Gedocumenteerde resultaten


Nederlands

UNIEKE GENETISCHE VOORUITGANG

Gemeten in geld wordt genetische vooruitgang niet alleen beïnvloedt door de economische waarde van de het fokdoel, maar door een aantal andere factoren zoals erfelijkheid van de eigenschappen, de genetische variatie, de scope van testen en selectie-intensiteit, samen met de wederzijdse genetische correlaties van elke eigenschap. Het foksysteem van DanBred is gebaseerd op grote populaties van raszuivere DanBred Landras, DanBred Yorkshire en DanBred Duroc – en een grote scope voor testen.

Daarnaast leidt het gebruik van genomische selectie tot een veel nauwkeuriger berekening van de fokwaarden, waarmee een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de genetische vooruitgang. Alle fokdieren van DanBred zijn DNA-getest, resulterend in een toename van de genetische verbetering met 30% – een voordeel dat wordt gedeeld door iedereen die DanBred genetica in de productie gebruikt.

DanBred fokvooruitgang

De afgelopen drie jaar heeft DanBred een gedocumenteerde genetische vooruitgang van EUR 5,97 per vleesvarken behaald. En iedereen die DanBred genetica gebruikt in zijn fokstapel kan hiervan profiteren.

De grootste verbetering is zichtbaar in de voederconversie waar een vooruitgang van €2,13 is behaald in de afgelopen drie jaar. Toomgrootte volgt met €1,58 en dagelijkse gewichtstoename van 30 kg-slacht met €0,99. De genetische vooruitgang voor de resterende eigenschappen zijn onder andere vleespercentage van 0,43 €, vadereffect op toomgrootte van €0,32, levensduur van €0,17, conformatie van €0,15 , dagelijkse gewichtstoename 0-30 kg van  €0,13 en slachtrendement op €0,06. “

Wat betreft productiecijfers heeft het Deens onderzoeksinstituut voor varkens, Fokken & Genetica (SEGES) de volgende resultaten behaald in de afgelopen drie jaar ten gunste van de klanten van DanBred:

 

 • Meer biggen gespeend per toom door verbeterde LG5 (+1,2 biggen/toom)
 • Lagere productiekosten door verbeterde dagelijkse gewichtstoename bij gespeende biggen (+ 9 gram/dag) en bij vleesvarkens (+57 gram/dag) evenals een betere voederconversie (-0,108 voereenheden/kg groei)
 • Betere karkaswaarde door verbeterd vleespercentage (0,33%) en beter slachtrendement (-0,09 kg/varken)
 • Minder vervanging van zeugen dankzij de verbetering van de conformatie (0,09 punten) evenals een verbetering van de levensduur van zeugen (-0,03)
Totale waarde
(€)
Dagelijkse gewichtstoename (g/dag) 0,33
Voederconversie (kg/kg groei) 0,71
Vleespercentage 0,14
Toomgrootte (LP5) (biggen/toom) 0,53
Conformatie (punten) 0,05
Groei gespeende biggen (g/dag) 0,04
Levensduur 0,06
Slachtverlies 0,02
Vadereffect op toomgrootte 0,11
Totaal per jaar gemiddeld 1,99

* De jaarlijkse waarde van de genetische vooruitgang per slachtvarken geproduceerd in een geïntegreerde productiekoppel. (2013-2016)

Terug

Klanten halen het maximale uit DanBred

  Aanmelden voor onze nieuwsbrief

  Meld u aan voor de DanBred-nieuwsbrief en ontvang altijd het laatste nieuws over efficiënte bedrijfsactiviteiten, financiën, genetica en gezondheid – alles wat relevant is voor de hedendaagse varkensproductie.
   Ik geef DanBred P/S toestemming om mij e-mails te sturen over efficiënte varkensproductie, financiën, genetica en gezondheid. We sturen u alleen informatie als we iets te zeggen hebben dat relevant is – en nooit vaker dan twee keer per maand. U kunt zich op ieder moment afmelden.

   CONTACT OPNEMEN MET DANBRED

   Wij kunnen u helpen over te stappen op DanBred Genetica, producten, transport en meer. Vertel ons wanneer u beschikbaar bent en wij nemen contact met u op wanneer het u uitkomt.


   SPREEK NU EEN TIJD AF