Avlsmål

FOKUS PÅ MAKSIMAL AVLSFREMGANG

I DanBred avlsmålet indgår udelukkende egenskaber, der opfylder kravene om, at den skal have produktionsøkonomisk betydning, den økonomiske værdi af egenskaben skal kunne fastlægges, den skal være arvelig og udvise genetisk variation, og den skal kunne måles direkte eller indirekte i stor skala. Derfor er DanBred avlsmålet sammensat af den kombination af egenskaber, der giver størst mulig produktionsøkonomisk værdi samlet set.

SEGES, Avl & Genetik, der står for forskning- og udviklingsarbejdet af DanBred Avlssystemet reviderer jævnligt avlsmålet (i gennemsnit hvert tredje år). Hver revision indebærer en genberegning af de økonomiske værdier for egenskaberne ved brug af en bio-økonomisk simuleringsmodel udviklet specifikt til formålet. Derudover indebærer en revision også inklusion af relevante nye egenskaber, der via forsknings- og udviklingsprojekter har vist sig målbare, arvelige samt af produktionsøkonomisk betydning.

Det aktuelle avlsmål for DanBred Landrace og DanBred Yorkshire blev revideret i 2018, og det er identisk i forhold til egenskaber og økonomisk vægtning for begge racer. Avlsmålet for DanBred Duroc blev revideret i 2020, og det adskiller sig både i forhold til hvilke egenskaber, der indgår, og deres økonomisk vægtning, fordi det afspejler racens brug som far-race.

 

Egenskaber i avlsmålet for DanBred Landrace og DanBred Yorkshire

 • Daglig tilvækst (fødsel – 30 kg og 30 kg – slagtning (118 kg)) forkorter produktionstiden indtil slagtning, og er dermed omkostningsbesparende.
 • Øget foderudnyttelsen øger foderudnyttelse hos slagtesvinet fra 30 kg – 118 kg sparer på produktionsomkostningerne.
 • Kødprocent er vigtig, da slagteriernes afregning overfor svineproducenten afhænger af denne.
 • Styrke vurderes som en helhedsscore af grisens ben, ryg og holdning med det formål at mindske både slagtesvinets og soens risiko for afgang pga. ben- og/eller rygproblemer.
 • Slagtesvind er defineret som forøgelsen af slagtekroppens andel af den levende vægt.
 • Holdbarhed er defineret som sandsynligheden for, at en so bliver løbet efter fravænning af første kuld, det fungerer som en indikator for soens produktive livslængde.
 • LG5 er antallet af levende grise i kuldet 5 dage efter faring.
 • Tidlig tilvækst, mor-effekt er soens genetiske effekt på patte- og smågrisenes tilvækst.

Figuren nedenfor viser sammensætningen af avlsmålet for DanBred Landrace og DanBred Yorkshire samt egenskabernes procentvise økonomiske bidrag til avlsfremgangen.

 

Egenskaber i avlsmålet for DanBred Duroc

 • Daglig tilvækst (fødsel – 30 kg og 30 kg – slagtning (118 kg)) forkorter produktionstiden indtil slagtning, og er dermed omkostningsbesparende.
 • Øget foderudnyttelsen øger foderudnyttelse hos slagtesvinet fra 30 kg – 118 kg sparer på produktionsomkostningerne.
 • Kødprocent er vigtig, da slagteriernes afregning overfor svineproducenten afhænger af denne.
 • Styrke vurderes som en helhedsscore af grisens ben, ryg og holdning med det formål at mindske både slagtesvinets og soens risiko for afgang pga. ben- og/eller rygproblemer.
 • Slagtesvind er defineret som forøgelsen af slagtekroppens andel af den levende vægt.
 • Frugtbarhed & Overlevelse, far-effekt er ornens genetiske effekt på antallet af levende grise i kuldet på dag 5.

Figuren nedenfor viser sammensætningen af avlsmålet for DanBred Duroc samt egenskabernes procentvise økonomiske bidrag til avlsfremgangen.

Kontakt DanBred

Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.


Book en tid eller et møde nu

Gennemsnitlige resultater for DanBred polte afprøvet i avlsbesætningerne

 • Daglig tilvækst, g/dag 30 kg – slagtning 1103
 • Daglig tilvækst, g/dag Fødsel – 30 kg 367
 • Kødprocent (%) 62,2
 • Styrke, point 3,15
 • Rygspæk, mm 7,9
 • Scanningsvægt, kg 98,0

Average production results achieved by DanBred boars in Nucleus herds

 • Daily gain, g/day, 30 kg – slaughter 1143
 • Daily gain, g/day, birth – 30 kg 382
 • Lean meat perctentage 64.2
 • Conformation, points 2.87
 • Scanning measurement, mm 6.5
 • Scanning weight, kg 98.8

Gennemsnitlige resultater for DanBred polte afprøvet i avlsbesætningerne

 • Daglig tilvækst, g/dag 30 kg – slagtning 1222
 • Daglig tilvækst, g/dag Fødsel – 30 kg 413
 • Kødprocent (%) 62,4
 • Styrke, point 2,94
 • Rygspæk, mm 6,4
 • Scanningsvægt, kg 99,3

Gennemsnitlige resultater for DanBred orner afprøvet i avlsbesætningerne

 • Daglig tilvækst, g/dag 30 kg – slagtning 1322
 • Daglig tilvækst, g/dag Fødsel – 30 kg 409
 • Kødprocent (%) 62,0
 • Styrke, point 2,87
 • Rygspæk, mm 6,8
 • Scanningsvægt, kg 99,1

