Udnyt potentialet: Lad DanBred-søer passe flere grise


Produktivitet og profit

Kan DanBred-søer passe flere grise, end de fleste tror? JA, lyder det klare svar fra SEGES Svineproduktion, som i en omfattende afprøvning har undersøgt DanBred-søers pasningsevne.

Afprøvningen viste, at når man kuldudjævner til 15 grise uden at give supplerende mælk, gør det ikke nogen signifikant forskel, om soen har 14 eller 15 funktionelle patter ved faring – hverken i forhold til antal fravænnede grise eller kuldvægt. Tværtimod er der flere positive effekter af at lade søerne passe flere grise i stedet for at flytte overskydende grise til ammesøer – både i forhold til grisenes sundhed og tilvækst. Det vigtigste er at vurdere søernes evne til at passe mange grise før faringen og at sikre sig, at søerne er i form til opgaven.

I 2018 dokumenterede DanBred et imponerende gennemsnit på 17,2 levendefødte grise pr. kuld i Danmark, og i samme periode viste rapporter, at danske besætninger fravænnede ca. 12 grise pr. fravænning. SEGES Svineproduktion besluttede sig for at se nærmere på denne forskel og stillede spørgsmålet ”Kan DanBred-søer passe flere grise, end de fleste tror?”

 

DanBred søer kan fravænne 15 grise

DanBred-søers pasningsevne blev undersøgt ved at inddele søerne i to grupper: En gruppe med søer, der havde 14 funktionelle patter, og en anden gruppe med søer, der havde 15 funktionelle patter. Efterfølgende kuld blev kuldudjævnet til 15 grise uanset antallet af funktionelle patter hos soen, og grisene havde adgang til foder, men ikke til supplerende mælk.

SEGES Svineproduktion havde den tese, at gruppen af søer med 14 funktionelle patter ville have færre grise på dag 21 efter faring sammenlignet med gruppen af søer, der havde 15 funktionelle patter. Det viste sig dog ikke at holde stik.

Som figur 1 viser, havde 97 % af DanBred-søerne ingen problemer med at fravænne mindst 13 grise, hvilket er en gris mere pr. kuld, end der blev rapporteret i danske besætninger generelt i 2018. 93 % af DanBred-søerne med 14 funktionelle patter fravænnede 13 grise eller flere, og 33 % af DanBred-søerne med 14 funktionelle patter fravænnede alle 15 grise. Dette demonstrer, at potentialet for at fravænne +14 grise ikke afhænger af antallet af funktionelle patter men nærmere af soens evne til at passe grisene, som bør vurderes ved indsættelse i farestalden.

Fig. 1: Procent grise på dag 21 efter faring

 

Ingen signifikant forskel på, hvordan grisene klarede sig

Afprøvningen viste også, at der ikke var signifikant forskel på hverken gennemsnitlig daglig tilvækst, vægt ved fravænning eller kuldtilvæksten mellem de to grupper søer med henholdsvis 14 og 15 funktionelle patter. Der var heller ingen væsentlig forskel i huld på dag 21 mellem de to grupper.

Konklusionen er, at når man kuldudjævner til 15 grise uden at give supplerende mælk, har det ingen signifikant betydning, om soen har 14 eller 15 funktionelle patter – hverken i forhold til antal fravænnede grise pr. fravænning eller i forhold til kuldvægt. Tværtimod er der flere positive effekter ved at lade søerne passe flere grise i stedet for at flytte overskydende grise til ammesøer – både i forhold til grisenes sundhed og tilvækst.

 

Sådan udnytter du DanBred-søernes pasningsevne

Afprøvningen viser tydeligt, at DanBred-søer har potentialet og evnen til at passe store kuld. Den understreger dog også, at det er vigtigt at være opmærksom i farestalden og have respekt for, at der ikke er noget ”quick fix”, når man skal håndtere store kuld. Som på alle andre områder her i livet kræver succes med store kuld engagement, vedholdenhed, evnen til at se muligheder og en vedvarende indsats for at forbedre sit resultat.

Videnskabelig litteratur, afprøvninger og erfaringsindsamlinger konkluderer alle det samme: Hvis du vil øge antallet af fravænnede grise pr. fravænning ved systematisk at lade søerne passe flere grise, end de har funktionelle patter, kræver det en stor indsats i farestalden. Men udbyttet i form af produktionseffektivitet, rentabilitet og bæredygtighed vil absolut være indsatsen værd.

