DanBred Hybrid

DanBred Hybrid har godt temperament og fantastiske moderegenskaber samt god holdbarhed. Hybriden producerer store livskraftige kuld med robuste grise, der vokser hurtigt, og som har høj fodereffektivitet hele vejen til slagteriet. Når de krydses med DanBred Duroc, arver afkommet alle disse træk samt en fremragende kødkvalitet. Derfor bidrager DanBred Hybrid positivt til bundlinjen og til en bæredygtig produktion.

Den mest frugtbare krydsning til produktion af optimale slagtesvin.

DanBred Hybrid er den første krydsning mellem DanBred Landrace og DanBred Yorkshire. Det er den optimale moderlinje, der sikrer høj effektivitet i produktionen ved at kombinere de bedste træk.

6 Facts

DanBred Hybrid har fantastiske moderegenskaber og godt temperament

DanBred Hybrid bidrager til en bæredygtig svineproduktion

DanBred Hybrid har god holdbarhed og sikrer en stor livstidsproduktion

DanBred Hybrid producerer meget store kuld med høj overlevelsesrate

DanBred Hybrid producerer mange robuste ’full value’-grise

DanBred Hybrid har et hurtigtvoksende og fodereffektivt afkom

DanBreds renracede populationer:

Rentabilitet

Diagrammet herunder viser top 5 DanBred produktionsbesætningers antal af fravænnede grise pr. so pr. år med et resultat på 39,8 fravænnede grise pr. DanBred Hybrid pr. år i 2021, hvilket tydeligt illustrerer produktiviteten og den deraf følgende rentabilitet med DanBred Hybrid.

Udnyt hele potentialet

DanBred Hybrid har ekstraordinært genetisk potentiale for reproduktion. DanBred Hybrid præsenterer en vigtig og bemærkelsesværdig forskel i både produktionsresultater og fortjeneste, ikke mindst på grund af en fokuseret managementindsats for at skabe den perfekte farestald.

Opsætning af korrekte managementrutiner omkring faring starter ved før-faringsfasen, hvor der bør være fokus på rengøring, strøelse og en særlig kvalitetskontrolliste. Når farestien er klargjort korrekt, og faringen er påbegyndt, afhænger en succesfuld faring af korrekt fodring, overvågning og assistance efter behov.

Succesfuld styring af højproduktive søer som DanBred Hybrid drejer sig især om omhyggelig håndtering af nyfødte pattegrise. Hurtig adgang til yver og råmælk, og det at holde pattegrisene varme og tørre, er de vigtigste fokusområder. Andre strategier, såsom splitmalkning, kan også sikre pattegrisenes sundhed og vækst i de vigtige første stadier af deres levetid.

Det er bevist, at den øgede fokus på styring og fodring under mælkeproduktionen, for at støtte det høje antal pattegrise, ikke blot støtter den direkte pattegrisevækst, men også øger levetidsproduktionen. Fodringsstrategien bør derfor fokuseres på fodring med henblik på højt mælkeudbytte for at maksimere antallet af diegivende pattegrise.

Benchmark KPI'er

Tårnhøj produktivitet kan ikke kun opnås i lande, der traditionelt har høj produktivitet som f.eks. Danmark. Stadig flere og flere lokale producenter investerer i uddannelse til ansatte og anvender fokuserede KPI’er.

Tabellen viser benchmark KPI’er for produktioner med DanBred Hybrid. Tallene afslører, at der opnås store resultater både i Danmark og andre lande.

Land Levendefødt Dødfødt Fravænnet/kuld PW Dødelighed Fravænnet/so/år Fravænningsvægt
Danmark 16,9 1,8 14,6 13,6 33,3 6,5
Danmark Top 25% 17,7 1,8 15,6 11,8 36 6,2
Frankrig 17,5 1,5 14,8 15,6 36,2 -
Nederlandene 16,6 1,7 14,2 14,5 33,4 -
Belgien 16,1 2,0 14,1 13,0 33,7 -

Få de gener, der bidrager til din virksomhed

KONTAKT danbred

Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.

cONTACT danbred

We can help you transition to DanBred genetics, technical services, transport and more. Book a time with us, and we will call you when it suits you.

GET BIG FAST

DANBRED DUROC
Bred for Business