Fremgang gennem balancered avl

Vores mål er at sikre den rette balance mellem alle egenskaber i vores avlsmål for bæredygtig avlsfremgang, der bidrager til høj produktivitet og effektivitet for landmænd verden over.

Forskning & udvikling

Vores store, professionelle Forsknings- & Udviklingsafdeling i Landbrug & Fødevarer tager deres ansvar meget alvorligt. De arbejder konstant på at forbedre vores avlsmål for at sikre, at vi følger med i udviklingen i denne foranderlige branche.

Produktivitet

Vi avler for produktivitet. Dette omfatter egenskaber såsom daglig tilvækst, fodereffektivitet, magert kød og slagtesvind (%)

En høj daglig tilvækst forkorter tiden, før dit dyr er klar til slagt. Det reducerer dine produktionsomkostninger, da færre dage i stalden betyder færre omkostninger til foder, energi, drift osv.

Bedre fodereffektivitet resulterer i grise, der producerer mere kød med mindre foder – så du kan sænke dine produktionsomkostninger. Et lavere foderforbrug i griseproduktionen reducerer også CO2-aftrykket.

Over hele verden er der stor efterspørgsel på grisekød af høj kvalitet. Vi selekterer efter en høj kødprocent, hvilket matcher tendenserne på markedet. Et lavt slagtesvind (kg) betyder mindre spild, hvilket er godt for din bundlinje. Det bidrager også til en bedre udnyttelse af ressourcerne, hvilket resulterer i en mere bæredygtig griseproduktion.

Reproduktion

Vi avler med henblik på reproduktion. Dette omfatter soens effekt på kuldstørrelsen.

Vi selekterer for flere vitale pattegrise pr. kuld, så søerne kan producere flere pattegrise end tidligere. Det betyder, at færre søer kan producere det samme antal slagtegrise med mindre foder end tidligere. Det bidrager til en større økonomisk fortjeneste for dig og en mere bæredygtig udnyttelse af ressourcerne.

Robusthed

Vi avler for at mere robuste og sunde dyr. Dette omfatter egenskaber som overlevelse, pattegrise vitalitet, styrke og holdbarhed.

Vi selekterer efter pattegrisens eget genetiske potentiale til at overleve og efter soens indvirkning på pattegrisens vitalitet. Vi understreger vigtigheden af stærke, sunde pattegrise, der trives, og disse egenskaber hænger i høj grad genetisk sammen med antallet af fravænnede pattegrise. Vitale pattegrise bidrager til forbedret dyrevelfærd samt øget effektivitet i din produktion.

Vi udvælger stærke og robuste grise. Styrke vurderes som en samlet score af grisens ben, ryg og holdning med det formål at mindske risikoen for afgang af både slagtegrise og søer på grund af ben- og/eller rygproblemer. Det betyder, at vi får sundere grise, hvilket er godt for dyrevelfærden.

Soholdbarhed defineres som sandsynligheden for, at en so vil blive løbet igen efter fravænning af første kuld.

Det fungerer som en indikator for soens produktive levetid. Vi selekterer for god holdbarhed, fordi det bidrager til at forbedre den generelle dyrevelfærd.

Dyr med en god holdbarhed bidrager også til din samlede økonomi, da søerne kan producere flere pattegrise pr. årsso.

Når færre søer kan producere det samme antal pattegrise, kan du reducere det samlede foderforbrug i din produktion såvel som andre udgifter i forbindelse med opstaldning.

Er du klar til høj økonomisk fortjeneste og mere bæredygtige grise?

KONTAKT danbred

Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.

GET BIG FAST

DANBRED DUROC
Bred for Business