Øg din fortjeneste gennem højere pattegriseoverlevelse

Piglets

En ny genetisk tilgang har ledt til en banebrydende ændring i avlsmålene for DanBred genetik, der skal bidrage til øget pattegriseoverlevelse og flere fravænnede grise gennem et øget fokus på robusthed. Én ekstra gris ved fravænning gennem øget pattegriseoverlevelse giver en økonomisk værdi på 9,5 kr. pr. slagtegris for landmanden. Dette er med til at sikre, at vi fortsat er førstevalget for fremtidens griseproducenter.

 

Denne forbedring af avlsmålet har ført til, at tre nye egenskaber er blevet inddraget i avlsarbejdet: pattegrisens eget genetiske potentiale for at overleve, soens genetiske potentiale for at få sine pattegrise til at overleve samt kuldstørrelse – som er antallet af pattegrise ved fødsel. De nye avlsmål vil bidrage til en større økonomisk gevinst for dig som landmand, da der kommer flere overlevende pattegrise frem til fravænning. Men hvad er den økonomisk værdi egentlig af øget pattegriseoverlevelse?

 

Maksimal fortjeneste for den danske griseproducent

DanBred har gennem det sidste århundrede udviklet et afbalanceret avlsprogram, der stræber efter at forbedre både dyrevelfærd, bæredygtighed og fortjeneste for alle med DanBred-genetik. Derfor opdateres avlsmålet jævnligt for at sikre, at det holder trit med, hvordan landbruget udvikler sig. Ændringerne besluttes af de danske griseproducenter, som sidder i bestyrelsen i Landbrug & Fødevarer, Sektor for Gris.

 

Denne ændring i avlsmålet indebærer tre nye egenskaber, der vil forbedre pattegrisenes robusthed samt moderegenskaberne hos søerne, hvilket vil bidrage positivt til den eksisterende produktivitet fra fødsel til slagtning. Tilgangen er unik, fordi den netop også inddrager pattegrisenes eget genetiske potentiale, i stedet for blot at se på søernes genetiske potentiale.

 

Højere pattegriseoverlevelse

Den banebrydende ændring i avlsmålene skal øge antallet af fravænnede grise pr. so gennem øget pattegriseoverlevelse og et fortsat fokus på robustheden af både søer og pattegrise. Det forventes, at de nye avlsmål kan øge pattegriseoverlevelsen markant.

 

Det betyder også, at der kommer et løft i dyrevelfærden, da der vil være højere overlevelse, færre sygdomsbehandlinger og mere trivsel over tid. Dette resulterer både i en mere bæredygtig produktion og en højere økonomisk fortjeneste for dig som griseproducent.

 

Men hvor meget værdi er der tale om?

”Fra et økonomisk synspunkt er målet med det nye avlsmål at få flere grise frem til fravænning og dermed også helt frem til slagtning. Det kan vi opnå ved enten at øge pattegriseoverlevelsen eller øge kuldstørrelsen ved fødsel,” fortæller Tage Ostersen, afdelingsleder ved Avl & Genetik hos Landbrug & Fødevarer.

 

Derfor er der blevet regnet på, hvilken af disse to egenskaber der har den største økonomiske værdi. Resultatet af de to tilgange ser således ud:

 

  • Den økonomiske værdi af at opnå én ekstra gris ved fravænning igennem øget kuldstørrelse ved fødsel er 7,89 kr. pr. slagtegris.
  • Imens den økonomiske værdi af at opnå én ekstra gris ved fravænning igennem øget pattegriseoverlevelse er 9,5 kr. pr. slagtegris.

 

Altså er der en merværdi på 1,61 kr. pr. slagtegris ved fravænning igennem øget pattegriseoverlevelse, som i det nye avlsmål, sammenlignet med kuldstørrelse.

 

Genetik og avl kan ikke gøre det alene

”I avlen kan vi rykke grisens genetiske niveau og dermed udvælge de bedste grise til de fremtidige generationer. I avlsmålet betragter vi fremadrettet både soens genetiske potentiale til at få sine pattegrise til at overleve, og pattegrisens genetiske potentiale for at overleve, hvilket vil øge overlevelsen blandt pattegrisene,” forklarer Tage Ostersen.

 

Men avlen kan ikke – og må ikke – stå alene, når der tales om pattegriseoverlevelse og overlevelse i det hele taget. Det er alfa og omega, at der også er styr på rammerne omkring grisen, og at de gode rutiner omkring management fortsat videreudvikles, da det også er afgørende faktorer for overlevelsen.

 

Endnu bedre fodereffektivitet og højere daglig tilvækst

De nye avlsmål vil bygge oven på de verdensklasse resultater for slagtegriseegenskaber, som DanBred allerede har opnået, og det betyder en yderligere udvikling af fodereffektivitet og endnu højere daglig tilvækst. Dette reducerer ikke kun antal dage til slagtning, men også det samlede foderforbrug: “Vi vil blive ved med at forbedre avlsmålene med det formål at skabe mere output med mindre input,” siger Claus Fertin, adm. direktør i DanBred.

 

De danske landmænds interesse er altid i højsædet, når det kommer til udviklingen af vores avlsprogram. Og ved at styrke indsatsen inden for robusthed og produktivitetsegenskaber understreger vi endnu engang vores forpligtelse til fortsat at levere højeste kvalitet og fortjeneste til dig – og branchens laveste omkostninger pr. kg. produceret kød.

 

Hvordan udvælges egenskaber til avlsmålet

DanBred-avlsprogrammet har til formål at øge profitten for den danske griseproducent. Dette opnås ved at maksimere avlsfremgangen i det samlede avlsmål. Og det sikrer det nye avlsmål også.

 

For at en egenskab kan medtages i DanBred avlsmålet, skal nedenstående ting være opfyldt:
  • Egenskaben skal have en produktionsøkonomisk betydning
  • Den økonomiske værdi af egenskaben skal kunne fastlægges
  • Egenskaben skal være arvelig og udvise genetisk variation i de tre DanBred populationer
  • Egenskaben skal kunne måles direkte eller indirekte i stor skala

 

Læs mere om DanBreds avlsmål her.

 

Del:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

cONTACT danbred

We can help you transition to DanBred genetics, technical services, transport and more. Book a time with us, and we will call you when it suits you.

Get easy access to our knowledge!

Join our list and get valuable insights and practical knowledge directly in your mailbox.

GET BIG FAST

DANBRED DUROC
Bred for Business