Genetische vooruitgang maximaliseren terwijl inteelt onder controle wordt gehouden


DierenwelzijnDuurzaamheidProductiviteit en winst

Duurzaam fokken zorgt voor een balans tussen het realiseren van de genetische vooruitgang en het verminderen van de schadelijke effecten van inteelt. Naarmate de selectie intensiever wordt en alleen de allerbeste dieren geselecteerd worden als ouders van de volgende generatie, zullen fokdieren meer verwant worden en is er dus meer sprake van inteelt. DanBred gebruikt de ultramoderne selectiemethode, optimum-contribution selection (OCS), om de genetische vooruitgang te maximaliseren en tegelijkertijd de mate van inteelt onder controle te houden.

 

Bij DanBred zijn we zeer effectief in het gebruik van genetische selectie om de genetische vooruitgang te realiseren en het genetische potentieel van varkens te vergroten, zodat we hoogwaardige resultaten kunnen leveren voor de productie van uw varkens. Onze klanten krijgen toegang tot het foksysteem via een Nucleus Management-overeenkomst als uitbreiding op GenePro, waarmee u veilig de beste dieren voor de fokkerij kunt identificeren. Hoewel selectie een krachtig hulpmiddel is dat het genetische potentieel van dieren heeft vergroot, komt deze vooruitgang met een prijs: inteelt.

 

Het is duidelijk dat fokkers voor een dilemma staan tussen het realiseren van de genetische vooruitgang en het onder controle houden van inteelt. De aantrekkingskracht van genetische vooruitgang wordt gedreven door wereldwijde concurrentie tussen fokbedrijven, waardoor het verleidelijk kan zijn om de schadelijke effecten van inteelt te negeren en alleen de allerbeste dieren als ouders te selecteren. Deze verleiding wordt nog meer versterkt door het feit dat genetische vooruitgang door selectie vaak al vanaf de eerste generatie zichtbaar is, terwijl de schadelijke effecten van inteelt pas na verloop van tijd merkbaar worden en pas in volgende generaties tot problemen leiden. Als u echter wilt dat uw fokprogramma verantwoordelijk, duurzaam en winstgevend is op de lange termijn, moet u streven naar de juiste balans tussen het realiseren van genetische vooruitgang en het verminderen van de schadelijke effecten van inteelt. Met behulp van geavanceerde technologie kan DanBred u helpen bij het selecteren van de beste fokvarkens om fokvooruitgang te behalen en tegelijkertijd de inteelt onder controle te houden.

 

Inteelt en de gevolgen ervan

Inteelt is een natuurlijk en onvermijdelijk fenomeen in dierenpopulaties. Inteelt vindt plaats wanneer nakomelingen geproduceerd worden door verwante individuen te paren, i.e. individuen die een gemeenschappelijke voorouder(s) heeft/hebben. Hoe meer verwant de individuen, hoe meer er sprake is van inteelt.

 

Dit is schadelijk voor uw fokprogramma omdat:

– Het inteeltdepressie veroorzaakt, wat de productieprestaties, de gezondheid en het welzijn van een dier vermindert

– Het voor verminderde genetische variatie zorgt binnen een populatie, waardoor het potentieel om toekomstige genetische vooruitgang te realiseren, vermindert

 

In de meest extreme vorm kan inteelt leiden tot de ondergang van dierenrassen.

 

Inteeltpercentage

Inteelt treedt op wanneer de twee versies van een gen die een nakomeling van zijn ouders erft, kopieën zijn van hetzelfde gen van een voorouder. Deze nakomelingen zijn identiek per afkomst (identical-by-descent, IBD) voor dat specifieke gen. De inteeltcoëfficiënt van een individueel dier is het aandeel van zijn genen dat IBD is.

 

De inteeltcoëfficiënt van een individueel dier is echter niet de meest kritische inteeltparameter voor een dierenpopulatie. Wat nog belangrijker is, is het percentage waarmee de inteeltcoëfficiënten van individuen in een populatie over generaties toenemen. Dit staat bekend als het inteeltpercentage voor een populatie en het is direct gerelateerd aan de schadelijke effecten van inteelt. Daarom is het onder controle houden van het inteeltpercentage de sleutel tot het verminderen van de schadelijke effecten van inteelt.

 

Nauwkeurige schattingen van het inteeltpercentage

Als het mogelijk zou zijn om alle genen langs het DNA van alle varkens in een populatie te observeren, zouden we de ware inteeltcoëfficiënt van elk varken en de mate van echte inteelt in de populatie weten. Helaas is dat niet mogelijk. Zonder nauwkeurige schatters voor de percentages van echte inteelt, is het een uitdaging om het onder controle te houden. Daarom is DanBred vastbesloten om waarneembare en nauwkeurige schattingen van werkelijke inteeltpercentages te ontwikkelen en om dit een centraal onderdeel van ons fokprogramma te maken.

