Hvad har de sidste 10 års avlsfremgang betydet for dine produktionsomkostninger?

What has the last 10 years of breeding progress meant for your production costs?

Avlsselskaber måler løbende på den gennemsnitlige fremgang i de renracede populationer. Men kan du også regne med, at den avlsfremgang, der måles, slår igennem i din besætning?

Det kan du, når du vælger DanBred genetik.

 

Med DanBred-dyr i din besætning har du kunnet reducere dine produktionsomkostninger med 115 kr./gris [1] over de seneste 10 år.

 

Hvis vi tager de aktuelle foderpriser primo 2023 [2] i betragtning, er besparelsen helt oppe på 142 kr./gris.

 

DanBreds avlsfremgang slår igennem i din produktion

Det er tydeligt, at DanBreds balancerede avlsarbejde slår igennem i de danske produktionsbesætninger.

 

Over de seneste 10 år, er antallet af fravænnede grise i danske produktionsbesætninger steget med 5,12 grise pr. årsso. Omregnet til kroner og øre betyder det 35,2 kr. mere pr. gris. Derudover har fremgangen for daglig tilvækst og fodereffektivitet hos søer bidraget til, at du skal bruge mindre foder pr. fravænnet gris, hvilket giver en merværdi på 15 kr./gris.

 

Danske produktionsbesætninger har desuden håndteret de voksende kuld uden at bygge flere farestier pr. årsso over de sidste 10 år. DanBred søer kan nemlig passe flere pattegrise, end de fleste går og tror.

 

I Figur 1 kan du se, hvad de seneste 10 års avlsfremgang for de forskellige egenskaber i DanBreds avlsmål, betyder for din bundlinje, ifølge beregninger af Michael Groes Christiansen, Specialkonsulent i SEGES Innovation. Samlet set løber det op i en højere fortjeneste pr. gris på 115 kr. sammenlignet med for 10 år siden, dvs. en gennemsnitlig omkostningssænkning på 11,5 kr./gris/år.

 

Figur 1: Omkostningsændringer fordelt på relevante egenskaber

Omkostningsbesparelser fordelt på egenskaber i DanBred avlsmål

 

DanBred har stort fokus på slagtegriseegenskaber i vores balancerede avlsprogram. Det har bl.a. betydet markante forbedringer på fodereffektivitet, daglig tilvækst og kødprocent. Disse forbedringer har bidraget til en samlet øget værdi på 49,4 kr./gris for fodereffektivitet og daglig tilvækst samt 16,4 kr./gris for kødprocent, i forhold til for 10 år siden.

 

Hvor i grisens liv er der flest penge at spare?

Mange tror, at dansk griseproduktion ”bare” er fremgang i fravænnede grise pr. årsso, men af den samlede omkostningssænkningen på 115 kr./gris ligger kun de 34 % til og med fravænning (ved en standardiseret fravænningsvægt på 7 kg).

 

Det er særligt avlsfremgangen for slagtegriseegenskaberne, der virkelig har haft en positiv effekt på din bundlinje (med hele 57 % af omkostningsbesparelserne). Men i betragtning af at der kun er 23 kg tilvækst på smågrise og 85 kg på slagtegrise, så er det også ret flot, at 9 % af omkostningsbesparelsen er på smågriseleddet.

 

Omkostningsbesparelser

Fravænnede grise, 7 kg = 39,5 kr./gris i omkostningsbesparelse (34 %)

 

Smågrise, 7-30 kg = 9,8 kr./gris i omkostningsbesparelse (9 %)

 

Slagtegrise, 30-115 kg = 65,9 kr./gris i omkostningsbesparelse (57 %)

 

 

DanBreds løbende avlsfremgang bidrager til væsentligt højere indtjening i din produktion – bl.a. gennem lavere produktionsomkostninger. Fremgangen har bl.a. resulteret i, at det er blevet muligt for dig at fravænne over 5 grise mere end for 10 år siden uden ekstra foderomkostninger. Derudover har forbedringerne på slagtegriseegenskaber, som daglig tilvækst, fodereffektivitet og kødprocent, ledt til en mærkbar besparelse på 65,9 kr./gris i produktionen af slagtegrise. Med DanBred-dyr i din besætning, har du – over de seneste 10 år – kunnet reducere dine produktionsomkostninger med 115 kr. pr. gris.

 

 

Hvordan er dette beregnet?

Alle resultater i denne artikel er baseret på beregninger af Michael Groes Christiansen, Specialkonsulent i SEGES Innovation.

Til at regne på omkostningssænkningen i produktionsbesætninger er der brugt de sidste 10 års ændringer i landsgennemsnittet i dansk griseproduktion.

Da avlsselskaber og producenter ikke har indflydelse på slagtevægt osv., så bruges der standardiserede værdier for egenskaberne daglig tilvækst og foderudnyttelse for smågrise og slagtegrise. Der er brugt 1,7 kr./FEsv for so- og slagtegrisefoder og 2,35 kr./FEsv for smågrisefoder vægtet. 

 

 

 

[1] Her er regnet med so- og slagtegrisefoderniveau på 1,7 kr./FEsv og en vægtet smågrisefoderpris på 2,35 kr./FEsv.
[2] Her er regnet med so- og slagtegrisefoderniveau på 2,7 kr./FEsv og en vægtet smågrisefoderpris på 3,28 kr./FEsv.

Del:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

cONTACT danbred

We can help you transition to DanBred genetics, technical services, transport and more. Book a time with us, and we will call you when it suits you.

Get easy access to our knowledge!

Join our list and get valuable insights and practical knowledge directly in your mailbox.

GET BIG FAST

DANBRED DUROC
Bred for Business