Meer aandacht voor fokkerij op levensduur van de zeug


Productiviteit en winst

SEGES Breeding & Genetics focust zich momenteel op het creëren van robuustere zeugen in de varkenshouderij. Levensduur van de zeug is al opgenomen in het fokdoel van DanBred. Op dit moment wordt er tijdens een PhD project onderzocht hoe levensduur van zeugen kan worden vergroot – om zowel het bedrijfsresultaat als het dierenwelzijn ten goede te komen.

Fokken op de levensduur van de zeug heeft een invloed op de levensproductie en levensduur. Een stijgende levensduur resulteert in een betere contributiemarge. Daarbij wordt verwacht dat het positief bijdraagt aan het dierwelzijn omdat de onderliggende oorzaken van sterfte verminderen. SEGES Breeding & Genetics heeft in samenwerking met Aarhus Universiteit onderzocht hoe de levensduur van de zeug kan worden verbeterd. Dit onderzoek is uitgevoerd met gegevens van productiebedrijven met DanBred genetica. Een voorlopige fokanalyse van de levensduur van de zeug is uitgevoerd bij een populatie vermeederingszeugen en er zijn methoden ontwikkeld waarbij productiedata wordt gebruikt voor het berekenen van de fokwaarden.

De resultaten van het PhD project laten zien hoe heterosis van DanBred Yorkshire en DanBred landras bijdragen aan een verbeterde levensduur van de zeug door het afvoeren van de zeug op een latere leeftijd. “Daarbij is ook aangetoond dat data van een vermeerderingspopulatie toepasbaar is voor het fokken op de levensduur op de fokbedrijven.” Aldus PhD student Bjarke Grove Poulsen van SEGES Breeding & Genetics. Hij verwacht dat er aan het einde van het project genoeg nieuwe kennis en methodiek is om de fokkerij voor de levensduur van de zeug significant te verbeteren in het DanBred programma.

 

In de analyse zijn drie potentiele eigenschappen onderzocht:

1) ’leeftijd bij afvoer’,
2) of een gelt in een vermeerderingsbedrijf opnieuw wordt gedekt na de eerste cyclus,
3) of een gelt in een fokbedrijf opnieuw wordt gedekt na de eerste cyclus.

 

 

Fokken op de levensduur van zeugen in vermeerderingsbedrijven

Het project laat een verschil zien in genetische variatie voor levensduur eigenschappen in vermeerderingsbedrijven en fokbedrijven. Dit is ten eerste vereist voor het verbeteren van deze eigenschappen met fokkerij. Echter is genetische variatie de eerste stap. De volgende stap is het vinden van de genetisch superieure varkens. Dat is gedeeltelijk afhankelijk van de erfelijkheid. Betreffende de levensduur van zeugen laat de studie zien dat deze eigenschap laag erfelijk is in een vermeerderingsbedrijf maar hoog erfelijk in een fokbedrijf. Zie tabel 1.

 

Bedrijfstype Eigenschap Erfelijkheid – DanBred Landras Erfelijkheid – DanBred Yorkshire
Vermeerderingsbedrijf Leeftijd van afvoer 6% 5%
Vermeerderingsbedrijf of een gelt opnieuw wordt gedekt na de eerste cyclus 2% 1%
Fokbedrijf of een gelt opnieuw wordt gedekt na de eerste cyclus 21% 29%

Tabel 1: Erfelijkheid voor DanBred Landras en DanBred Yorkshire uitgedrukt als een percentage voor de drie eigenschappen die werden geanalyseerd in het eerste gedeelte van het PhD project.

 

De analyse laat ook zien dat de levensduur niet hetzelfde is voor verschillende type bedrijven. In vermeerderingsbedrijven had de eigenschap ‘leeftijd bij afvoer’ een sterkere genetische correlatie met ‘of een gelt opnieuw wordt gedekt na de eerste cyclus’ (81-86%). In tegenstelling tot de fokbedrijven waarbij de eigenschap ‘leeftijd bij afvoer’ een lagere genetische correlatie met ‘of een gelt opnieuw wordt gedekt na de eerste cyclus’ (17-24%).

