Maakt uw fokstapel zijn volle potentieel waar?


Productiviteit en winst

Ieder bedrijf heeft zijn eigen uitdagingen, maar met strategische oplossingen van In-Farm Solutions van DanBred valt er voor iedereen winst te behalen. Kan het genetische potentieel nog beter worden benut? Zijn er productiefactoren die goed kunnen worden geoptimaliseerd? Dit kan allemaal worden aangepakt en verbeterd met een op maat gemaakte oplossing van DanBred waarmee een bedrijf bovendien kan slagen in het stellen en bereiken van realistische en ambitieuze doelen.

“Technische verkopers worden soms wel gezien als mensen die brandjes blussen door onkritisch alle acute problemen van varkensproducenten op te lossen – maar wij zijn veel meer dan dat,” zegt Søren Thuesen, hoofd van de afdeling In-Farm Solutions bij DanBred. “Wij bieden daarentegen een partnerschap met de boer over toekomstige doelen, waarbij het genetisch potentieel van de dieren ten volle wordt benut.”

Een goede manier om contact te leggen en de dialoog op gang te helpen, is bijvoorbeeld dat het op de website van DanBred mogelijk is om met een rekenhulpmiddel te controleren of iemand aan het goede of verkeerde eind zit wat betreft genetica. Door enkele parameters uit uw bedrijf in te voeren, krijgt u een indicatie of u uw volle potentieel waarmaakt.

“Het rekenhulpmiddel is bedoeld om een dialoog te beginnen met de producent vanuit de concrete situatie. Als je bijvoorbeeld op 30 biggen per zeug per jaar ligt, terwijl het genetisch potentieel 37 is, dan kunnen wij helpen met de juiste oplossing,” zegt Søren Thuesen.

Er zijn 15 verschillende Service Solution die door een bedrijf gebruikt en toegepast kunnen worden. Het gaat doorgaans om een langer verloop, bijvoorbeeld een half jaar met focus op één doelstelling. Als u bijvoorbeeld het speengewicht wilt verhogen, dan wordt er gefocust op de productiviteit van de zeugen met de DanBred MaxWean solution. Als er sprake is van een nieuwe of gesaneerde veestapel, dan kan DanBred Gilt in gebruik worden genomen. DanBred Validated Feeding kan helpen het voerverbruik te optimaliseren, Reproductive Performance analyseert de berigheid, enz. Er zijn oplossingen met een brede en meer specialistische aanpak. Vaak wordt eerst voor een brede aanpak gekozen om via advies uit te komen op meer gespecialiseerde.

“Een adviesverloop begint meestal met een ambitie, zoals doelstellingen om het vleespercentage te vergroten of het voerverbruik te verlagen bij slachtvarkens, en dan onderzoeken wij of het genetisch potentieel ten volle is benut,” zegt Søren Thuesen.

Er wordt onder andere onderzocht of de index optimaal is voor de gebruikte dieren. Er zit een groot verschil tussen het potentieel van een gelt met een hoge index en een gelt met een lage index. Door dit en andere parameters te veranderen, kunt u erachter komen wat er kan worden verbeterd om het potentieel te vergroten en beter te benutten.

“Als het fokpotentieel van de varkensstapel niet ten volle wordt benut, kan de lage productiviteit veroorzaakt worden aan een groot aantal factoren,” zegt Søren Thuesen. “In dat geval zullen we samen met het bedrijf deze bottlenecks in kaart brengen en helpen met de implementatie van concrete oplossingen – alles binnen de kaders van onze Service Solutions.”

Søren Thuesen vertelt bovendien dat In-Farm Solutions niet alleen direct samenwerkt met de varkenshouder, maar ook met sparringpartners in de vorm van lokale adviseurs.

“Wij werken graag samen met plaatselijke consultants en producenten, waarbij wij aanbieden om sturing aan het project te geven. Onze focus ligt op het resultaat van de producent en als continue sparringpartner helpen we bij het ontwikkelen en zien van nieuwe mogelijkheden,” zegt Søren Thuesen.

“DanBred In-Farm Solutions zijn voor iedereen relevant. U hoeft geen bedrijf in zwaar weer te hebben, alleen een wens om het morgen beter te doen dan vandaag is voldoende,” sluit Søren Thuesen af.

U vindt de DanBred-calculator op www.danbred.com/calculator

Er valt geld te verdienen
Als er wordt ingezet op een verlaging van het voerverbruik met 0,15 Feed Units per kg groei en u 10.000 vleesvarkens per jaar produceert, dan valt er ongeveer 54.000 EUR te verdienen. Om dit bereiken stelt In-Farm Solution een andere strategie voor en een andere analyse van oorzaken met betrekking tot het huidige voerverbruik. Voordat de nieuwe maatregelen worden geïmplementeerd, wordt het resultaat berekend om te zien of de veranderingen zich uitbetalen.

 

In-Farm Solutions in cijfers
Het team ontwikkelt zich snel en bestaat momenteel uit vijf medewerkers en daar komen meer mensen bij uit binnen- en buitenland.
De activiteiten zijn verdeeld over 17 klanten met in totaal 2,5 miljoen zeugen.
De grootte van deze klanten varieert echter flink, van 1.300 zeugen tot maar liefst 1,2 miljoen.

Terug

CONTACT OPNEMEN MET DANBRED

Wij kunnen u helpen over te stappen op DanBred Genetica, producten, transport en meer. Vertel ons wanneer u beschikbaar bent en wij nemen contact met u op wanneer het u uitkomt.


SPREEK NU EEN TIJD AF

Get easy access to our knowledge!

Join our list and get valuable insights and practical knowledge directly in your mailbox.

Download DanBred's app

Get more practical advice on how to achieve optimal longevity and increased productivity

cONTACT danbred

Wij kunnen u helpen over te stappen op DanBred Genetica, producten, transport en meer. Vertel ons wanneer u beschikbaar bent en wij nemen contact met u op wanneer het u uitkomt.

danbred

cONTACTer danbred

Nous pouvons vous aider dans la transition vers la génétique DanBred, la livraison de cochettes ou de semences, le transport et bien plus encore. Prenez rendez-vous et nous vous contacterons à votre convenance.

danbred

KONTAKT danbred

Wir können Sie inspirieren, Ihre Fragen beantworten und Ihnen Vorschläge machen, wie Sie Ihre Produktion optimieren können.

danbred

联系丹育

选择丹育,从基因,供货、到运输以及更多方面,我们助力全程。 预约之后,我们会在您方便的时候联系您。

danbred

СВЯЖИТЕСЬ С DANBRED

Мы можем помочь вам перейти на генетику DanBred и организовать поставки, транспорт и многое другое. Назначьте время, и мы позвоним, когда вам удобно.

danbred

KONTAKT danbred

Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.

danbred

cONTACT danbred

Podemos ayudarle a realizar la transición a la genética, los suministros y el transporte de DanBred, y mucho más. Reserve una cita con nosotros y le llamaremos cuando a usted le venga bien.

danbred

cONTACT danbred

We can help you transition to DanBred genetics, technical services, transport and more. Book a time with us, and we will call you when it suits you.

danbred