DanBred Nieuws

Kunnen we genomische informatie gebruiken om inteelt te beheersen?

Omdat fokkers streven naar maximale genetische vooruitgang, staan ze vaak voor een dilemma tussen het behalen van genetische winst of het beheersen van inteelt; om duurzame fokkerij aan te moedigen, moeten we een methode vinden die een goede balans biedt tussen beide. Kijken naar genomische informatie om inteelt te beheersen, kan voor u als varkenshouder bijdragen aan meer vooruitgang in de fokkerij op lange termijn, terwijl ook de schadelijke effecten van inteelt worden verminderd.   De R&D-afdeling van DanBred onderzoekt nu nieuwe methoden voor het beheersen van inteelt met behulp van genomische informatie. Door de methode om inteelt te beheersen …

MEER INFORMATIE

Recent onderzoek: Fokken kan overleving tot de slacht verbeteren

Een hoger overlevingspercentage tot aan de slacht is zowel voor u als varkenshouder van economisch belang alsook in het algemeen belang voor de diergezondheid en het welzijn van de varkenshouderij in het algemeen. Vanuit fokperspectief is overleven een complexe eigenschap, maar uit onderzoek blijkt dat het mogelijk is om overleving tot aan de slacht te verbeteren door middel van fokken.   Een huidig onderzoeksproject onderzoekt hoe genetica de overleving van geboorte tot slacht beïnvloedt. Het doel van het project is om te bepalen of we voortgang bij het fokken kunnen bereiken voor overleving tot de slacht – en of er …

MEER INFORMATIE

Genetische vooruitgang maximaliseren terwijl inteelt onder controle wordt gehouden

Duurzaam fokken zorgt voor een balans tussen het realiseren van de genetische vooruitgang en het verminderen van de schadelijke effecten van inteelt. Naarmate de selectie intensiever wordt en alleen de allerbeste dieren geselecteerd worden als ouders van de volgende generatie, zullen fokdieren meer verwant worden en is er dus meer sprake van inteelt. DanBred gebruikt de ultramoderne selectiemethode, optimum-contribution selection (OCS), om de genetische vooruitgang te maximaliseren en tegelijkertijd de mate van inteelt onder controle te houden.   Bij DanBred zijn we zeer effectief in het gebruik van genetische selectie om de genetische vooruitgang te realiseren en het genetische potentieel …

MEER INFORMATIE

Verbeteren van moedereigenschappen door fokkerij

DanBred Landras en DanBred Yorkshire staan bekend om hun goede moedereigenschappen. Desondanks blijven wij bezig met het optimaliseren van de genetische vooruitgang om de beste omstandigheden te creëren voor goede economische resultaten. Een studie uitgevoerd door het Danish Pig Research Centre (DPRC) heeft laten zien dat de moedereigenschappen van een zeug kunnen verbeteren door fokkerij. Betere moedereigenschappen hebben een positief effect op bigoverleving en het aantal gespeende biggen.   Door de toename van toomgrootte in de afgelopen 10 jaar moeten we ook de moedereigenschappen van de zeug verbeteren zodat zij meer biggen kan grootbrengen. Meer moedereigenschappen is goed voor bigoverleving …

MEER INFORMATIE

Varkens fokken voor de toekomst

Monsters die we gaan gebruiken in de toekomst bij de ontwikkeling van DanBred varkens zijn al verzameld. Iedere week worden bloedmonsters verzameld van 50 a 60 DanBred Duroc beren in het teststation Bøgildgård in Denemarken. Deze monsters worden naar het lab Kjellerup in Denemarken gestuurd waar men onderzoek doet op dierziekten. Hier worden de monsters ingevroren bij -80 °C om het belangrijke materiaal te conserveren. De verzamelde monsters worden hiermee voorbereid in de volgende fase van het onderzoeksprojecten met Metabolomische selectie. Het project onderzoekt metabolieten (de producten die ontstaan bij de vertering van voer) in het bloed en verstrekte voeder …

MEER INFORMATIE

Selectie en service zijn van essentieel voor hoge kwaliteit

Selectie van DanBred gelten tijdens de opfokperiode is van groot belang om het hoogst mogelijke niveau van gezondheid en dierenwelzijn te hebben. Alle dieren moeten voldoen aan hoge verwachtingen en de standaarden die gelden voor DanBred fokdieren. “Een goede selectie is één van onze belangrijkste tools voor het waarborgen van de hoge kwaliteit en lange levensduur van de fokdieren die klanten ontvangen van DanBred,” aldus Tanja Jensen, DanBred Selectie Manager. Ze leidt een team van experts dat zich focust op de kwaliteit van de geselecteerde dieren – van training en certificering van selecteurs tot selectie in fok- en vermeerderingsstapels tot …

MEER INFORMATIE

1 2

CONTACT OPNEMEN MET DANBRED

Wij kunnen u helpen over te stappen op DanBred Genetica, producten, transport en meer. Vertel ons wanneer u beschikbaar bent en wij nemen contact met u op wanneer het u uitkomt.


SPREEK NU EEN TIJD AF

cONTACT danbred

Wij kunnen u helpen over te stappen op DanBred Genetica, producten, transport en meer. Vertel ons wanneer u beschikbaar bent en wij nemen contact met u op wanneer het u uitkomt.

danbred

cONTACTer danbred

Nous pouvons vous aider dans la transition vers la génétique DanBred, la livraison de cochettes ou de semences, le transport et bien plus encore. Prenez rendez-vous et nous vous contacterons à votre convenance.

danbred

KONTAKT danbred

Wir können Sie inspirieren, Ihre Fragen beantworten und Ihnen Vorschläge machen, wie Sie Ihre Produktion optimieren können.

danbred

联系丹育

选择丹育,从基因,供货、到运输以及更多方面,我们助力全程。 预约之后,我们会在您方便的时候联系您。

danbred

СВЯЖИТЕСЬ С DANBRED

Мы можем помочь вам перейти на генетику DanBred и организовать поставки, транспорт и многое другое. Назначьте время, и мы позвоним, когда вам удобно.

danbred

KONTAKT danbred

Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.

danbred

cONTACT danbred

Podemos ayudarle a realizar la transición a la genética, los suministros y el transporte de DanBred, y mucho más. Reserve una cita con nosotros y le llamaremos cuando a usted le venga bien.

danbred

cONTACT danbred

We can help you transition to DanBred genetics, technical services, transport and more. Book a time with us, and we will call you when it suits you.

danbred