Our DNA

DANBRED HYBRID

Den mest frugtbare krydsning til produktion af optimale slagtesvin.

DanBred Hybrid er den første krydsning mellem DanBred Landrace og DanBred Yorkshire. Det er den optimale moderlinje, der sikrer høj effektivitet i produktionen ved at kombinere de bedste træk.

DanBred Hybrid har godt temperament og fantastiske moderegenskaber samt god holdbarhed. Hybriden producerer store livskraftige kuld med robuste grise, der vokser hurtigt, og som har høj fodereffektivitet hele vejen til slagteriet. Når de krydses med DanBred Duroc, arver afkommet alle disse træk samt en fremragende kødkvalitet. Derfor bidrager DanBred Hybrid positivt til bundlinjen og til en bæredygtig produktion.

FANTASTISKE MODEREGENSKABER

DanBred Hybrid har fantastiske moderegenskaber og godt temperament

BÆREDYGTIG SVINEPRODUKTION

DanBred Hybrid bidrager til en bæredygtig svineproduktion

GOD HOLDBARHED

DanBred Hybrid har god holdbarhed og sikrer en stor livstidsproduktion

STORE KULD

DanBred Hybrid producerer meget store kuld med høj overlevelsesrate

MANGE ’FULL VALUE’ GRISE

DanBred Hybrid producerer mange robuste ’full value’-grise

FODEREFFEKTIVT AFKOM

DanBred Hybrid har et hurtigtvoksende og fodereffektivt afkom

UDNYT HELE POTENTIALET

DanBred Hybrid har ekstraordinært genetisk potentiale for reproduktion. DanBred Hybrid præsenterer en vigtig og bemærkelsesværdig forskel i både produktionsresultater og fortjeneste, ikke mindst på grund af en fokuseret managementindsats for at skabe den perfekte farestald.

Opsætning af korrekte managementrutiner omkring faring starter ved før-faringsfasen, hvor der bør være fokus på rengøring, strøelse og en særlig kvalitetskontrolliste. Når farestien er klargjort korrekt, og faringen er påbegyndt, afhænger en succesfuld faring af korrekt fodring, overvågning og assistance efter behov.

Succesfuld styring af højproduktive søer som DanBred Hybrid drejer sig især om omhyggelig håndtering af nyfødte pattegrise. Hurtig adgang til yver og råmælk, og det at holde pattegrisene varme og tørre, er de vigtigste fokusområder. Andre strategier, såsom splitmalkning, kan også sikre pattegrisenes sundhed og vækst i de vigtige første stadier af deres levetid.

Det er bevist, at den øgede fokus på styring og fodring under mælkeproduktionen, for at støtte det høje antal pattegrise, ikke blot støtter den direkte pattegrisevækst, men også øger levetidsproduktionen. Fodringsstrategien bør derfor fokuseres på fodring med henblik på højt mælkeudbytte for at maksimere antallet af diegivende pattegrise.

BENCHMARK KPI’er

Tårnhøj produktivitet kan ikke kun opnås i lande, der traditionelt har høj produktivitet som f.eks. Danmark. Stadig flere og flere lokale producenter investerer i uddannelse til ansatte og anvender fokuserede KPI’er.

Tabellen viser benchmark KPI’er for produktioner med DanBred Hybrid. Tallene afslører, at der opnås store resultater både i Danmark og andre lande.

Levendefødt
Dødfødt
Fravænnet/kuld
PW Dødelighed
Fravænnet/so/år
Fravænningsvægt
 Danmark
16,9
1,8
14,6
13,6
33,3
6,5
 Danmark Top 25%
17,
1,8
15,6
11,8
36
6,2
 Frankrig
17,5
1,5
14,8
15,6
36,2
Nederlandene
16,6
1,7
14,2
14,5
33,4
 Belgien
16,1
2,0
14,1
13,0
33,7

 

RENTABILITET

DanBred er orienteret mod stigende forretningsrentabilitet med avlsmålsætninger, der fører til højere effektivitet og produktivitet samt serviceløsninger, der støtter management for stadig stigende indtjening.

Diagrammet herunder viser top 5 DanBred produktionsbesætningers antal af fravænnede grise pr. so pr. år med et resultat på 39,8 fravænnede grise pr. DanBred Hybrid pr. år i 2019, hvilket tydeligt illustrerer produktiviteten og den deraf følgende rentabilitet med DanBred Hybrid.

ukweaned-03 Created with Sketch. 2015 2016 2018 2019 2017 42.0 41.0 40.0 39.0 38.0 37.0 36.0 35.0 34.0 33.0 Top 5 DanBred produktionsbesætninger 35.7 36.1 36.9 38.5 39.8 Antal af fravænnede grise pr. so pr. år

Kontakt DanBred

Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.


Book en tid eller et møde nu

Download DanBred's app

Get more practical advice on how to achieve optimal longevity and increased productivity

cONTACT danbred

Wij kunnen u helpen over te stappen op DanBred Genetica, producten, transport en meer. Vertel ons wanneer u beschikbaar bent en wij nemen contact met u op wanneer het u uitkomt.

danbred

cONTACTer danbred

Nous pouvons vous aider dans la transition vers la génétique DanBred, la livraison de cochettes ou de semences, le transport et bien plus encore. Prenez rendez-vous et nous vous contacterons à votre convenance.

danbred

KONTAKT danbred

Wir können Sie inspirieren, Ihre Fragen beantworten und Ihnen Vorschläge machen, wie Sie Ihre Produktion optimieren können.

danbred

联系丹育

选择丹育,从基因,供货、到运输以及更多方面,我们助力全程。 预约之后,我们会在您方便的时候联系您。

danbred

СВЯЖИТЕСЬ С DANBRED

Мы можем помочь вам перейти на генетику DanBred и организовать поставки, транспорт и многое другое. Назначьте время, и мы позвоним, когда вам удобно.

danbred

KONTAKT danbred

Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.

danbred

cONTACT danbred

Podemos ayudarle a realizar la transición a la genética, los suministros y el transporte de DanBred, y mucho más. Reserve una cita con nosotros y le llamaremos cuando a usted le venga bien.

danbred

cONTACT danbred

We can help you transition to DanBred genetics, technical services, transport and more. Book a time with us, and we will call you when it suits you.

danbred