 

Forberedelse, bedømmelse og strategi er nøglefaktorer

Anbefalingen er altid at bedømme søernes evne til at passe mange grise før faring ved at fokusere på huld og appetit forud for faring. Desuden vil det, ved at tælle hvor mange funktionelle patter søerne har, være muligt systematisk at lade sunde søer i godt huld passe en gris mere end antallet af tilgængelige funktionelle patter. Dette vil reducere behovet for ammesøer og dermed reducere sammenblandingen af grise, hvilket vil øge grisenes vægt og deres alder ved fravænning samt have en positiv effekt på udviklingen af mave-tarm-kanalen.

Desuden er det altafgørende for at opnå succes med produktionen, at alle medarbejdere i farestalden kender til strategien for brug af ammesøer og ved, hvad der er den rette fremgangsmåde, hvis søernes eller grisenes behov ændrer sig.

 

DanBred Knowledge Hub står altid til rådighed

For at frigive det fulde genetiske potentiale af DanBred avlsdyr og skabe succes forberedende og strategiske indsatser har DanBred lavet en åben online Knowledge Hub, danbred-knowledge.com. Dette digitale vidensbibliotek indeholder lettilgængelige artikler, informative videoer og trinvise vejledninger for en bred vifte af management emner – heriblandt succesfuld fravænning. Titlerne omfatter blandt andet fravænning af højkvalitets grise, opsætning og brug af ammesøer til store kuld og understøttelse af tilvækst med supplerende fodring – for bare at nævne et par stykker.

DanBred Knowledge Hub er et stærkt supplement til de eksisterende DanBred Manualer, som hjælper producenter og medarbejde med at opnå endnu bedre produktionsresultater ved at finpudse deres færdigheder. Med adgang til vores vidensbibliotek og med DanBred-avlsdyr i produktionen har svineproducenter de optimale forudsætninger for at opnå resultater i verdensklasse.

 

Detaljer om afprøvningen: Afprøvningen blev gennemført af SEGES Svineproduktion i en dansk produktionsbesætning med 600 DanBred-søer, hvor man anvendte hjemmeavl. Søerne fik i gennemsnit 19 levendefødte grise pr. kuld. Søerne blev fodret tre gange om dagen, og grisene havde adgang til tørfoder fra den første uge, men havde ikke adgang til supplerende mælk. Ved kuldudjævningen blev de mindste grise samlet hos en mindste amme og indgik derfor ikke i afprøvningen.

Læs rapporten om afprøvningen på svineproduktion.dk og se videoen fra SEGES Svineproduktion herunder

Tilbage

Kontakt DanBred

Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.


Book en tid eller et møde nu

Get easy access to our knowledge!

Join our list and get valuable insights and practical knowledge directly in your mailbox.

Download DanBred's app

Get more practical advice on how to achieve optimal longevity and increased productivity

cONTACT danbred

Wij kunnen u helpen over te stappen op DanBred Genetica, producten, transport en meer. Vertel ons wanneer u beschikbaar bent en wij nemen contact met u op wanneer het u uitkomt.

danbred

cONTACTer danbred

Nous pouvons vous aider dans la transition vers la génétique DanBred, la livraison de cochettes ou de semences, le transport et bien plus encore. Prenez rendez-vous et nous vous contacterons à votre convenance.

danbred

KONTAKT danbred

Wir können Sie inspirieren, Ihre Fragen beantworten und Ihnen Vorschläge machen, wie Sie Ihre Produktion optimieren können.

danbred

联系丹育

选择丹育,从基因,供货、到运输以及更多方面,我们助力全程。 预约之后,我们会在您方便的时候联系您。

danbred

СВЯЖИТЕСЬ С DANBRED

Мы можем помочь вам перейти на генетику DanBred и организовать поставки, транспорт и многое другое. Назначьте время, и мы позвоним, когда вам удобно.

danbred

KONTAKT danbred

Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.

danbred

cONTACT danbred

Podemos ayudarle a realizar la transición a la genética, los suministros y el transporte de DanBred, y mucho más. Reserve una cita con nosotros y le llamaremos cuando a usted le venga bien.

danbred

cONTACT danbred

We can help you transition to DanBred genetics, technical services, transport and more. Book a time with us, and we will call you when it suits you.

danbred