Recent onderzoek: Fokken kan overleving tot de slacht verbeteren


DierenwelzijnProductiviteit en winst

Een hoger overlevingspercentage tot aan de slacht is zowel voor u als varkenshouder van economisch belang alsook in het algemeen belang voor de diergezondheid en het welzijn van de varkenshouderij in het algemeen. Vanuit fokperspectief is overleven een complexe eigenschap, maar uit onderzoek blijkt dat het mogelijk is om overleving tot aan de slacht te verbeteren door middel van fokken.

 

Een huidig onderzoeksproject onderzoekt hoe genetica de overleving van geboorte tot slacht beïnvloedt. Het doel van het project is om te bepalen of we voortgang bij het fokken kunnen bereiken voor overleving tot de slacht – en of er een genetische correlatie is tussen overleving tot slacht en andere eigenschappen in het DanBred-fokdoel, en om de bijbehorende fokinstrumenten te ontwikkelen. Een hogere overlevingskans verhoogt uw economische winst en draagt positief bij aan zowel de diergezondheid als het dierenwelzijn in de varkenshouderij.

 

Het project is een samenwerkingsverband tussen het Centrum voor
Kwalitatieve Genetica en Genomica van de Universiteit van Aarhus en Fokkerij & Genetica
van de Deense Agricultuur & Voedsel Raad, Varken. 
De gegevens die in dit project worden gebruikt, zijn verzameld van DanBred

 

 

Overleving tot de slacht is erfelijk

Overleving tot de slacht wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals voeding, omgeving, management, genetica, ziekten, enz. Dit maakt het een zeer complex kenmerk bij onderzoek vanuit fokperspectief. Guosheng Su, senior onderzoeker aan de universiteit van Aarhus, legt uit: “We volgen het varken helemaal tot aan de slacht, of tot het sterft, wat een zeer lange periode is en wat het verzamelen van gegevens bemoeilijkt in vergelijking met andere kenmerken, zoals bijvoorbeeld de groeisnelheid. We hebben echter vastgesteld dat de overleving tot de slacht wordt beïnvloed door de genetica van het varken en dus erfelijk is.”

 

Voorlopige resultaten hebben aangetoond dat de erfelijkheidsgraad voor overleving tot de slacht 1-2% is. Hoewel dit relatief laag is, is Guosheng Su positief dat het mogelijk is om vooruitgang te bereiken voor het fokken van DanBred-varkens: “Hoewel we een lage erfelijkheidsgraad zien voor overleving tot de slacht, zijn de geschatte fokwaarden voor het kenmerk relatief nauwkeurig. Dit heeft een direct effect op de mogelijke vooruitgang van het fokken van de eigenschap”, zegt Guosheng Su.

 

Een bredere kijk op overleving

Guosheng Su is een erkend onderzoeker, onder meer vanwege zijn onderzoek naar worpomvang en bigoverleving in 2002, dat een enorme impact heeft gehad op de ontwikkeling van LP5 (aantal levende biggen op dag 5 na het werpen) in het fokdoel van DanBred. Hij heeft veel ervaring met genetische analyse van DanBred-genetica dankzij zijn jarenlange onderzoek aan de universiteit van Aarhus.

 

“Er zijn niet veel studies naar de overleving van het varken die kijken naar de volledige levensduur, vergeleken met studies gericht op de overleving van biggen. Overleving tot de slacht moet anders worden gedefinieerd dan bijvoorbeeld LP5. Als we naar LP5 kijken, kijken we naar de genetische aanleg van de zeug om op dag 5 zoveel mogelijk levende biggen te hebben. Om te overleven tot aan de slacht, kijken we ook naar de genetische aanleg van het individuele varken om zo lang mogelijk te overleven”, zegt Guosheng Su.

 

Het is erg moeilijk om gegevens te verzamelen over een lange periode, waarbij de varkens in verschillende secties, stallen en productiestadia worden grootgebracht – soms kunnen varkens worden verplaatst of verkocht zonder enige registratie. Toch werken we aan het verbeteren van de overleving van DanBred-varkens tot de slacht, omdat dit de gezondheid en het welzijn van de dieren zal verbeteren en de economische winst voor u als varkenshouder zal verhogen.

 

“De volgende stap in dit project is het onderzoeken van de genetische correlaties tussen overleving tot slacht en de kenmerken van vleesvarkens in het DanBred-fokdoel. En om fokplannen te ontwikkelen en te evalueren die de overleving van varkens efficiënt kunnen verbeteren. Wanneer een nieuwe eigenschap in het fokdoel wordt geïmplementeerd, is het erg belangrijk om te overwegen hoe de eigenschap gecorreleerd is met andere eigenschappen om maximale fokvoortgang op lange termijn te garanderen”, besluit Guosheng Su.

 

 

Wat is een erfelijkheidsgraad?

Erfelijkheidsgraad van een eigenschap is een statistische term voor hoeveel van de variatie in de eigenschap te wijten is aan genetica in plaats van aan omgevingsfactoren.

Hoe beïnvloedt de nauwkeurigheid een fokwaarde?

De nauwkeurigheid van een geschatte fokwaarde geeft aan hoe goed de schatting de werkelijke fokwaarde weergeeft.

Het drukt de kans uit hoe correct de fokwaarde wordt berekend.

 

 

Terug

CONTACT OPNEMEN MET DANBRED

Wij kunnen u helpen over te stappen op DanBred Genetica, producten, transport en meer. Vertel ons wanneer u beschikbaar bent en wij nemen contact met u op wanneer het u uitkomt.


SPREEK NU EEN TIJD AF

Get easy access to our knowledge!

Join our list and get valuable insights and practical knowledge directly in your mailbox.

Download DanBred's app

Get more practical advice on how to achieve optimal longevity and increased productivity

cONTACT danbred

Wij kunnen u helpen over te stappen op DanBred Genetica, producten, transport en meer. Vertel ons wanneer u beschikbaar bent en wij nemen contact met u op wanneer het u uitkomt.

danbred

cONTACTer danbred

Nous pouvons vous aider dans la transition vers la génétique DanBred, la livraison de cochettes ou de semences, le transport et bien plus encore. Prenez rendez-vous et nous vous contacterons à votre convenance.

danbred

KONTAKT danbred

Wir können Sie inspirieren, Ihre Fragen beantworten und Ihnen Vorschläge machen, wie Sie Ihre Produktion optimieren können.

danbred

联系丹育

选择丹育,从基因,供货、到运输以及更多方面,我们助力全程。 预约之后,我们会在您方便的时候联系您。

danbred

СВЯЖИТЕСЬ С DANBRED

Мы можем помочь вам перейти на генетику DanBred и организовать поставки, транспорт и многое другое. Назначьте время, и мы позвоним, когда вам удобно.

danbred

KONTAKT danbred

Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.

danbred

cONTACT danbred

Podemos ayudarle a realizar la transición a la genética, los suministros y el transporte de DanBred, y mucho más. Reserve una cita con nosotros y le llamaremos cuando a usted le venga bien.

danbred

cONTACT danbred

We can help you transition to DanBred genetics, technical services, transport and more. Book a time with us, and we will call you when it suits you.

danbred