Privacy policy at DanBred P/S

Brugen af webstedet og onlinetjenesterne kræver, at du oplyser visse personlige oplysninger.
Da vi behandler personlige oplysninger, har vi indført denne politik for beskyttelse af personlige oplysninger, som fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

1. DATAANSVARLIG

DanBred er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personlige oplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysningerne for Frank Remme er som følger:

[email protected]

Kontor: +45 3841 0141
Fax: +45 3391 6015
Mobil: +45 60 37 08 89

 

2. HVILKE DATA DER INDSAMLES

Vi bruger dine data til at forbedre vores service og til at sikre kvaliteten af vores produkter og tjenester og i vores kontakt med dig.

2.1. Automatisk indsamlede data
Vores websted er baseret på forskellige teknologier med det formål at sikre brugervenlighed og sikkerhed. Disse teknologier indsamler automatisk data med henblik på at levere den bedst mulige løsning, enten direkte af os eller af en tredjepart på vores vegne. Eksempler herpå er analyse af clickstream-data og indstilling af cookies.

Alle besøg på en digital løsning resulterer i, at data sendes fra din browser til en server. Det er gennem analyse af disse data, at vi optimerer de digitale løsninger. Data indsamles via en tredjepart på vores vegne. Der kan blive indsamlet data om din computer med henblik på systemadministration. Sådanne data udgør statistiske oplysninger om brugernes adfærd i de digitale løsninger. Eksempler på data, der indsamles og eventuelt analyseres, er:

dato og tidspunkt for besøget
de sider, der er besøgt i løsningen
den besøgendes IP-adresse
oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, styresystem osv.),
URL for det henvisende websted (det websted, hvorfra den besøgende er blevet henvist til vores løsning).
Vi bruger Google Analytics som webanalyseløsning i vores digitale løsninger. I denne forbindelse sendes webanalysedata fra vores digitale løsninger til analyse i den tjeneste, der tilbydes af Google. I dette tilfælde er Google Analytics den “databehandler” af data, som vi er ansvarlige for, og sådanne data må kun videregives som aftalt eller for at overholde lovkrav.

Læs mere om Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger her: www.google.com/intl/da/policies/

 

2.2. Data leveret af dig
Ud over de data, der indsamles automatisk, behandler vi også data, som brugerne aktivt stiller til rådighed for os.

Eksempler på data, der aktivt leveres af brugerne:

Navn og e-mailadresse, der deles i forbindelse med oprettelse af en konto hos os
Oplysninger sendt pr. e-mail, herunder jobansøgninger

 

3. BRUG OG OPBEVARING AF INDSAMLEDE DATA

3.1. Formål med indsamlingen
Nedenfor er der nogle eksempler på anvendelse af de indsamlede data:

Sikring af brugervenlighed og sikkerhed.
Optimering af vores digitale løsninger.
Samarbejde med leverandører, kunder osv.
Hvis du har sendt en jobansøgning, vil vi gennemgå den med henblik på at vurdere muligheden for ansættelse

3.2. Opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, hvor det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, og vi sletter dem, når vi ikke længere har brug for dem. Perioden afhænger af arten af dataene og årsagen til opbevaringen. Eksempler på opbevaringsperioder er som følger:

I forbindelse med oplysninger om vores kunder (men ikke om vores kunders kunder) opbevarer vi som udgangspunkt dine kontaktoplysninger og data indtil 3 år efter kundeforholdets ophør.
Hvis du har sendt os en ansøgning til et job, vil vi som udgangspunkt slette den senest 6 måneder efter modtagelsen, medmindre vi vælger at gå videre med en ansættelsesprocedure og/eller indhenter dit samtykke til at opbevare ansøgningen i længere tid.

3.3. Videregivelse af data
Vi videregiver kun vores kunders data til tredjeparter i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik.

Vi kan videregive dine data, hvis vi er forpligtede til at videregive eller dele data for at overholde en juridisk forpligtelse. Videregivelse kan også finde sted efter en afgørelse fra en domstol eller en anden myndighed eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af data med andre virksomheder eller organisationer med henblik på beskyttelse mod svig.

Desuden bruger vi en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data (databehandlere). De vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt og vil således ikke have lov til at bruge dataene til andre formål end dem, der er omfattet af den kontraktlige forpligtelse over for os, og vi vil kontrollere, at vores partnere overholder deres forpligtelser.

Vi bruger kun databehandlere i EU eller i lande, der kan beskytte dine data tilstrækkeligt. Hvis vi videregiver dine data til en tjenesteudbyder eller databehandler uden for EU, vil vi sikre, at vi overholder de juridiske krav til en sådan videregivelse.

 

4. COOKIES

DanBred anvender cookies, som gør det muligt at indsamle relevante data om brugerne af webstedet med henblik på at forbedre webstedet og dets indhold. Dette gælder også for cookies fra tredjeparter.

4.1. Hvad er cookies, og hvorfor bruges de?
Cookies er tekstfiler, der gemmes på din computer, smartphone eller lignende, når du besøger et websted, med det formål at genkende det, huske dine indstillinger, indsamle statistik og målrette annoncer specifikt til dig.

