Genetische vooruitgang met evenwichtige fokkerij

Ons doel is om de juiste balans te behouden tussen alle eigenschappen in het fokdoel om duurzame genetische vooruitgang te realiseren die bijdraagt aan een hoge productiviteit en efficiëntie in varkenshouderijen over de hele wereld.

Onderzoek & Ontwikkeling

Onze grote, professionele Onderzoeks- & Ontwikkelingsafdeling bij de Deense Landbouw- & Voedselraad neemt die verantwoordelijkheid zeer serieus. Ze werken constant aan verbeteringen in ons fokdoel om ervoor te zorgen dat we de vooruitgang vasthouden in een veranderlijke industrie.

Productiviteit

We fokken voor productiviteit. Dit omvat eigenschappen zoals dagelijkse groei, voederconversie, mager vleespercentage en slachtrendement

Een hoge dagelijkse groei verkort de tijd tot uw dier naar de slacht kan. Dit verlaagt uw productiekosten, want minder dagen op stal betekent lagere kosten voor voer, energie, management etc.

Een betere voerefficiëntie resulteert in varkens die met minder voer meer varkensvlees produceren – zodat u uw productiekosten kunt verlagen.

Over de hele wereld is er veel vraag naar hoogwaardig varkensvlees. We selecteren op een hoog percentage mager vlees, passend bij de trend van steeds zwaardere vleesvarkens.

Een laag uitslachtingspercentage betekent minder verspilling, wat goed is voor uw bedrijfsresultaat.

Het draagt ook bij aan efficiënter gebruikt van grondstoffen, met een duurzamere varkenshouderij als gevolg.

Reproductie

Wij fokken voor goede reproductie. Dit omvat het effect van de zeug op de grootte van de worp.

We selecteren op een hoger aantal geboren biggen, zodat de zeugen meer biggen kunnen produceren dan voorheen.

Dat betekent dat een kleiner aantal zeugen hetzelfde aantal vleesvarkens kan produceren, met minder voer dan voorheen.

Het draagt bij aan een hogere economische winst voor u en een duurzamer gebruik van grondstoffen.

Robuustheid

Wij fokken voor robuuste en gezonde dieren. Dit omvat eigenschappen zoals overleving, vitaliteit van de big, conformatie en levensverwachting.

We selecteren zowel op het eigen genetisch overlevingspotentieel van de big als op het effect van de zeug op de bigvitaliteit.

We benadrukken het belang van sterke, gezonde biggen die goed groeien en deze eigenschappen zijn sterk genetisch gecorreleerd met het aantal gespeende biggen.

Vitale biggen dragen bij aan een verbeterd dierenwelzijn en een hogere productie-efficiëntie.

Wij selecteren op sterke en robuuste varkens. Conformatie wordt beoordeeld als een totaalscore van de poten, rug en het postuur van het varken met als doel het verminderen van het risico op poot- en/of rugproblemen bij zowel de vleesvarkens als de zeugen.

Zo krijgen we gezondere varkens, wat goed is voor het dierenwelzijn.

Levensduur van de zeug wordt gedefinieerd als de kans dat een zeug opnieuw wordt gedekt na het spenen van de eerste worp en dient als een indicator voor de productieve levensduur van de zeug.

We selecteren op levensduur omdat dit bijdraagt aan het algehele dierenwelzijn.

Dieren met een goede levensduur dragen ook bij aan uw algehele economie, aangezien de zeugen meer biggen per zeug per jaar kunnen produceren.

Wanneer minder zeugen hetzelfde aantal biggen kunnen produceren, kunt u zowel het totale voerverbruik in uw productie als de andere huisvestingskosten verlagen.

Bent u klaar voor maximale economische winst en duurzamere varkens?

cONTACT danbred

Wij kunnen u helpen over te stappen op DanBred Genetica, producten, transport en meer. Vertel ons wanneer u beschikbaar bent en wij nemen contact met u op wanneer het u uitkomt.

cONTACT danbred

We can help you transition to DanBred genetics, technical services, transport and more. Book a time with us, and we will call you when it suits you.

GET BIG FAST

DANBRED DUROC
Bred for Business