Avlsmål

FOKUS PÅ MAKSIMAL AVLSFREMGANG

I DanBred avlsmålet indgår udelukkende egenskaber, der opfylder kravene om at de skal have produktionsøkonomisk betydning, den økonomiske værdi af egenskaben skal kunne fastlægges, den skal være arvelig og udvise genetisk variation og den skal kunne måles direkte eller indirekte i stor skala. Derfor er DanBred avlsmålet sammensat af den kombination af egenskaber, der giver størst mulig produktionsøkonomisk værdi samlet set.

SEGES, Avl & Genetik, der står for forskning- og udviklingsarbejdet af DanBred Avlssystemet reviderer avlsmålet med passende mellemrum, hvilket i gennemsnit er hvert tredje år. Hver revision indebærer genberegning af de økonomiske værdier for egenskaberne ved brug af en bio-økonomisk simuleringsmodel udviklet til formålet. Derudover indebærer en revision også inklusion af relevante nye egenskaber, der via forsknings- og udviklingsprojekter har vist sig målbare, arvelige samt af produktionsøkonomisk betydning.

Det aktuelle avlsmål for DanBred Landrace og DanBred Yorkshire blev revideret i 2018, og det er identisk i forhold til egenskaber og økonomisk vægtning for begge racer. Avlsmålet for DanBred Duroc blev revideret i 2020, og det adskiller sig både i hvilke egenskaber, der indgår og deres økonomisk vægtning, fordi det afspejler racens brug som farrace.

 

Egenskaber i avlsmålet for DanBred Landrace og DanBred Yorkshire

 • Daglig tilvækst (fødsel – 30 kg og 30 kg – slagtning (118 kg)) forkorter produktionstiden indtil slagtning og er dermed omkostningsbesparende.
 • Foderudnyttelsen øger foderudnyttelse hos slagtesvinet fra 30 kg – 118 kg og sparer på produktionsomkostningerne.
 • Kødprocent er vigtig, da slagteriernes afregning overfor svineproducenten afhænger af denne.
 • Styrke vurderes som en helhedsscore af grisens ben, ryg og holdning med det formål at mindske både slagtesvinets og soens risiko for afgang pga. ben- og/eller rygproblemer.
 • Slagtesvind er defineret som forøgelsen af slagtekroppens andel af den levende vægt.
 • Holdbarhed er defineret som sandsynligheden for, at en so bliver løbet efter fravænning af første kuld og fungerer som en indikator for soens produktive livslængde.
 • LG5 er antallet af levende grise i kuldet 5 dage efter faring.
 • Tidlig tilvækst, moreffekt er soens genetiske effekt på patte- og smågrisenes tilvækst.

Figuren nedenfor viser sammensætningen af avlsmålet for DanBred Landrace og DanBred Yorkshire samt egenskabernes procentvise økonomiske bidrag til avlsfremgangen.

 

Egenskaber i avlsmålet for DanBred Duroc

 • Daglig tilvækst (fødsel – 30 kg og 30 kg – slagtning (118 kg)) forkorter produktionstiden indtil slagtning og er dermed omkostningsbesparende.
 • Foderudnyttelsen øger foderudnyttelse hos slagtesvinet fra 30 kg – 118 kg og sparer på produktionsomkostningerne.
 • Kødprocent er vigtig, da slagteriernes afregning overfor svineproducenten afhænger af denne.
 • Styrke vurderes som en helhedsscore af grisens ben, ryg og holdning med det formål at mindske både slagtesvinets og soens risiko for afgang pga. ben- og/eller rygproblemer.
 • Slagtesvind er defineret som forøgelsen af slagtekroppens andel af den levende vægt.
 • Frugtbarhed & Overlevelse, fareffekt er ornens genetiske effekt på antallet af levende grise i kuldet på dag 5.

Figuren nedenfor viser sammensætningen af avlsmålet for DanBred Duroc samt egenskabernes procentvise økonomiske bidrag til avlsfremgangen.

Kontakt DanBred

Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.


Book en tid eller et møde nu

HOLD DIG OPDATERET

Tilmeld dig DanBreds nyhedsbrev med sidste nyt om effektiv drift, økonomi, genetik og sundhed. Kort sagt alt, hvad der er relevant for moderne svineproduktion – hverken mere eller mindre.
  Jeg giver DanBred P/S tilladelse til at sende mig emails om effektiv svineproduktion, økonomi, genetik og sundhed mv. Vi skriver kun når vi har noget relevant på agendaen og aldrig mere end 2 gange om måneden. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.