Recent onderzoek: Fokken kan overleving tot de slacht verbeteren

danbred breeding

Een hoger overlevingspercentage tot aan de slacht is zowel voor u als varkenshouder van economisch belang alsook in het algemeen belang voor de diergezondheid en het welzijn van de varkenshouderij in het algemeen. Vanuit fokperspectief is overleven een complexe eigenschap, maar uit onderzoek blijkt dat het mogelijk is om overleving tot aan de slacht te […]

Genetische vooruitgang maximaliseren terwijl inteelt onder controle wordt gehouden

genetic gain inbreeding news

Duurzaam fokken zorgt voor een balans tussen het realiseren van de genetische vooruitgang en het verminderen van de schadelijke effecten van inteelt. Naarmate de selectie intensiever wordt en alleen de allerbeste dieren geselecteerd worden als ouders van de volgende generatie, zullen fokdieren meer verwant worden en is er dus meer sprake van inteelt. DanBred gebruikt […]

De toekomst van vleesvarkens ziet er steeds productiever uit

pig genetics

De varkenshouderij is in de laatste jaren erg veel vooruit gegaan in dagelijkse groei, voederconversie en het mager vlees percentage. Deze eigenschappen zijn een belangrijk aspect van het DanBred fokdoel, aangezien dit cruciale elementen zijn voor een duurzamere varkenshouderij – met verbeterde financiële resultaten voor varkenshouders.   Door de jaren heen zijn de eigenschappen van […]

Verbeteren van moedereigenschappen door fokkerij

Newborn piglets nursing

DanBred Landras en DanBred Yorkshire staan bekend om hun goede moedereigenschappen. Desondanks blijven wij bezig met het optimaliseren van de genetische vooruitgang om de beste omstandigheden te creëren voor goede economische resultaten. Een studie uitgevoerd door het Danish Pig Research Centre (DPRC) heeft laten zien dat de moedereigenschappen van een zeug kunnen verbeteren door fokkerij. […]

Meer aandacht voor fokkerij op levensduur van de zeug

breeding for sow longevity

SEGES Breeding & Genetics focust zich momenteel op het creëren van robuustere zeugen in de varkenshouderij. Levensduur van de zeug is al opgenomen in het fokdoel van DanBred. Op dit moment wordt er tijdens een PhD project onderzocht hoe levensduur van zeugen kan worden vergroot – om zowel het bedrijfsresultaat als het dierenwelzijn ten goede […]

Genomische selectie: Een enorme stap voorwaarts voor de varkensfokkerij

Als eerste in de wereld heeft DanBred genomische selectie geïmplementeerd in haar fokprogramma voor varkens. Dit was 10 jaar geleden. Vandaag de dag wordt genomische informatie gebruikt voor selectie in de meeste wereldwijde fokprogramma’s voor varkens. Genomische selectie heeft gezorgd voor een revolutie in de varkensfokkerij omdat het mogelijk is om een hogere genetische vooruitgang […]

cONTACT danbred

We can help you transition to DanBred genetics, technical services, transport and more. Book a time with us, and we will call you when it suits you.

Did we prove our point?

Do you think DanBred might be the right choice for you or someone you know? Click below to get in on the progress.

GET BIG FAST

DANBRED DUROC
Bred for Business