Vores genetik udvikler sig hele tiden

DanBred boar testing station Bøgildgård

Med datamålinger på mere end 100.000 unge avlsdyr hvert år sikrer vi, at DanBred slagtegrise hele tiden bliver bedre. Resultaterne fra vores afprøvningsstation, Bøgildgård, viser en tydelig fremgang i slagtegriseegenskaberne.

 

I løbet af de seneste år er der sket en markant fremgang for slagtegriseegenskaberne, når du køber DanBred-dyr. Det viser sig i slagtegriseproduktionen, hvor både fodereffektivitet, daglig tilvækst og kødprocent har rykket sig markant.

 

Udviklingen i daglig tilvækst på DanBred Bøgildgård fra 2018 til 2022

Udviklingen i fodereffektivitet på DanBred Bøgildgård fra 2018 til 2022

Udviklingen i kødprocent på DanBred Bøgildgård fra 2018 til 2022

Graferne viser gennemsnitlige produktionsresultater for orner fra DanBreds afprøvning med henholdsvis DanBred Duroc, DanBred Yorkshire og DanBred Landrace fra år 2018 til år 2022 for egenskaberne slagtegrisetilvækst (g pr. dag), kødprocent (procent) og fodereffektivitet (FEsv pr. kg tilvækst).

 

DanBred avlsgrise har i gennemsnit 1,1 % højere kødprocent, vokser nu 62 g mere pr. dag og bruger 0,11 FEsv mindre foder pr. kg tilvækst, når vi sammenligner resultater fra Bøgildgård fra 2018 med den seneste opgørelse fra 2022. Fremgangen skyldes blandt andet arbejdet med nøje selektion af de bedste avlskandidater samt grundigt data- og analysearbejde på mere end 100.000 grise hvert år.

 

Slagtegriseegenskaberne viser en stor fremgang, når vi ser tilbage på de seneste fire år. Egenskaberne har været i avlsmålet siden slutningen af 1800-tallet. De er fortsat vigtige i avlsmålet, fordi de bidrager til en bedre indtjening for den danske griseproducent, men også fordi de bidrager til mere effektive slagtegrise, der er til gavn for klimaet,” forklarer Anders Vernersen, afdelingschef hos Avl & Genetik i Landbrug & Fødevarer.

 

 

Til gavn for den danske griseproducent

DanBreds avlsarbejde har til mål at bidrage til en effektiv og lønsom produktion hos de danske griseproducenter. Brancheanalysen for produktivitet i 2022 i et udsnit af besætninger med DanBred-genetik blev offentliggjort i august 2023. Tallene, der er udarbejdet af SEGES Innovation, viser, fx at kødprocent siden 2018 har rykket sig 1,3 procentpoint, og at daglig tilvækst er øget med 91 g pr. dag. Det viser, at DanBreds avlsfremgang for slagtegriseegenskaberne også slår igennem i produktionen.

 

Det er betryggende, at vi kan genfinde udviklingen i vores avlskerne i de danske slagtegrise i produktionsbesætningerne. Det betyder, at det avlstekniske arbejde slår igennem i praksis ude på staldgangen, og at det dermed er til glæde for de danske griseproducenter,” siger Anders Vernersen.

 

 

Bundlinje og klima

At avle for mere effektive slagtegrise bidrager ikke alene til en forbedret bundlinje, men også til mere bæredygtige slagtegrise. Det betyder helt konkret, at du får mere grisekød med mindre foder – da grisene æder mindre foder, samtidig med at de vokser hurtigere og bibeholder den høje kødprocent.

 

Del:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Download vores manual-app!

Mest populær

Tilmeld til nyhedsbrev

cONTACT danbred

We can help you transition to DanBred genetics, technical services, transport and more. Book a time with us, and we will call you when it suits you.

Get easy access to our knowledge!

Join our list and get valuable insights and practical knowledge directly in your mailbox.

Beviste vi vores pointe?

Tror du, at DanBred kan være det rigtige valg for dig eller en du kender? Klik nedenfor for at komme ind på udviklingen.

GET BIG FAST

DANBRED DUROC
Bred for Business