DanBred Hybride

DanBred Hybride heeft een rustig temperament en uitstekende moedereigenschappen evenals een goede levensduur. DanBred Hybriden produceren grote, levensvatbare worpen met robuuste biggen, die snel groeien en een hoge voerefficiëntie hebben tot aan de slacht. Wanneer ze gekruist worden met DanBred Duroc, zullen de nakomelingen al deze eigenschappen en een uitstekende vleeskwaliteit erven. DanBred Hybride levert daarom een positieve bijdrage aan het bedrijfsresultaat en aan een duurzame productie.

De meest productieve fokgelt voor de productie van de beste vleesvarkens.

DanBred Hybride is een eerste kruising tussen DanBred Landras en DanBred Yorkshire. Het is de optimale productiezeug, die zorgt voor een hoog rendement in de productie door de beste eigenschappen te combineren.

6 Feiten

DanBred Hybride heeft zeer goede moedereigenschappen en een rustig temperament

DanBred Hybride draagt bij aan duurzame productie van varkensvlees

DanBred Hybride heeft een goede levensduur en dus een hoge levensproductie

DanBred Hybride produceert grote worpen met vitale en robuuste biggen

DanBred Hybride produceert veel robuuste volwaardige biggen

DanBred Hybride heeft snelgroeiende en efficiënte nakomelingen met een lage voederconversie

DanBred raszuivere populaties:

Winstgevendheid

De grafiek hieronder toont de top 5 van het aantal gespeende biggen per zeug per jaar van de DanBred productiestapel.

Het volledige potentieel gebruiken

De DanBred Hybride heeft een buitengewoon genetisch potentieel voor de fokkerij. In combinatie met gerichte managementinspanningen om de perfecte kraamstal te maken, maakt de DanBred Hybride een belangrijk en merkbaar verschil voor zowel de productieresultaten als de winstmarges.

Het opzetten van correcte managementroutines rond het werpen begint in de fase vóór het werpen, waar reiniging, strooisel en een specifieke kwaliteitscontrolelijst prioriteit moeten hebben. Als het hok eenmaal goed is voorbereid en het werpen is begonnen, hangt het succes van het werpen af van de juiste voeding en observatie als dat nodig is.

Succes in het beheer van vruchtbare zeugen zoals de DanBred Hybride is vooral gericht op het zorgvuldig omgaan met de pasgeboren biggen; snelle toegang tot het uier en de biest en het warm en droog houden van de biggen zijn belangrijke aandachtspunten. Ook andere strategieën, zoals alternerend zogen, kunnen bijdragen aan de gezondheid en de groei van biggen in het belangrijke vroege stadium van hun leven.

Om het hoge aantal biggen groot te brengen, is bewezen dat gerichte aandacht voor management en voeding tijdens de lactatie niet alleen de onmiddellijke groei van de biggen ondersteunt, maar ook de levenslange productiviteit verbetert. De voederstrategie moet daarom gericht zijn op het voeren voor hoge melkgiften om het aantal gezoogde biggen te maximaliseren.

Benchmark Resultatens

Het bereiken van torenhoge productiviteit is niet alleen voorbehouden aan traditioneel goed presterende landen zoals Denemarken. Met DanBred-genetica kunnen varkenshouders over de hele wereld resultaten van wereldklasse behalen!

De tabel toont de benchmark voor productiebedrijven die gebruik maken van DanBred Hybride. Uit de cijfers blijkt dat zowel binnen als buiten Denemarken zeer goede resultaten worden geboekt.

Land Levendgeboren Gespeend/worp Gespeend/zeug/jaar
Denemarken 18,2 15,4 34,6
Denemarken, top 5 19,7 18 42
Frankrijk 17,5 14,8 35,8
Nederland 17,3 14,5 34
Spanje 19 14,6 34,5
Vietnam 17,4 15,5 35,6
Filippijnen 17,2 15,8 37,5
Zuid-Afrika 14,1 12,5 28,9

Verkrijg genen die bijdragen aan uw bedrijf

cONTACT danbred

Wij kunnen u helpen over te stappen op DanBred Genetica, producten, transport en meer. Vertel ons wanneer u beschikbaar bent en wij nemen contact met u op wanneer het u uitkomt.

cONTACT danbred

We can help you transition to DanBred genetics, technical services, transport and more. Book a time with us, and we will call you when it suits you.

Did we prove our point?

Do you think DanBred might be the right choice for you or someone you know? Click below to get in on the progress.

GET BIG FAST

DANBRED DUROC
Bred for Business