Our DNA

DANBRED HYBRID

Den mest frugtbare krydsning til produktion af optimale slagtesvin.

DanBred Hybrid er den første krydsning mellem DanBred Landrace og DanBred Yorkshire. Det er den optimale moderlinje, der sikrer høj effektivitet i produktionen ved at kombinere de bedste træk.

DanBred Hybrid har godt temperament og har fantastiske moderegenskaber samt god holdbarhed. Hybriden producerer store livskraftige kuld med robuste grise, der vokser hurtigt, og som har høj fodereffektivitet hele vejen til slagteriet, og når de krydses med DanBred Duroc, arver afkommet alle disse træk samt en fremragende kødkvalitet. Derfor bidrager DanBred Hybrid positivt til bundlinjen og til en bæredygtig produktion.

FANTASTISKE MODEREGENSKABER

DanBred Hybrid har fantastiske moderegenskaber og godt temperament

BÆREDYGTIG SVINEPRODUKTION

DanBred Hybrid bidrager til en bæredygtig svineproduktion

GOD HOLDBARHED

DanBred Hybrid har god holdbarhed og sikrer en stor livstidsproduktion

STORE KULD

DanBred Hybrid producerer meget store kuld med høj overlevelsesrate

MANGE ’FULL VALUE’ GRISE

DanBred Hybrid producerer mange robuste ’full value’-grise

FODEREFFEKTIVT AFKOM

DanBred Hybrid har et hurtigtvoksende og fodereffektivt afkom

UDNYT HELE POTENTIALET

DanBred Hybrid har ekstraordinært genetisk potentiale for reproduktion. Kombineret med en fokuseret managementindsats for at skabe den perfekte farestald præsenterer DanBred Hybrid en vigtig og bemærkelsesværdig forskel i både produktionsresultater og fortjeneste.

Opsætning af korrekte managementrutiner omkring faring starter ved før-faringsfasen, hvor der bør være fokus på rengøring, strøelse og en særlig kvalitetskontrolliste. Når farestien er klargjort korrekt, og faringen er påbegyndt, afhænger en succesfuld faring af korrekt fodring, overvågning og assistance efter behov.

Succesfuld styring af højproduktive søer som DanBred Hybrid drejer sig især om omhyggelig håndtering af nyfødte pattegrise. Hurtig adgang til yver og råmælk og det at holde pattegrisene varme og tørre er de vigtigste fokusområder. Andre strategier såsom splitmalkning kan også sikre pattegrisenes sundhed og vækst i de vigtige første stadier af deres levetid.

Den øgede fokus på styring og fodring under mælkeproduktionen for at støtte det høje antal pattegrise har ikke blot bevist, at det støtter den direkte pattegrisevækst, men samtidig også øger levetidsproduktionen. Fodringsstrategien bør derfor fokuseres på fodring med henblik på højt mælkeudbytte for at maksimere antallet af diegivende pattegrise.

BENCHMARK KPI’er

Tårnhøj produktivitet kan ikke kun opnås i lande, der traditionelt har høj produktivitet som f.eks. Danmark. Stadig flere og flere lokale producenter investerer i uddannelse til ansatte og anvender fokuserede KPI’er.

Tabellen viser benchmark KPI’er for produktioner med DanBred Hybrid. Tallene afslører, at der opnås store resultater både i Danmark og andre lande.

Levendefødt
Dødfødt
Fravænnet/kuld
PW Dødelighed
Fravænnet/so/år
Fravænningsvægt
 Danmark
16,9
1,8
14,6
13,6
33,3
6,5
 Danmark Top 25%
17,
1,8
15,6
11,8
36
6,2
 Frankrig
17,5
1,5
14,8
15,6
36,2
Nederlandene
16,6
1,7
14,2
14,5
33,4
 Belgien
16,1
2,0
14,1
13,0
33,7

 

RENTABILITET

DanBred er orienteret mod stigende forretningsrentabilitet med avlsmålsætninger, der fører til højere effektivitet og produktivitet samt serviceløsninger, der støtter management for stadig stigende indtjening.

Diagrammet herunder viser top 5 DanBred produktionsbesætningers antal af fravænnede grise pr. so pr. år med et resultat på 39,8 fravænnede grise pr. DanBred Hybrid pr. år i 2019, hvilket tydeligt illustrerer produktiviteten og den deraf følgende rentabilitet med DanBred Hybrid.

ukweaned-03 Created with Sketch. 2015 2016 2018 2019 2017 42.0 41.0 40.0 39.0 38.0 37.0 36.0 35.0 34.0 33.0 Top 5 DanBred produktionsbesætninger 35.7 36.1 36.9 38.5 39.8 Antal af fravænnede grise pr. so pr. år

Kontakt DanBred

Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.


Book en tid eller et møde nu