Avlsmål

FOKUS PÅ MAKSIMAL AVLSFREMGANG

I DanBred avlsmålet indgår udelukkende egenskaber, der opfylder kravene om, at den skal have produktionsøkonomisk betydning, den økonomiske værdi af egenskaben skal kunne fastlægges, den skal være arvelig og udvise genetisk variation, og den skal kunne måles direkte eller indirekte i stor skala. Derfor er DanBred avlsmålet sammensat af den kombination af egenskaber, der giver størst mulig produktionsøkonomisk værdi samlet set.

Landbrug & Fødevarer, Avl & Genetik, der står for forskning- og udviklingsarbejdet af DanBred avlssystemet, reviderer jævnligt avlsmålet (i gennemsnit hvert tredje år). Hver revision indebærer en genberegning af de økonomiske værdier for egenskaberne ved brug af en bio-økonomisk simuleringsmodel udviklet specifikt til formålet. Derudover indebærer en revision også inklusion af relevante nye egenskaber, der via forsknings- og udviklingsprojekter har vist sig målbare, arvelige samt af produktionsøkonomisk betydning.

DanBred Landrace (LL)

DanBred yorkshire (YY)

Egenskaber i avlsmålet for DanBred Landrace og DanBred Yorkshire

 • Daglig tilvækst (fødsel – 30 kg og 30 kg – slagtning (118 kg)) forkorter produktionstiden indtil slagtning, og er dermed omkostningsbesparende.
 • Øget foderudnyttelsen øger fodereffektiviteten hos slagtegrisen fra 30 kg – 118 kg sparer på produktionsomkostningerne.
 • Kødprocent er vigtig, da slagteriernes afregning overfor griseproducenten afhænger af denne.
 • Styrke vurderes som en helhedsscore af grisens ben, ryg og holdning med det formål at mindske både slagtegrisens og soens risiko for afgang pga. ben- og/eller rygproblemer.
 • Slagtesvind er defineret som forøgelsen af slagtekroppens andel af den levende vægt.
 • Holdbarhed er defineret som sandsynligheden for, at en so bliver løbet efter fravænning af første kuld, det fungerer som en indikator for soens produktive livslængde.
 • Tidlig tilvækst, mor-effekt er soens genetiske effekt på patte- og smågrisenes tilvækst.
 • Overlevelse (pattegrise-effekt) er pattegrisens eget genetiske potentiale for at overleve. Denne egenskaber hænger i høj grad sammen med antal fravænnede grise.
 • Overlevelse (so-effekt) er soens genetiske potentiale for at få sine pattegrise til at overleve. Denne egenskaber hænger i høj grad sammen med antal fravænnede grise.
 • Kuldstørrelse er soens genetiske anlæg for reproduktion målt som antal fødte pattegrise.

DanBred Duroc (DD)

Egenskaber i avlsmålet for DanBred Duroc

 • Daglig tilvækst (fødsel – 30 kg og 30 kg – slagtning (118 kg)) forkorter produktionstiden indtil slagtning, og er dermed omkostningsbesparende.
 • Øget foderudnyttelsen øger foderudnyttelse hos slagtegrisen fra 30 kg – 118 kg sparer på produktionsomkostningerne.
 • Kødprocent er vigtig, da slagteriernes afregning overfor griseproducenten afhænger af denne.
 • Styrke vurderes som en helhedsscore af grisens ben, ryg og holdning med det formål at mindske både slagtegrisens og soens risiko for afgang pga. ben- og/eller rygproblemer.
 • Slagtesvind er defineret som forøgelsen af slagtekroppens andel af den levende vægt.
 • Overlevelse (pattegrise-effekt) er pattegrisens eget genetiske potentiale for at overleve. Denne egenskaber hænger i høj grad sammen med antal fravænnede grise.
 • Kuldstørrelse er ornens genetiske effekt på antal fødte pattegrise.

 

Kontakt DanBred

Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.


Book en tid eller et møde nu

Download DanBred's app

Get more practical advice on how to achieve optimal longevity and increased productivity

cONTACT danbred

Wij kunnen u helpen over te stappen op DanBred Genetica, producten, transport en meer. Vertel ons wanneer u beschikbaar bent en wij nemen contact met u op wanneer het u uitkomt.

danbred

cONTACTer danbred

Nous pouvons vous aider dans la transition vers la génétique DanBred, la livraison de cochettes ou de semences, le transport et bien plus encore. Prenez rendez-vous et nous vous contacterons à votre convenance.

danbred

KONTAKT danbred

Wir können Sie inspirieren, Ihre Fragen beantworten und Ihnen Vorschläge machen, wie Sie Ihre Produktion optimieren können.

danbred

联系丹育

选择丹育,从基因,供货、到运输以及更多方面,我们助力全程。 预约之后,我们会在您方便的时候联系您。

danbred

СВЯЖИТЕСЬ С DANBRED

Мы можем помочь вам перейти на генетику DanBred и организовать поставки, транспорт и многое другое. Назначьте время, и мы позвоним, когда вам удобно.

danbred

KONTAKT danbred

Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.

danbred

cONTACT danbred

Podemos ayudarle a realizar la transición a la genética, los suministros y el transporte de DanBred, y mucho más. Reserve una cita con nosotros y le llamaremos cuando a usted le venga bien.

danbred

cONTACT danbred

We can help you transition to DanBred genetics, technical services, transport and more. Book a time with us, and we will call you when it suits you.

danbred