Kunnen we genomische informatie gebruiken om inteelt te beheersen?


DierenwelzijnGezondheid en bioveiligheid

Omdat fokkers streven naar maximale genetische vooruitgang, staan ze vaak voor een dilemma tussen het behalen van genetische winst of het beheersen van inteelt; om duurzame fokkerij aan te moedigen, moeten we een methode vinden die een goede balans biedt tussen beide. Kijken naar genomische informatie om inteelt te beheersen, kan voor u als varkenshouder bijdragen aan meer vooruitgang in de fokkerij op lange termijn, terwijl ook de schadelijke effecten van inteelt worden verminderd.

 

De R&D-afdeling van DanBred onderzoekt nu nieuwe methoden voor het beheersen van inteelt met behulp van genomische informatie. Door de methode om inteelt te beheersen te optimaliseren, streven we ernaar om in de toekomst nog effectievere en duurzamere DanBred-varkens aan te bieden. In een huidig promotieonderzoek – dat een samenwerking is tussen Fokkerij & Genetica bij de Deense Agricultuur & Voedsel Raad, Varken, en de Universiteit van Aarhus – wil Cathrine Borgsted Bak laten zien hoe genomische informatie kan worden gebruikt om inteelt te beheersen door te kijken naar de verschillende regio’s van het genoom onder alle fokkandidaten. Het gebruik van genomische informatie om inteelt te beheersen, kan bijdragen aan gezondere varkenspopulaties met meer genetische winst en het behoud van genetische variatie, wat nodig is om ervoor te zorgen dat u ook in de toekomst de meest robuuste varkens krijgt.

 

Cathrine Borgsted Bak legt uit: “Door deze nieuwe methode te gebruiken, kunnen we een hogere mate van inteelt accepteren in de gebieden die de meeste genetische vooruitgang genereren voor de eigenschappen in het fokdoel, terwijl we inteelt zo veel mogelijk kunnen vermijden in de gebieden die geen genetische vooruitgang genereren. Op deze manier kunnen we de mogelijke schadelijke effecten van inteelt nog meer verminderen en meer genetische vooruitgang op de lange termijn creëren voor alle eigenschappen in het DanBred-fokdoel, waar de varkenshouders baat van hebben.”

 

Hoe genomische informatie kan worden ingezet

De verwachting is dat de nieuwe methode die in het promotieonderzoek wordt gebruikt, kan worden geïmplementeerd in het DanBred-fokprogramma via EVA, een programma dat specifiek is ontworpen om inteelt te beheersen. Momenteel wijst EVA inseminaties toe op basis van stamboominformatie, terwijl deze nieuwe methode gebruik zal maken van genomische informatie.

 

“Tot nu toe is er geen optimale manier gevonden om genomische informatie te gebruiken om inteelt te beheersen en de genetische vooruitgang te vergroten. Daarom zullen de vier werkpakketten zo worden gestructureerd dat ze een nauwkeurige schatting, monitoring en controle van inteelt in segmenten langs het genoom onthullen”, zegt Cathrine Borgsted Bak.

 

Selectiekenmerken

Kenmerken voor selectie is een brede definitie voor kenmerken die aangeven dat selectie heeft plaatsgevonden in bepaalde delen van het genoom. Genotypen veranderen in de loop van de tijd, en geleidelijk zal selectie resulteren in verlies van genetische variatie in bepaalde delen van het genoom. In sommige gevallen zullen er duidelijke tekenen van selectie zijn in de chromosomen van het individu die grotere kenmerken in het genoom hebben getoond dan andere. Deze kenmerken weerspiegelen de delen die de voorkeur genieten in de geselecteerde eigenschappen. Dit kan echter ook een teken zijn van een ongunstige toename van de mate van inteelt. Door inteelt aan te pakken op basis van genomische informatie, is het mogelijk rekening te houden met regionale toenames van inteelt langs het genoom.

 

 

Genomische informatie

Het genoom bevat alle genetische informatie in een organisme en wordt gedefinieerd als de complete set genen voor het organisme.

inteelt

Inteelt is een natuurlijk en onvermijdelijk fenomeen in dierenpopulaties. Inteelt ontstaat wanneer nakomelingen worden geproduceerd door het paren van verwante individuen, d.w.z. individuen met (een) gemeenschappelijke voorouder(s).

 

 

Terug

CONTACT OPNEMEN MET DANBRED

Wij kunnen u helpen over te stappen op DanBred Genetica, producten, transport en meer. Vertel ons wanneer u beschikbaar bent en wij nemen contact met u op wanneer het u uitkomt.


SPREEK NU EEN TIJD AF

Get easy access to our knowledge!

Join our list and get valuable insights and practical knowledge directly in your mailbox.

Download DanBred's app

Get more practical advice on how to achieve optimal longevity and increased productivity

cONTACT danbred

Wij kunnen u helpen over te stappen op DanBred Genetica, producten, transport en meer. Vertel ons wanneer u beschikbaar bent en wij nemen contact met u op wanneer het u uitkomt.

danbred

cONTACTer danbred

Nous pouvons vous aider dans la transition vers la génétique DanBred, la livraison de cochettes ou de semences, le transport et bien plus encore. Prenez rendez-vous et nous vous contacterons à votre convenance.

danbred

KONTAKT danbred

Wir können Sie inspirieren, Ihre Fragen beantworten und Ihnen Vorschläge machen, wie Sie Ihre Produktion optimieren können.

danbred

联系丹育

选择丹育,从基因,供货、到运输以及更多方面,我们助力全程。 预约之后,我们会在您方便的时候联系您。

danbred

СВЯЖИТЕСЬ С DANBRED

Мы можем помочь вам перейти на генетику DanBred и организовать поставки, транспорт и многое другое. Назначьте время, и мы позвоним, когда вам удобно.

danbred

KONTAKT danbred

Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.

danbred

cONTACT danbred

Podemos ayudarle a realizar la transición a la genética, los suministros y el transporte de DanBred, y mucho más. Reserve una cita con nosotros y le llamaremos cuando a usted le venga bien.

danbred

cONTACT danbred

We can help you transition to DanBred genetics, technical services, transport and more. Book a time with us, and we will call you when it suits you.

danbred