Omfattende avlsarbejde med datamålinger på mere end 100.000 dyr hvert år, selektion af de bedste avlskandidater og grundigt data- og analysearbejde har skabt genetik i verdensklasse.

Men hvad har det haft af betydning for de danske griseproducenter, og hvad kan de forvente fremadrettet?

Innovative metoder: genomisk selektion

Tilbage i 2010 var DanBred de første på verdenskortet til at benytte genomisk selektion hos grise. Metoden har været revolutionerende og har bidraget til betydeligt øget avlsfremgang for egenskaberne i DanBreds avlsmål. Genomisk selektion er et værktøj til at kortlægge avlsdyrenes DNA og deres slægtskab til hinanden. Det gør det muligt at finde præcis de avlskandidater, der har det bedste genetiske anlæg for de egenskaber, vi ønsker at udvikle.

Genomisk selektion har i høj grad været med til at give de danske griseproducenter den placering, de har på markedet i dag, og teknologien udvikles og forfines løbende for fortsat at opnå det bedst mulige resultat. Siden 2010 kan vi bl.a. se, at foderudnyttelsen er forbedret med 0,26 FEsv pr. kg tilvækst, kødprocenten er steget med 1,3 %, og den daglige tilvækst er steget med 132 g per dag. Og vi forventer at fortsætte den imponerende fremgang.

Fokus på pattegriseoverlevelse

Ser vi på DanBreds avlsmål, har der været stor avlsfremgang på alle fronter. Et af de avlsmål, der blev sat ekstra fokus på allerede i 2004, var LG5 (levende pattegrise i kuldet på dag 5 efter faring). Dette betød, at LG5 udviklede sig i en meget positiv retning, hvilket resulterede i flere levende pattegrise på dag 5 og en øget pattegriseoverlevelse.

 

Men vi vil gerne øge vores fokus på pattegriseoverlevelse yderligere. Og vi er godt på vej til en ny genetisk forbedring af pattegriseoverlevelsen. Siden foråret 2021 har en ny og betydelig højere vægtning af LG5 bidraget til et mere bæredygtigt avlsmål.

Til gavn for bundlinje og klima

Vores avlsfremgang sikrer ikke blot et bedre økonomisk resultat for griseproducenterne, det mindsker også klimaaftrykket og gør griseproduktion mere bæredygtigt gennem øget ressourceudnyttelse. Som vi kan se på graf 1, 2 og 3, har vi særligt set en stor udvikling i slagtegriseegenskaberne fra 2010 til 2020.

Fra 2018 blev der stillet særligt skarpt på slagtegriseegenskaber, hvilket har givet en markant forbedring på egenskaberne foderudnyttelse (Graf 1), kødprocent (Graf 2) og daglig tilvækst (Graf 3). Graf 1 og Graf 2 viser, at kurverne for kødprocent og foderudnyttelse, fra 2018 og frem, er steget kraftigere end tidligere. I produktionsbesætningerne er kødprocenten faktisk steget med næsten 0,5 procent på 2 år. Denne udvikling har bidraget til en mere økonomisk og bæredygtig gris.

Graf 1
Foderudnyttelse, 30-115 kg
Graf 2
Kødprocent
Graf 3
Daglig tilvækst, 30-115 kg

Graferne viser fremgangen fra 2010 til 2020.

 

Den røde linje angiver avlsfremgang udregnet som et gennemsnit af DanBred Duroc, DanBred Landrace og DanBred Yorkshire. Gennemsnittet for 2020 for avlsfremgangen er skaleret til gennemsnittet for produktionsbesætningerne i 2020. Den grå linje er de gennemsnitlige resultater for slagtegrisebesætningerne fra Landsgennemsnittet 2020, SEGES Innovation, notat 2115.

 

Det er tydeligt, at produktionsresultaterne følger den avlsfremgang, vi ser i de renracede avlsdyr. Dette betyder, at der er gennemslag af avlsfremgangen ude i produktionsbesætningerne. Den avlsfremgang, som vi generer i avlsbesætningerne, kommer altså til udtryk i produktionsbesætningerne.

 

Avlsfremgangen og det fremtidige arbejde vil også fremadrettet have en positiv effekt på både griseproducenternes bundlinje og klimaet. Bedre foderudnyttelse betyder et mindre forbrug af foder i produktionen, hvilket reducerer klimaaftrykket betydeligt. Samtidig betyder avlsfremgangen for egenskaben LG5, at DanBred-søer får flere grise end før. Dermed kan færre søer nu producere det samme antal slagtegrise med mindre foder end tidligere.

Mere robuste og bæredygtige grise i fremtiden

Skal vi se fremad, er der sat en række projekter i søen bl.a. med fokus på overlevelse frem til slagtning og søernes holdbarhed. Disse initiativer har Landbrug & Fødevarer, Gris, Avl & Genetik, ambitioner om at komme langt med inden for de nærmeste år. Initiativerne forventes at få en positiv effekt på grisenes robusthed, sundhed samt dyrevelfærden.

Øget fodereffektivitet og reduceringer i CO2 udledningen

Herudover forventer vi meget positive resultater fra det igangværende GUDP-støttede projekt, hvor der arbejdes på at opnå en dybere forståelse af avlsarbejdet med den nye metode metabolomisk selektion.

 

Med denne metode kommer vi et spadestik dybere i forhold til grisens samlede stofskifte. Forventningen til projektet er at kunne øge avlsfremgangen med 25 % for foderudnyttelse for DanBred grise over de næste 30 år. Foreløbige beregninger viser, at vi med denne øgede avlsfremgang vil opnå en reduktion i foderforbruget på 0,3 foderenheder per kg tilvækst, i forhold til den effekt avlsarbejdet allerede giver. Det svarer til en omkostningsreduktion på 40 kr. pr gris over 30 år og en årlig reduktion i CO2-udledning på 150.000 ton CO2-ækvivalenter.

De danske griseproducenter kan se frem til, at vi går en tid i møde med øget avlsfremgang for de væsentlige egenskaber – til glæde for både bundlinje, klima og dyrevelfærd.

 

cONTACT danbred

We can help you transition to DanBred genetics, technical services, transport and more. Book a time with us, and we will call you when it suits you.

Get easy access to our knowledge!

Join our list and get valuable insights and practical knowledge directly in your mailbox.

GET BIG FAST

DANBRED DUROC
Bred for Business