Lever besætningen op til sit fulde genetiske potentiale?


Produktivitet og profit

Hver bedrift har sine egne udfordringer, men med avlsstrategiske løsninger fra DanBreds In-Farm Solutions er der råd at hente for alle. Kan det genetiske potentiale udnyttes endnu bedre? Er der produktionsfaktorer, der med fordel kan optimeres? Alt dette kan en tilpasset løsning fra DanBred hjælpe med adressere at og forbedre, og dermed også bidrage til bedriftens fortsatte succes med at sætte og nå realistiske og ambitiøse mål.

”Tekniske sælgere bliver nogle gange opfattet som brandslukkere, der ukritiske farer ud og løser alle svineproducenternes akutte problemer – men vi er meget mere end det,” siger Søren Thuesen, leder af In-Farm Solutions afdelingen hos DanBred. ”Vi tilbyder derimod partnerskaber med landmanden om fremtidige målsætninger, hvor dyrenes genetiske potentiale bliver udnyttet til fulde”.

En god måde at komme i kontakt og få gang i dialogen på er f.eks. at man på DanBreds hjemmeside ved hjælp af et beregningsværktøj kan tjekke, om man ligger i den tunge eller gode ende med hensyn til genetikken. Ved at indtaste få parametre fra sin bedrift, får man en indikation af, om den lever op til sit fulde potentiale.

”Beregningsværktøjet er beregnet til at indlede en dialog med producenten, som tager udgangspunkt i den konkrete situation. Ligger man f.eks. på 30 grise pr. årsso mens det genetiske potentiale er 37, så kan vi hjælpe med den rigtige løsning,” siger Søren Thuesen.

 

Masser af løsninger

Der er 15 forskellige Service Solutions, der kan tages i brug og tilpasses den enkelte bedrift. Typisk er der tale om længere forløb, f.eks. et halvt år med fokus på én målsætning. Hvis man eksempelvis ønsker at hæve fravænningsvægten, så fokuseres der på søernes produktivitet i DanBred MaxWean solution. Er der tale om en nystartet eller saneret besætning, kan det være DanBred Gilt, der tages i anvendelse. DanBred Validated Feeding kan hjælpe med at optimere foderforbruget, Reproductive Performance analyserer løbestrategien, osv. Der er både løsninger, der favner bredt, og dem, der er mere specialiserede; ofte går man fra de brede til de mere specialiserede gennem et rådgivningsforløb.

”Et forløb starter oftest med en ambition, f.eks. målsætninger om at hæve kødprocenten eller sænke foderforbruget hos slagtesvinene, og så undersøger vi, om det genetiske potentiale er udnyttet til fulde,” siger Søren Thuesen.

Det undersøges blandt andet om indekset er optimalt på de anvendte dyr. Der er stor forskel på potentialet hos sopolte med et højt indeks og sopolte med et lavt indeks. Ved at ændre på dette og andre parametre kan man så finde ud af, hvad der kan forbedres, så potentialet både bliver større og udnyttet bedre.

”Hvis avlspotentialet i besætningen ikke udnyttes fuldt ud, kan den lave produktivitet skyldes en lang række faktorer,” siger Søren Thuesen. ”I så fald vil vi, i tæt samarbejde med bedriften, kortlægge disse flaskehalse og hjælpe med implementering af konkrete løsninger – alt sammen indenfor rammerne af vores Service Solutions”.

 

Partnerskaber med fokus på bundlinjen

Søren Thuesen nævner desuden, at In-Farm Solutions samarbejder såvel direkte med landmænd som i sparringspartnerskaber med lokale rådgivere.

”Vi samarbejder gerne med lokale konsulenter og producenter, hvor vi tilbyder at lede projektet som tovholdere. Det er producentens bundlinje, vi har fokus på, og vi hjælper med at udvikle og se nye muligheder som kontinuerlig sparringspartner,” siger Søren Thuesen.

”DanBred In-Farm Solutions er relevante for alle. Man behøver ikke være en bedrift i den helt tunge ende; man skal blot have et ønske om at være bedre i morgen end i dag,” afslutter Søren Thuesen.

Find DanBred beregneren på www.danbred.com/beregner.

 

Der er penge at hente
Hvis man satser på at sænke foderforbruget med 0,15 FE pr. kg tilvækst og producerer 10.000 slagtesvin om året, så er der ca. 400.000 kr. at hente. For at opnå dette foreslår In-Farm Solutions en ændret rekrutteringsstrategi samt anden årsagssøgning ift. det nuværende foderforbrug. Inden implementering af nye tiltag beregnes bundlinjen for at se, om ændringerne kan betale sig.

 

In-Farm Solutions i tal
Teamet er i hastig udvikling og består i dag af fem medarbejdere, og flere kommer til i ind- og udland.
Aktiviteterne er fordelt på 17 kunder, der tilsammen har 2,5 mio. søer.
Størrelsen af disse kunder spænder dog bredt; fra 1.300 søer og op til 1,2 mio.

Tilbage

Kontakt DanBred

Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.


Book en tid eller et møde nu

Get easy access to our knowledge!

Join our list and get valuable insights and practical knowledge directly in your mailbox.

Download DanBred's app

Get more practical advice on how to achieve optimal longevity and increased productivity

cONTACT danbred

Wij kunnen u helpen over te stappen op DanBred Genetica, producten, transport en meer. Vertel ons wanneer u beschikbaar bent en wij nemen contact met u op wanneer het u uitkomt.

danbred

cONTACTer danbred

Nous pouvons vous aider dans la transition vers la génétique DanBred, la livraison de cochettes ou de semences, le transport et bien plus encore. Prenez rendez-vous et nous vous contacterons à votre convenance.

danbred

KONTAKT danbred

Wir können Sie inspirieren, Ihre Fragen beantworten und Ihnen Vorschläge machen, wie Sie Ihre Produktion optimieren können.

danbred

联系丹育

选择丹育,从基因,供货、到运输以及更多方面,我们助力全程。 预约之后,我们会在您方便的时候联系您。

danbred

СВЯЖИТЕСЬ С DANBRED

Мы можем помочь вам перейти на генетику DanBred и организовать поставки, транспорт и многое другое. Назначьте время, и мы позвоним, когда вам удобно.

danbred

KONTAKT danbred

Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.

danbred

cONTACT danbred

Podemos ayudarle a realizar la transición a la genética, los suministros y el transporte de DanBred, y mucho más. Reserve una cita con nosotros y le llamaremos cuando a usted le venga bien.

danbred

cONTACT danbred

We can help you transition to DanBred genetics, technical services, transport and more. Book a time with us, and we will call you when it suits you.

danbred