En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle data fra din computer eller sprede virus eller andre skadelige programmer. Cookies anvendes af mere eller mindre alle websteder.

Indsamling af data om antallet af brugere og trafikken på webstedet gør det muligt at drive webstedet, lette brugen af det og ikke mindst målrette markedsføring til brugerne af webstedet.

Hvis vi placerer cookies, vil du blive informeret om brugen og formålet med indsamling af data via cookies. Før vi placerer cookies i din hardware, beder vi om dit samtykke. Cookies, der er nødvendige for at sikre funktionalitet og indstillinger, kan dog anvendes uden dit samtykke.

4.2. Slet eller deaktiver cookies i browseren
Hvis du ikke ønsker, at sådanne data skal indsamles, kan du til enhver tid slette dine cookies og fremover undgå at bruge webstedet.

Du kan også afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne, afhænger af, hvilken browser du bruger.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du sletter eller blokerer cookies, kan annoncerne være mindre relevante for dig, antallet af annoncer kan stige, og din brug af internettet vil være unødigt besværlig. Du løber også en risiko for, at webstedet ikke fungerer korrekt, og at du måske ikke kan få adgang til alt indhold.

Alle browsere giver dig mulighed for at slette alle cookies på én gang eller én ad gangen. Hvordan du gør det, afhænger af, hvilken browser du bruger. Husk, at hvis du bruger mere end én browser, skal du slette cookies i alle browserne.

 

5. SIKKERHED

Vi beskytter dine personlige oplysninger og har interne regler om informationssikkerhed.
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instruktioner og foranstaltninger, der beskytter dine personlige oplysninger mod ødelæggelse, tab eller ændring, mod uautoriseret offentliggørelse og mod uautoriseret adgang eller kendskab til dem.

Vi har implementeret procedurer for at give adgang til de af vores medarbejdere, der arbejder med følsomme personlige oplysninger og data, der viser personlige interesser eller vaner. Vi kontrollerer sådanne medarbejderes faktiske adgang gennem logning og overvågning. For at undgå tab af data tager vi regelmæssigt backup af data.

 

6. DINE RETTIGHEDER


6.1. Generelt
Hvis du ønsker at få adgang til dine data, rette i dem eller få dem slettet eller gøre indsigelse mod vores databehandling, vil vi undersøge, om det er muligt, og besvare din anmodning så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder senest 1 måned efter modtagelsen af den.

6.2. Du har ret til at få adgang til dine personlige oplysninger
Du har til enhver tid ret til at få at vide, hvilke data vi behandler om dig, hvor de kommer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personlige oplysninger, og hvem der modtager data om dig, hvis vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du beder om det, kan vi give dig adgang til de data, vi behandler om dig. Adgangen vil dog være begrænset for at beskytte andre personers privatliv, forretningshemmeligheder og intellektuelle ejendomsrettigheder.

Du kan gøre dine rettigheder gældende ved at kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger ovenfor under punkt 1.

6.3. Du har ret til at få unøjagtige personlige oplysninger rettet eller slettet
Hvis du finder, at de personlige oplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal kontakte os og forklare, hvilke unøjagtigheder der er, og hvordan du kan rette dem.

I nogle tilfælde er vi forpligtet til at slette dine personlige oplysninger. Dette gælder, hvis du f.eks. ønsker at trække dit samtykke tilbage. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at kontakte os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor i punkt 1, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du føler, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indsamlede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du føler, at dine personlige oplysninger behandles i strid med lovgivning eller andre juridiske forpligtelser.

Når du kontakter os og beder om at få dine personlige oplysninger rettet eller slettet, vil vi undersøge, om betingelserne er opfyldt, og i så fald foretager vi rettelserne eller sletningen hurtigst muligt.

6.4. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige oplysninger
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige oplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne ovenfor under punkt 1 til at sende din indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, stopper vi behandlingen af dine personlige oplysninger.

6.5. I nogle tilfælde har du ret til at modtage dine data
Du har ret til at modtage de personlige oplysninger, du har givet os, og de data, vi har indsamlet om dig fra andre aktører baseret på dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, som du er part i, kan du også modtage dine data. Du har også ret til at overføre sådanne personlige oplysninger til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine personlige oplysninger fra os i et almindeligt anvendt format.

6.6. Du har ret til at klage til Datatilsynet
DanBred (som dataansvarlig) er underlagt bestemmelserne om behandling af personlige oplysninger i persondatalovgivningen (herunder EU’s databeskyttelsesforordning og national persondatalovgivning).

Hvis du føler, at dit privatliv bliver krænket under din brug af vores hjemmeside eller i forbindelse med anden interaktion med DanBred, kan du klage til Datatilsynet.

Datatilsynets kontaktoplysninger er som følger:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
DK-1300 København K
Tlf.: +45 33 19 32 00
Fax: +45 33 19 32 18
E-mail: [email protected]
www.datatilsynet.dk

 

7. VERSION

Denne privatlivspolitik blev senest ændret den 27.12.2021

GET BIG FAST

DANBRED DUROC
Bred for Business