

GENER, DER BIDRAGER TIL DIN FORRETNING

Hos DanBred har vi fokus på sundhed og høj genetiske kvalitet. Fundamentet for vores stærke avlsarbejde er de tre racer; DanBred Landrace (LL), DanBred Yorkshire (YY) og DanBred Duroc (DD), som danner grundlag for DanBred krydsningsprogrammet.

DanBred Landrace (LL) og DanBred Yorkshire (YY) er ideelle som hundyrlinjer i krydsningsprogrammet. Racerne fusionerer, en unik kombination af høj fertilitet, gode moderegenskaber og lang holdbarhed, til den fuldkomne DanBred Hybrid (LY eller YL), som er en førstegangskrydsning mellem DanBred Landrace og DanBred Yorkshire. Denne hybrid er ideel som basis for produktion af slagtesvin.

DanBred Duroc (DD) bruges i krydsningsprogrammet som handyrlinje til produktion af slagtesvin. DanBred Duroc bidrager til optimal vækst, effektiv foderudnyttelse samt prima kødkvalitet. Krydsningen mellem DanBred Duroc ornen og DanBred Hybrid soen, skaber synlige resultater i produktionsøkonomien.

DanBred LANDRACE (LL)

DanBred Landrace er en af hundyrracerne i det danske krydsningsprogram til produktion af YL-sopolte. Landracen har en god slagtekvalitet. På grund af Landracens høje frugtbarhed bruges søer af denne race ofte som moderdyr til YL-søer, der er de bedste krydsningssøer til produktion af slagtesvin. DanBred Landrace er en stærk gris med gode ben. Den er kendt for sin gode kødkvalitet.

DanBred YORKSHIRE (YY)

DanBred Yorkshire bruges ligesom Landrace som hundyrrace. Det er den bedste race mht. produktionsegenskaberne tilvækst, foderforbrug, kødprocent og kødkvalitet, og derfor anvendes racen desuden (i mindre omfang) som far til slagtesvin. Racen har god frugtbarhed og gode moderegenskaber.

DanBred DUROC (DD)

DanBred Duroc klarer sig godt som faderrace i kombination med LY/YL-søer.

I Danmark er der en lang tradition for at bruge Duroc-ornen som faderrace og LY/YL-søer som mødre til slagtesvin. Ved denne treracekrydsning får svineproducenterne fuld udnyttelse af krydsningsfrodigheden og optimale produktionsresultater, høj kødprocent og god kødkvalitet.
For eksempel har slagtesvin efter DanBred Duroc en daglig tilvækst, som er omkring 100 gram større end slagtesvin efter Pietrain-orner.

LÆS MERE

DANBRED HYBRID (LY/YL)

DanBred Hybrid er en førstegangskrydsning mellem DanBred Landrace og DanBred Yorkshire. DanBred Hybrid er den optimale racekombination i soholdet. DanBred Hybrid sikrer høj effektivitet i besætningen, ved at  kombinere DanBred Landracens høje frugtbarhed og gode moderegenskaber med DanBred Yorkshires styrke og fine kødkvalitet. DanBred Hybrids styrke i benstilling og kropsbygning sikrer god holdbarhed, og mindsker produktionsomkostningerne i din besætning.

Krydses DanBred Hybrid soens gode moderegenskaber samt potentiale for høj mælkeydelse med DanBred Duroc racens enestående vækstpotentiale og høje foderudnyttelse, produceres store levedygtige kuld, til gavn for professionelle svineproducenter verdenen over. DanBred Hybrid sikrer din besætnings produktivitet og rentabilitet. Et skift til DanBred betyder sikkerhed for optimeret genetisk udbytte på besætningsniveau. Vælg DanBred Hybrid hvis du vil være blandt de bedste, og fremtidssikre din besætning.

LÆS MERE

Kunder får mest ud af DanBred

HOLD DIG OPDATERET

Tilmeld dig DanBreds nyhedsbrev med sidste nyt om effektiv drift, økonomi, genetik og sundhed. Kort sagt alt, hvad der er relevant for moderne svineproduktion – hverken mere eller mindre.
Jeg giver DanBred P/S tilladelse til at sende mig emails om effektiv svineproduktion, økonomi, genetik og sundhed mv. Vi skriver kun når vi har noget relevant på agendaen og aldrig mere end 2 gange om måneden. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Kontakt DanBred

Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.


Book en tid eller et møde nu