Dus de resultaten laten zien dat het makkelijker is om genetische vooruitgang voor deze eigenschappen te creëren bij fokbedrijven in vergelijking met vermeerderingsbedrijven. Echter is de genetische correlatie met ‘leeftijd van slachten’ niet bijzonder hoog en het kan daarom beter zijn om data te gebruiken van de productiepopulatie of beide.

 

Heterosis verhoogt de levensduur de zeug

In aanvulling op het potentieel gebruik van productiedata heeft het PhD project ook laten zien dat heterosis bijdraagt aan een stijging van de levensduur van de zeug in vermeerderingsbedrijven en bedrijven met rotatiekruising. Het resultaat laat zien dat een hybride tussen Danbred Landras en DanBred Yorkshire (DanBred F1, LY,YL) profiteert van 100% heterosis. Dit zorgt ervoor dat de zeugen 143 dagen ouder zijn en zigzag zeugen met 66,7% heterosis zijn 95,6 dagen ouder wanneer ze afgevoerd worden. De gemiddelde leeftijd waarop de zeugen worden afgevoerd is 858 dagen inclusief het effect van heterosis op levensduur.

“Heterosis heeft een significante impact of de levensduur van de zeug. De resultaten dienen als bewijs om te laten zien dat heterosis een belangrijke bijdrage levert aan de productie.’ Legt Bjarke Grove Poulsen uit.

DanBred’s 3 weg kruisingssysteem tussen DanBred Yotkshire, Landras en DanBred Duroc geeft de maximale heterosis in vermeerderingsbedrijven en vleesvarkensbedrijven.

 

Wat is heterosis?

Heterosis ook wel bekend als kruisingseffect wordt gedefinieerd dat hybriden beter presteren dan de gemiddelde prestaties van de vader en moeder.

 

Terug

CONTACT OPNEMEN MET DANBRED

Wij kunnen u helpen over te stappen op DanBred Genetica, producten, transport en meer. Vertel ons wanneer u beschikbaar bent en wij nemen contact met u op wanneer het u uitkomt.


SPREEK NU EEN TIJD AF

Get easy access to our knowledge!

Join our list and get valuable insights and practical knowledge directly in your mailbox.

Download DanBred's app

Get more practical advice on how to achieve optimal longevity and increased productivity

cONTACT danbred

Wij kunnen u helpen over te stappen op DanBred Genetica, producten, transport en meer. Vertel ons wanneer u beschikbaar bent en wij nemen contact met u op wanneer het u uitkomt.

danbred

cONTACTer danbred

Nous pouvons vous aider dans la transition vers la génétique DanBred, la livraison de cochettes ou de semences, le transport et bien plus encore. Prenez rendez-vous et nous vous contacterons à votre convenance.

danbred

KONTAKT danbred

Wir können Sie inspirieren, Ihre Fragen beantworten und Ihnen Vorschläge machen, wie Sie Ihre Produktion optimieren können.

danbred

联系丹育

选择丹育,从基因,供货、到运输以及更多方面,我们助力全程。 预约之后,我们会在您方便的时候联系您。

danbred

СВЯЖИТЕСЬ С DANBRED

Мы можем помочь вам перейти на генетику DanBred и организовать поставки, транспорт и многое другое. Назначьте время, и мы позвоним, когда вам удобно.

danbred

KONTAKT danbred

Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.

danbred

cONTACT danbred

Podemos ayudarle a realizar la transición a la genética, los suministros y el transporte de DanBred, y mucho más. Reserve una cita con nosotros y le llamaremos cuando a usted le venga bien.

danbred

cONTACT danbred

We can help you transition to DanBred genetics, technical services, transport and more. Book a time with us, and we will call you when it suits you.

danbred