Projekt viser mulighed for at øge overlevelse frem til slagtning

danbred breeding

Øget overlevelse frem til slagtning har økonomisk betydning for dig som griseproducent såvel som betydning for dyrevelfærd og velfærd i griseproduktion generelt. Fra et avlsmæssigt synspunkt er overlevelse en kompleks egenskab, men ny forskning viser, at der er mulighed for at forbedre overlevelse frem til slagtning gennem avlsarbejde.

 

Et aktuelt research projekt undersøger, hvor stor indflydelse genetik har for overlevelse frem til slagtning. Målet er at finde ud af, om der kan laves avlsfremgang for overlevelse frem til slagtning, og om der er genetiske sammenhænge mellem overlevelse frem til slagtning og andre egenskaber i DanBreds avlsmål, men også at udvikle de nødvendige avlsredskaber. Udover, at der vil være en økonomisk gevinst for landmanden ved, at færre grise dør, vil det også højne sundheden og forbedre dyrevelfærden hos danske produktionsgrise.

 

 

Projektet er et samarbejde mellem Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning hos Aarhus Universitet og Avl & Genetik i Landbrug & Fødevarer.
Data brugt i projektet er indsamlet i DanBred avlsbestæninger.

 

 

Overlevelse er arveligt

”Overlevelse frem til slagtning er påvirket af mange faktorer – blandt andet foder, det omgivende miljø, management, genetik, sygdomme mm. Overlevelse frem til slagtning spænder over en lang tidsperiode, hvor vi skal følge grisen helt frem til slagtning, eller indtil den dør, hvilket gør dataopsamling sværere sammenlignet med andre egenskaber som for eksempel tilvækst. Vi har dog fundet ud af, at egenskaben er påvirket af grisens genetik og dermed er arvelig,” siger Guosheng Su, seniorforsker på Aarhus Universitet.

 

Foreløbige resultater fra projektet har vist, at arveligheden for overlevelse frem til slagtning ligger på 1-2 procentpoint. Selvom arveligheden er lav, er Guosheng Su positiv i forhold til mulighederne for at skabe avlsfremgang for egenskaben:

 

”Vi kan se, at overlevelse frem til slagtning har en lav arvelighed, men de estimerede avlsværdital for egenskaben viser sig at have en relativt høj sikkerhed. Dette har en direkte effekt på den mulige avlsfremgang for egenskaben,” fortæller han.

 

En bredere forståelse af overlevelse

Guosheng Su er en anerkendt forsker, som tilbage i 2002 lavede forskning på kuldstørrelse og pattegriseoverlevelse. Det har haft stor betydning for udviklingen af avlsmålet LG5 (levende grise på dag 5). Med hans mange års forskning på Aarhus Universitet har han stor erfaring med genetiske analyser af DanBred-genetik.

 

”Der er endnu ikke lavet så meget forskning på grisens overlevelse i hele dens levetid, som der er med pattegriseoverlevelse. Det skyldes blandt andet, at dødeligheden er lavere efter fravænning sammenlignet med før fravænning. Derudover er overlevelse indtil slagtning en anderledes defineret egenskab end LG5. Når vi ser på LG5, ser vi på soens genetik til at få flest mulige levende pattegrise på dag 5, hvor vi ved overlevelse frem til slagt ikke kun ser på soens genetik for pasningsevne, men også grisens egen genetik for selv at overleve længst muligt,” fortæller Guosheng Su.

 

Det er svært at samle data over en længere tidsperiode, hvor grisen følges igennem forskellige staldafsnit og produktionsstadier. I nogle tilfælde sælges eller flyttes grisen, uden at det registreres. Alligevel arbejder Avl & Genetik sammen med Aarhus Universitet for at undersøge overlevelse frem til slagtning for DanBred-grise, da dette vil forbedre sundheden og dyrevelfærden hos danske produktionsgrise samt reducere økonomisk tab for landmanden.

 

”Det næste skridt i projektet er at undersøge, hvad de genetiske sammenhænge er mellem overlevelse frem til slagtning og især slagtegriseegenskaberne i DanBred avlsmålet samt at udvikle og evaluere avlsplaner, der kan forbedre overlevelse. Når der skal implementeres en ny egenskab i et avlsmål, er det vigtigt at tage højde for, hvordan den genetisk hænger sammen med de andre egenskaber for at skabe mest mulig avlsfremgang på langt sigt,” afslutter Guosheng Su.

 

 

Hvad er arvelighed?
Arveligheden, også kaldet heritabiliteten, af en egenskab er et statistisk udtryk for, hvor stor en andel af variationen i en egenskab, som skyldes genetik fremfor miljø.
 
Hvad betyder sikkerheden for en avlsværdi?
Sikkerheden for en estimeret avlsværdi indikerer, hvor godt estimatet repræsenterer den sande avlsværdi. Sikkerheden udtrykker altså, hvor sandsynligt det er, at avlsværdien er korrekt beregnet.

 

 

Del:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

cONTACT danbred

We can help you transition to DanBred genetics, technical services, transport and more. Book a time with us, and we will call you when it suits you.

Get easy access to our knowledge!

Join our list and get valuable insights and practical knowledge directly in your mailbox.

GET BIG FAST

DANBRED DUROC
Bred for Business