Vores fremgang resulterer i direkte fortjeneste for dig

Can we use the pig’s history to increase future daily gain?

30 års erfaring med at indsamle data

Det giver os en unik forståelse af, hvordan man udvælger dyr med de bedste gener. Kun de bedste orner – med optimalt indeks – sendes til vores KS-stationer, hvor de avler fremtidens grise.

Vores mål er en mere bæredygtig griseproduktion og en bedre bundlinje for dig som landmand.

100.000 DanBred-avlsdyr afprøves

Siden 2019 er 25 % flere orner blevet testet på Bøgildgård. Fordi vi baserer vores avlsarbejde på så store datamængder, opnår vi en bæredygtig avlsfremgang, der bidrager til høj produktivitet i griseproduktioner verden over – år efter år

Vores resultater

DanBred orner afprøvet på forsøgsstationen Bøgildgård, 2022

DanBred Duroc DanBred Landrace DanBred Yorkshire
Daglig tilvækst, g/dag 30 kg – slagtning 1271 1129 1105
Foderudnyttelse (FEs/kg tilvækst) 1,82 1,93 1,90
Kødprocent, % 63,0 65,3 63,5
Styrke, point 2,89 2,98 3,09
Slagtesvind, % 25,94 26,41 26,77
Rygspæk, mm 5,9 5,3 5,8
Scanningsvægt, kg 101,5 104,3 102,5

DanBred orner afprøvet i avlsbesætningerne, 2022

DanBred Duroc DanBred Landrace DanBred Yorkshire
Daglig tilvækst, g/dag 30 kg – slagtning 1338 1166 1139
Daglig tilvækst, g/dag Fødsel – 30 kg 396 375 357
Kødprocent, % 62,19 64,76 63,02
Styrke, point 2,92 2,96 3,06
Rygspæk, mm 6,8 6,1 6,8
Scanningsvægt, kg 101,1 103,5 102,9

DanBred polte afprøvet i avlsbesætningerne, 2022

DanBred Duroc DanBred Landrace DanBred Yorkshire
Daglig tilvækst, g/dag 30 kg – slagtning 1229 1099 1104
Daglig tilvækst, g/dag Fødsel – 30 kg 397 375 361
Kødprocent, % 62,6 64,94 62,74
Styrke, point 3,04 3,13 3,15
Rygspæk, mm 6,4 5,9 7,3
Scanningsvægt, kg 101,2 102,8 102,9

Hvad er genomisk selektion?

Genomisk selektion sikrer, at avlsværdierne kan beregnes med endnu større nøjagtighed, hvilket bidrager positivt til den genetiske gevinst. DanBred udfører DNA-test på alle avlsdyr, hvilket har resulteret i en genetisk gevinst på hele 30 % mere – en fordel, der er tilgængelig for alle, som bruger DanBreds genetik i deres produktion.

Ønsker du at opnå disse resultater i din besætning?

KONTAKT danbred

Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.

GET BIG FAST

DANBRED DUROC
Bred for Business