Average production results achieved by DanBred females (gilts) in Nucleus herds

 • Daily gain, g/day, 30 kg – slaughter 1222
 • Daily gain, g/day, birth – 30 kg 413
 • Lean meat perctentage 62.4
 • Conformation, points 2.94
 • Scanning measurement, mm 6.4
 • Scanning weight, kg 99.3

Average production results achieved by DanBred boars in Nucleus herds

 • Daily gain, g/day, 30 kg – slaughter 1322
 • Daily gain, g/day, birth - 30kg 409
 • Lean meat perctentage 62.0
 • Conformation, points 2.87
 • Scanning measurement, mm 6.8
 • Scanning weight, kg 99.1

Average production for boar testing station Bøgildgård

 • Daily gain, g/day, 30 kg – slaughter 1258
 • Feed conversion, kg feed/kg gain, 30 kg – slaughter 1.83
 • Lean meat perctentage 63.0
 • Conformation, points 2.88
 • Killing out percentage 25.2
 • Scanning measurement, mm 6.0
 • Scanning weight, kg 101.7

Average production results achieved by DanBred gilts in Nucleus herds

 • Daily gain, g/day, 30 kg – slaughter 1089
 • Daily gain, g/day, birth – 30 kg 386
 • Lean meat perctentage 64.5
 • Conformation, points 3.05
 • Scanning measurement, mm 6.2
 • Scanning weight, kg 98.9

Average production for boar testing station Bøgildgård

 • Daily gain, g/day, 30 kg – slaughter 1107
 • Feed conversion, kg feed/kg gain, 30 kg – slaughter 1.94
 • Lean meat perctentage 65.1
 • Conformation, points 2.90
 • Killing out percentage 26.3
 • Scanning measurement, mm 5.4
 • Scanning weight, kg 99.1

cONTACT danbred

Wij kunnen u helpen over te stappen op DanBred Genetica, producten, transport en meer. Vertel ons wanneer u beschikbaar bent en wij nemen contact met u op wanneer het u uitkomt.

danbred

cONTACTer danbred

Nous pouvons vous aider dans la transition vers la génétique DanBred, la livraison de cochettes ou de semences, le transport et bien plus encore. Prenez rendez-vous et nous vous contacterons à votre convenance.

danbred

KONTAKT danbred

Wir können Sie inspirieren, Ihre Fragen beantworten und Ihnen Vorschläge machen, wie Sie Ihre Produktion optimieren können.

danbred

联系丹育

选择丹育,从基因,供货、到运输以及更多方面,我们助力全程。 预约之后,我们会在您方便的时候联系您。
danbred

СВЯЖИТЕСЬ С DANBRED

Мы можем помочь вам перейти на генетику DanBred и организовать поставки, транспорт и многое другое. Назначьте время, и мы позвоним, когда вам удобно.

danbred

KONTAKT danbred

Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.

danbred

cONTACT danbred

Podemos ayudarle a realizar la transición a la genética, los suministros y el transporte de DanBred, y mucho más. Reserve una cita con nosotros y le llamaremos cuando a usted le venga bien.

danbred

Do you want the best results?

DOWNLOAD OUR APP!

We’ve put together a manual with all our technical knowledge – everything you need from arrival to the first collection of semen. Find it in our app – then you’ll always have the manual at hand.

Gennemsnitlige resultater for DanBred orner afprøvet i avlsbesætningerne

 • Daglig tilvækst, g/dag 30 kg – slagtning 1135
 • Daglig tilvækst, g/dag Fødsel – 30 kg 360
 • Kødprocent (%) 62,6
 • Styrke, point 3.08
 • Scanning measurement, mm 7,2
 • Rygspæk, mm 98,3

Gennemsnitlige resultater for DanBred orner afprøvet i avlsbesætningerne

 • Daglig tilvækst, g/dag 30 kg – slagtning 1143
 • Daglig tilvækst, g/dag Fødsel – 30 kg 382
 • Kødprocent (%) 64,2
 • Styrke, point 2,87
 • Rygspæk, mm 6,5
 • Scanningsvægt, kg 98,8

Gennemsnitlige resultater for DanBred polte afprøvet i avlsbesætningerne

Gennemsnitlige resultater for DanBred orner afprøvet på forsøgsstationen Bøgildgård

Average production results achieved by DanBred gilts in nucleus herds

 • Daily gain, g/day, 30 kg – slaughter 1103
 • Daily gain, g/day, birth - 30kg 367
 • Lean meat perctentage 62.2
 • Conformation, points 3.15
 • Scanning measurement, mm 7.9
 • Scanning weight, kg 98.0

Average production results achieved by DanBred boars in Nucleus herds

 • Daily gain, g/day, 30 kg – slaughter 1135
 • Daily gain, g/day, birth - 30kg 360
 • Lean meat perctentage 62.6
 • Conformation, points 3.08
 • Scanning measurement, mm 7.2
 • Scanning weight, kg 98.3

Average production for boar testing station Bøgildgård

 • Daily gain, g/day, 30 kg – slaughter 1097
 • Feed conversion, kg feed/kg gain, 30 kg – slaughter 1.93
 • Lean meat perctentage 63.2
 • Conformation, points 3.06
 • Killing out percentage 26.6
 • Scanning measurement, mm 6.0
 • Scanning weight, kg 97.8

cONTACT danbred

We can help you transition to DanBred genetics, technical services, transport and more. Book a time with us, and we will call you when it suits you.

danbred