Ons DNA

DANBRED HYBRIDE

De meest productieve fokgelt voor de productie van de beste vleesvarkens.

DanBred Hybride is een eerste kruising tussen DanBred Landras en DanBred Yorkshire. Het is de optimale productiezeug, die zorgt voor een hoog rendement in de productie door de beste eigenschappen te combineren.

DanBred Hybride heeft een rustig temperament en uitstekende moedereigenschappen evenals een goede levensduur. DanBred Hybriden produceren grote, levensvatbare worpen met robuuste biggen, die snel groeien en een hoge voerefficiëntie hebben tot aan de slacht. Wanneer ze gekruist worden met DanBred Duroc, zullen de nakomelingen al deze eigenschappen en een uitstekende vleeskwaliteit erven. DanBred Hybride levert daarom een positieve bijdrage aan het bedrijfsresultaat en aan een duurzame productie.

GOEDE MOEDEREIGENSCHAPPEN

DanBred Hybride heeft zeer goede moedereigenschappen en een rustig temperament

DUURZAME PRODUCTIE VAN VARKENSVLEES

DanBred Hybride draagt bij aan duurzame productie van varkensvlees

GOEDE LEVENSDUUR

DanBred Hybride heeft een goede levensduur en dus een hoge levensproductie

GROTE WORPEN

DanBred Hybride produceert grote worpen met vitale en robuuste biggen

VEEL VOLWAARDIGE VARKENS

DanBred Hybride produceert veel robuuste volwaardige biggen

VOEDEREFFICIËNTE NAKOMELINGEN

DanBred Hybride heeft snelgroeiende en efficiënte nakomelingen met een lage voederconversie

HET VOLLEDIGE POTENTIEEL GEBRUIKEN

De DanBred Hybride heeft een buitengewoon genetisch potentieel voor de fokkerij. In combinatie met gerichte managementinspanningen om de perfecte kraamstal te maken, maakt de DanBred Hybride een belangrijk en merkbaar verschil voor zowel de productieresultaten als de winstmarges.

Het opzetten van correcte managementroutines rond het werpen begint in de fase vóór het werpen, waar reiniging, strooisel en een specifieke kwaliteitscontrolelijst prioriteit moeten hebben. Als het hok eenmaal goed is voorbereid en het werpen is begonnen, hangt het succes van het werpen af van de juiste voeding en observatie als dat nodig is.

Succes in het beheer van vruchtbare zeugen zoals de DanBred Hybride is vooral gericht op het zorgvuldig omgaan met de pasgeboren biggen; snelle toegang tot het uier en de biest en het warm en droog houden van de biggen zijn belangrijke aandachtspunten. Ook andere strategieën, zoals alternerend zogen, kunnen bijdragen aan de gezondheid en de groei van biggen in het belangrijke vroege stadium van hun leven.

Om het hoge aantal biggen groot te brengen, is bewezen dat gerichte aandacht voor management en voeding tijdens de lactatie niet alleen de onmiddellijke groei van de biggen ondersteunt, maar ook de levenslange productiviteit verbetert. De voederstrategie moet daarom gericht zijn op het voeren voor hoge melkgiften om het aantal gezoogde biggen te maximaliseren..

BENCHMARK – RESULTATENs

Het bereiken van een hoge productiviteit is niet alleen voorbehouden aan landen die van oudsher hoge prestaties leveren, zoals Denemarken. Lokale productiebedrijven investeren in toenemende mate in het opleiden van de medewerkers en het toepassen van de juiste management strategieën.

De tabel toont de benchmark voor productiebedrijven die gebruik maken van DanBred Hybride. Uit de cijfers blijkt dat zowel binnen als buiten Denemarken zeer goede resultaten worden geboekt.

Levend geboren
Dood geboren
Gespeend/worp
Sterfte voor spenen
Gespeend/zeug/jaar
Speengewich
 Denemarken
16,9
1,8
14,6
13,6
33,3
6,5
 Denemarken Top 25%
17,7
1,8
15,6
11,8
36
6,2
 Frankrijk
17,5
1,5
14,8
15,6
36,2
 Nederland
16,6
1,7
14,2
14,5
33.,
 België
16,1
2,0
14,1
13,0
33,7

 

WINSTGEVENDHEID

DanBred is gericht op het verhogen van de winstgevendheid van bedrijven met fokdoelen die leiden tot een hogere efficiëntie en productiviteit, evenals serviceoplossingen die het management helpen bij het continu verhogen van de inkomsten.

De grafiek hieronder toont de top 5 van het aantal gespeende biggen per zeug per jaar van de DanBred productiestapel met een resultaat van 39,8 gespeende biggen per DanBred Hybride per jaar in 2019. Dit illustreert duidelijk de productiviteit en de daaruit voortvloeiende winstgevendheid van de DanBred Hybride.

ukweaned-03 Created with Sketch. 2015 2016 2018 2019 2017 42.0 41.0 40.0 39.0 38.0 37.0 36.0 35.0 34.0 33.0 Top 5 DanBred productiestapels 35.7 36.1 36.9 38.5 39.8 Aantal gespeende biggen per zeug per jaar

CONTACT OPNEMEN MET DANBRED

Wij kunnen u helpen over te stappen op DanBred Genetica, producten, transport en meer. Vertel ons wanneer u beschikbaar bent en wij nemen contact met u op wanneer het u uitkomt.


SPREEK NU EEN TIJD AF

Download DanBred's app

Get more practical advice on how to achieve optimal longevity and increased productivity

cONTACT danbred

Wij kunnen u helpen over te stappen op DanBred Genetica, producten, transport en meer. Vertel ons wanneer u beschikbaar bent en wij nemen contact met u op wanneer het u uitkomt.

danbred

cONTACTer danbred

Nous pouvons vous aider dans la transition vers la génétique DanBred, la livraison de cochettes ou de semences, le transport et bien plus encore. Prenez rendez-vous et nous vous contacterons à votre convenance.

danbred

KONTAKT danbred

Wir können Sie inspirieren, Ihre Fragen beantworten und Ihnen Vorschläge machen, wie Sie Ihre Produktion optimieren können.

danbred

联系丹育

选择丹育,从基因,供货、到运输以及更多方面,我们助力全程。 预约之后,我们会在您方便的时候联系您。

danbred

СВЯЖИТЕСЬ С DANBRED

Мы можем помочь вам перейти на генетику DanBred и организовать поставки, транспорт и многое другое. Назначьте время, и мы позвоним, когда вам удобно.

danbred

KONTAKT danbred

Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.

danbred

cONTACT danbred

Podemos ayudarle a realizar la transición a la genética, los suministros y el transporte de DanBred, y mucho más. Reserve una cita con nosotros y le llamaremos cuando a usted le venga bien.

danbred

cONTACT danbred

We can help you transition to DanBred genetics, technical services, transport and more. Book a time with us, and we will call you when it suits you.

danbred