NIEUWE DANBRED

WELKOM BIJ DE NIEUWE DANBRED
Alles draait om het in stand houden en uitbreiden van de verkoop van Deense genetica.
Onze varkensgenetica, die wordt verkocht in Denemarken en daarbuiten, bestaat uit beersperma voor inseminatie en fokdieren van onafhankelijke fokstapels.

Door continu de beste dieren op het gebied van vleeskwaliteit en productiviteit te selecteren en te fokken, loopt Denemarken al meer dan honderd jaar voorop bij varkensgenetica – ook internationaal. DanBred is een nieuw bedrijf, dat is opgezet op basis van dit platform van uitmuntende fokprestaties en varkensproductie.

Wij streven naar sterke groei in de export van DanBred varkensgenetica voor de komende jaren. De concurrentie in mondiale markt voor varkensgenetica is de afgelopen jaren sterker geworden, terwijl ook klanten steeds hogere eisen stellen. Om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst competitief blijven, versterken we de structuur van onze verkoopunit. Door ons nieuwe bedrijfsmodel kunnen we onze inspanningen voor het aanboren van nieuwe markten en onze coherentie in de gehele waardeketen vergroten.

Dit creëert meerwaarde voor de klant. Tegelijkertijd kunnen Deense varkensproducenten hun inkomsten uit genenvergoedingen verhogen als gevolg van een stijging van de verkoop van DanBred varkensgenetica.


MEER INFORMATIE OVER DANBRED

Sign up for DanBred’s newsletter where we share the latest news about efficient pig production, pig genetics and health. In brief, everything relevant to modern pig production; no more, no less.

Accept termsI hereby authorise DanBred P/S to send me emails about efficient pig production, pig genetics and health. We only write to you when we have something relevant to say, and never more than twice a month. You can unsubscribe at any time.