Bæredygtig griseproduktion starter i avlen

Feed efficiency contributes to a sustainable pig production

Bæredygtighed står højt på dagsordenen i den offentlige debat, også inden for landbruget. Så det er altafgørende, at vi også er med til at kæmpe for en mere bæredygtig griseproduktion.

 

Det samlede foderforbrug er en af de vigtigste faktorer, der bidrager til en mere bæredygtig griseproduktion. I et notat fra Landbrug & Fødevarer, Sektor for Gris, fastslås det, at foderforbruget udgør 67 % af det samlede klimaaftryk ved produktionen af én gris. Derfor er forbedret fodereffektivitet en af de bærende søjler i DanBreds balancerede avlsprogram – og vi har set store fremskridt for denne egenskab over årene.

 

For henholdsvis smågrise og slagtegrise falder klimaaftrykket med 3,3 kg og 6,8 kg CO2 ækvivalenter, når grisenes foderforbrug reduceres med 0,1 FEsv pr. gris. For DanBred smågrise er foderforbruget forbedret med 0,12 FEsv pr. kg vækst over de seneste 10 år. Imens er foderforbruget for DanBred slagtegrise forbedret med 0,25 FEsv pr. kg vækst.

 

Samtidig har vores avlsfremgang for større kuld af vitale pattegrise også haft en positiv effekt på den bæredygtige dagsorden. For eksempel fravænnes der nu 4,1 grise mere pr. årsso end for 10 år siden. Det betyder, at klimaaftrykket reduceres med 5 kg CO2 ækvivalenter pr. fravænnet gris.

 

30 års balanceret avlsarbejde

I dag kan du producere en slagtegris (115 kg) med over 70 kg mindre foder end for 30 år siden.  Og en af grundene er DanBreds løbende, balancerede avlsarbejde.

 

Vi har haft stort fokus på fodereffektivitet i DanBred-avlsdyr. Vores nuværende projekt om Metabolomisk Selektion vil bidrage til at reducere foderenhederne med 7 millioner årligt. Så når vi ser fremad, vil vi stadig se en forbedring af fodereffektiviteten,” siger Tage Ostersen, afdelingsleder i Avl & Genetik, Landbrug & Fødevarer.

 

DanBreds avlsfremgang har allerede resulteret i store forbedringer for fodereffektiviteten i dansk griseproduktion. DanBred slagtegrise når i dag den samme slagtevægt med 22 kg mindre foder end for bare 10 år siden. Samtidig er daglige tilvækst forbedret med 132 g pr. dag i løbet af de sidste 10 år, hvilket har reduceret tiden fra fødsel til slagt med hele 13 dage. Når hver enkelt gris æder mindre foder fra fødsel til slagt, så reduceres klimaaftrykket også.

 

Produktivitet og bæredygtighed går hånd i hånd

Ser man i stedet på overlevelse blandt pattegrise, er der også stor gevinst for klimaaftrykket. Vores fremskridt har bidraget til, at DanBred-søer får flere vitale grise end tidligere. Det betyder, at færre søer kan producere det samme antal slagtegrise med mindre foder end tidligere.

 

Når overlevelsen forbedres yderligere med 1 procentpoint, hvilket DanBreds nye avlsmål forventes at resultere i, så reduceres klimaaftrykket med 0,5 kg CO2 ækvivalenter pr. gris.

 

Balanceret avl bidrager til en mere effektiv produktion, hvilket fører til en mere bæredygtig produktion. Griseproducenter verden over kan se frem, at DanBred fortsat vil sikre øget avlsfremgang for de egenskaber, der bidrager til en mere bæredygtig griseproduktion.

Del:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Download vores manual-app!

Mest populær

Tilmeld til nyhedsbrev

cONTACT danbred

We can help you transition to DanBred genetics, technical services, transport and more. Book a time with us, and we will call you when it suits you.

Get easy access to our knowledge!

Join our list and get valuable insights and practical knowledge directly in your mailbox.

Beviste vi vores pointe?

Tror du, at DanBred kan være det rigtige valg for dig eller en du kender? Klik nedenfor for at komme ind på udviklingen.

GET BIG FAST

DANBRED DUROC
Bred for Business