DanBred Yorkshire

DanBred Yorkshire wordt gekenmerkt door goede moedercapaciteiten en produceert grote worpen met uniforme en krachtige biggen. Bovendien heeft DanBred Yorkshire een hoge dagelijkse gewichtstoename, een hoge voerefficiëntie en een hoge vleeskwaliteit, wat dit ras uiterst doeltreffend maakt voor de productie van varkensvlees.

DanBred Yorkshire is afkomstig uit Engeland en maakt sinds het begin van de jaren zeventig deel uit van het Deense varkensfokprogramma.

DanBred Yorkshire is het resultaat van tientallen jaren professionele selectie, waarbij de fokkers zich sinds het begin van de jaren zeventig hebben geconcentreerd op dagelijkse gewichtstoename, voederconversie, levensduur, vruchtbaarheid en vleeskwaliteit.

7 Feiten

Produceert uniforme worpen van robuuste en krachtige biggen

Eigenschappen die bijdragen tot de productie van varkensvlees van hoge kwaliteit

Sterke dieren met stevige poten en een lange levensduur

Hoge zoogcapaciteit en speenpercentages van eigen biggen

Voortdurende verbeteringen in genetische gewichtstoename voor voederconversie

Doorlopend geselecteerd op zeer mager vlees, passend bij de tendens naar steeds zwaarder afmestende dieren

Voortdurende verbeteringen in genetische vooruitgang voor dagelijkse gewichtstoename

danbred landrace

DanBred Yorkshire is een superieure moederlijn voor DanBred's kruisingsprogramma.

DanBred’s kruisingsprogramma wordt voortdurend geoptimaliseerd om ervoor te zorgen dat onze genetische vooruitgang resulteert in een efficiënte varkensproductie wereldwijd. Dit is niet alleen winstgevend voor de producenten, maar draagt ook bij tot een duurzamere productie – door een maximale output te produceren met een minimale input.

Fokkerijdoelstellingen DanBred Yorkshire

Productiviteit

Dagelijkse groei (0 tot 30 kg)

Dagelijkse groei (30 kg tot 110 kg)

Voerconversie

% Overleving

% Mager vlees

60%

Robuustheid

Bigoverleving (moederinvloed)

Bigoverleving (big-eigen invloed)

Conformatie

Langleefbaarheid

34%

Vruchtbaarheid

Worpgrootte (moedereffect)

6%

DanBred raszuivere populaties:

Kerncijfers

DanBred D(LY) afmestende dieren hebben een superieure vleeskwaliteit (90 kg) zoals blijkt uit:

2,57 %

Hoog gehalte aan intramusculair vet

5,72

Hoog niveau pH 24-96 uur post-mortem

Uit onderzoek blijkt dat, gezien het feit dat de RN- en Halothane-genen tientallen jaren geleden uit de DanBred-rassen zijn verwijderd, de pH-waarde niet langer van invloed is op de productieopbrengst, en daarom maakt de pH-waarde geen deel meer uit van de DanBred-fokdoelen.

DanBred D(LY) afmestende dieren leveren uitstekende prestaties (30-100 kg) zoals blijkt uit:

1079-1093 gram

Groeitempo's van wereldklasse, dagelijkse gewichtstoename

61,8 %

Eminent mager vlees percentage

2,16 kg voer/kg gewichtstoename

Superieure voederconversie

Gemiddelde prestatieresultaten

In totaal worden elk jaar ongeveer 100.000 DanBred fokdieren op hun prestatievermogen getest.
DanBred voert prestatieonderzoeken uit op de toekomstige AI-beren, zowel in het DanBred-berenststation Bøgildgård als in de nucleusbestanden van DanBred, en wij delen deze bijgewerkte gegevens elk jaar publiekelijk. Met meer dan 30 jaar ervaring in het verzamelen van gegevens over de productiekenmerken van beren en de voerefficiëntie, kan DanBred de beste genen selecteren, en alleen de best presterende beren met een optimale index worden naar AI gestuurd, waar ze vader worden van de varkens van de toekomst.

Verkrijg genen die bijdragen aan uw bedrijf

cONTACT danbred

Wij kunnen u helpen over te stappen op DanBred Genetica, producten, transport en meer. Vertel ons wanneer u beschikbaar bent en wij nemen contact met u op wanneer het u uitkomt.

cONTACT danbred

We can help you transition to DanBred genetics, technical services, transport and more. Book a time with us, and we will call you when it suits you.

GET BIG FAST

DANBRED DUROC
Bred for Business