 

De percentages van echte inteelt kunnen geschat worden geschat met behulp van stamboom- of genomische informatie. Stamboominformatie onderschat altijd de mate van echte inteelt, terwijl genomische informatie de neiging heeft om deze te overschatten.

 

Het vinden van de juiste balans

DanBred gebruikt optimum-contribution selection (OCS) om zwijnen te selecteren in zijn fokprogramma voor DanBred Duroc, maar we werken er ook aan om het in DanBred Landrace en DanBred Yorkshire te implementeren. OCS is een ultramoderne selectiemethode omdat het de genetische vooruitgang maximaliseert bij acceptabele inteeltpercentages. Een van de voordelen van OCS is dat het genetische bijdragen kan optimaliseren wanneer verschillende informatiebronnen gebruikt worden, om genetische vooruitgang te voorspellen en inteeltpercentages onder controle te houden. De genetische vooruitgang wordt voorspeld met behulp van de fokwaarden van DanBred, die worden geschat met behulp van genomische informatie, ook wel genomische selectie genoemd. Inteeltpercentages kunnen gecontroleerd worden met behulp van OCS met stamboom (pedigree) of genomische informatie (POCS of GOCS).

 

DanBred maakt gebruik van POCS om inteelt voor DanBred Duroc te controleren. Wanneer POCS en GOCS worden vergeleken met hetzelfde percentage echte inteelt in gesimuleerde gegevens, realiseert POCS altijd meer genetische vooruitgang dan GOCS. Dit lijkt in eerste instantie tegen de intuïtie in te gaan, omdat genomische informatie nauwkeuriger is dan stamboominformatie. Maar POCS levert meer genetische vooruitgang op dan GOCS omdat selectie het aantal gunstige genen in een populatie sterker doet toenemen dan bij GOCS het geval is. Daarom is er momenteel meer stimulans om POCS te gebruiken in het fokprogramma van DanBred, maar dat sluit de mogelijkheid niet uit om GOCS in de toekomst te gebruiken. Er valt nog veel te leren voordat we genomische informatie kunnen gebruiken om de inteeltpercentages onder controle te houden, maar Danbred werkt aan methoden om GOCS te verbeteren, zodat het meer genetische vooruitgang oplevert dan POCS bij acceptabele inteeltpercentages.

 

Afgeleide versie van een artikel dat oorspronkelijk is geschreven door Mark Henryon, Senior Scientist bij SEGES Pig Research Centre, Christian Sørensen, Senior Scientist bij SEGES Pig Research Centre, en Lizette Vestergaard Pedersen, Senior Consultant bij SEGES Pig Research Centre, en gepubliceerd in International Pig Topics.

Terug

CONTACT OPNEMEN MET DANBRED

Wij kunnen u helpen over te stappen op DanBred Genetica, producten, transport en meer. Vertel ons wanneer u beschikbaar bent en wij nemen contact met u op wanneer het u uitkomt.


SPREEK NU EEN TIJD AF

Get easy access to our knowledge!

Join our list and get valuable insights and practical knowledge directly in your mailbox.

Download DanBred's app

Get more practical advice on how to achieve optimal longevity and increased productivity

cONTACT danbred

Wij kunnen u helpen over te stappen op DanBred Genetica, producten, transport en meer. Vertel ons wanneer u beschikbaar bent en wij nemen contact met u op wanneer het u uitkomt.

danbred

cONTACTer danbred

Nous pouvons vous aider dans la transition vers la génétique DanBred, la livraison de cochettes ou de semences, le transport et bien plus encore. Prenez rendez-vous et nous vous contacterons à votre convenance.

danbred

KONTAKT danbred

Wir können Sie inspirieren, Ihre Fragen beantworten und Ihnen Vorschläge machen, wie Sie Ihre Produktion optimieren können.

danbred

联系丹育

选择丹育,从基因,供货、到运输以及更多方面,我们助力全程。 预约之后,我们会在您方便的时候联系您。

danbred

СВЯЖИТЕСЬ С DANBRED

Мы можем помочь вам перейти на генетику DanBred и организовать поставки, транспорт и многое другое. Назначьте время, и мы позвоним, когда вам удобно.

danbred

KONTAKT danbred

Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.

danbred

cONTACT danbred

Podemos ayudarle a realizar la transición a la genética, los suministros y el transporte de DanBred, y mucho más. Reserve una cita con nosotros y le llamaremos cuando a usted le venga bien.

danbred

cONTACT danbred

We can help you transition to DanBred genetics, technical services, transport and more. Book a time with us, and we will call you when it suits you.

danbred