Fremgang gennem balanceret avl

Vores fokus er at opretholde den rette balance mellem egenskaberne i vores avlsmål for at sikre bæredygtig avlsfremgang, der bidrager til høj produktivitet og effektivitet for landmænd verden over.

Forskning & udvikling

Vores professionelle Forsknings- & Udviklingsafdeling hos Landbrug & Fødevarer har igennem årtier forbedret vores resultater. Sammen arbejder vi konstant på at forbedre vores avlsmål for at garantere maksimal avlsfremgang i denne foranderlige industri.

Produktivitet

Vi avler for produktivitet. Dette inkluderer egenskaber såsom daglig tilvækst, fodereffektivitet og kødprocent.

En høj daglig tilvækst reducerer antallet af dage, før dit dyr er klar til slagt. Det reducerer dine produktionsomkostninger, da færre dage på stald betyder færre omkostninger til foder, energi, drift osv.

Vores selektionskriterie for bedre foderudnyttelse resulterer i grise, der producerer mere kød med mindre foder – så du kan sænke dine produktionsomkostninger. En bedre fodereffektivitet i griseproduktionen bidrager også til at reducere CO2-aftrykket.

Vi selekterer for en høj kødprocent for at opnå kød med den ideelle fordeling af protein og fedt.  Det matcher efterspørgslen på grisekød af høj kvalitet.

Et lavt slagtesvind betyder mindre spild, hvilket bidrager til en bedre udnyttelse af ressourcerne og resulterer i en mere bæredygtig griseproduktion.

Reproduktion

Vi avler for god reproduktion. Dette omfatter egenskaber, som påvirker kuldstørrelsen.

Vi selekterer for et fordelagtigt antal af pattegrise pr. kuld. Det betyder, at færre søer kan producere det samme antal slagtegrise med mindre foder end tidligere. Alt i alt bidrager det til en større økonomisk fortjeneste for dig og en mere bæredygtig udnyttelse af ressourcerne.

Robusthed

Vi avler for robuste og sunde dyr. Dette omfatter egenskaber som overlevelse, pattegrise vitalitet, styrke og holdbarhed.

Vi selekterer for pattegrisens genetiske potentiale for at overleve og soens effekt på pattegrisens vitalitet. Vi prioriterer vigtigheden af stærke, sunde pattegrise, der trives, og disse egenskaber hænger i høj grad genetisk sammen med antallet af fravænnede pattegrise. Vitale pattegrise bidrager til forbedret dyrevelfærd samt øget effektivitet i din produktion.

Vi fokuserer på styrke for at sikre mere robuste grise. Det vurderes som en samlet score af ben, ryg og holdning med det formål at mindske risikoen for tidlig udsættelse af både slagtegrise og søer. Det betyder, at vi bliver ved med at kunne levere sundere og mere robuste grise, hvilket er vigtigt for dyrevelfærden.

Selektion for soholdbarhed forlænger søernes produktive levetid ved at sikre robusthed, kondition og et langt, reproduktivt liv. Vores konstante fokus på søernes potentiale for god holdbarhed har en positiv effekt på overlevelsen, hvilket er til gavn for både dyrevelfærd og din overordnede fortjeneste.

Er du klar til høj økonomisk fortjeneste og mere bæredygtige grise?

KONTAKT danbred

Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.

cONTACT danbred

We can help you transition to DanBred genetics, technical services, transport and more. Book a time with us, and we will call you when it suits you.

Beviste vi vores pointe?

Tror du, at DanBred kan være det rigtige valg for dig eller en du kender? Klik nedenfor for at komme ind på udviklingen.

GET BIG FAST

DANBRED DUROC
Bred for Business