Fordelene ved DanBred LY-polte

DanBred LY gilts

Krydsningsfrodighed er en væsentlig del af din produktivitet – men hvad betyder det egentlig? Det får stor betydning, om du indkøber LY-polte eller har hjemmeavl i din produktion. Fordelene ved DanBred LY-polte ses både ved flere levendefødte, færre rangkampe og bedre holdbarhed hos søerne.   Der er mange fordele at hente ved DanBreds LY-/YL-polte. Anders […]

DanBred optimerer din bundlinje med et lavt foderforbrug omkring slagtning

slaughter weight

Det er afgørende for den samlede produktionsøkonomi, at grisene slagtes ved den vægt, hvor der opnås det mest optimale økonomiske udbytte. Med høje foderpriser, kan nulpunktet for optimal slagtevægt være skubbet nedad, når afregningspriserne ikke (i samme niveau) er steget.   Optimal slagtevægt varierer afhængigt af konjunkturer og markedssituationen, hvorfor der også vil være variationer […]

Flere levende pattegrise på vej ud i danske besætninger

DanBred Duroc piglets

Allerede nu kan de danske griseproducenter, der benytter DanBred-genetik, se frem til endnu højere overlevelse hos pattegrisene.   I øjeblikket slår den nyeste egenskab i DanBreds avlsmål, pattegriseoverlevelse, igennem fra DanBred Duroc. Og det kan du mærke, når du køber DanBred! Det betyder, at der i januar 2023 ventes 0,8 procentpoint flere overlevende pattegrise i […]

Stor økonomisk værdi for små- og slagtegriseoverlevelse

Der er god økonomi i bedre overlevelse gennem hele grisens levetid, samtidig med at velfærden naturligt øges, når grisene er mere robuste. Derfor vil DanBreds avlsmål over de næste år have endnu større fokus på overlevelse hos pattegrisene, søerne og ikke mindst slagtegrisene.   Forventningen med at inkludere ’små- og slagtegriseoverlevelse’, som egenskab i vores […]

Projekt viser mulighed for at øge overlevelse frem til slagtning

danbred breeding

Øget overlevelse frem til slagtning har økonomisk betydning for dig som griseproducent såvel som betydning for dyrevelfærd og velfærd i griseproduktion generelt. Fra et avlsmæssigt synspunkt er overlevelse en kompleks egenskab, men ny forskning viser, at der er mulighed for at forbedre overlevelse frem til slagtning gennem avlsarbejde.   Et aktuelt research projekt undersøger, hvor […]

Øg din fortjeneste gennem højere pattegriseoverlevelse

Piglets

En ny genetisk tilgang har ledt til en banebrydende ændring i avlsmålene for DanBred genetik, der skal bidrage til øget pattegriseoverlevelse og flere fravænnede grise gennem et øget fokus på robusthed. Én ekstra gris ved fravænning gennem øget pattegriseoverlevelse giver en økonomisk værdi på 9,5 kr. pr. slagtegris for landmanden. Dette er med til at […]