Fremtiden er her allerede

HVAD ER FAKTA OG FIKTION OM DANBRED GRISE?

DanBred tilbyder en lang række af praktiske løsninger, der hjælper vores partnere med at udnytte det fulde potentiale af vores produkter – men er resultaterne lige så gode som påstået? Se selv…

Better genes. And the data to prove it.

Fakta 1

DanBred fravænner flere kg end vores konkurrenter

DanBred-søer kan fravænne lidt over 41 grise pr. so pr. år – det er 6 grise mere pr. so end vores konkurrenter.

 

En undersøgelse af lige over 300 DanBred-sobesætninger viste, at DanBred-søer kan producere flere smågrise (41 fravænnede pr. so pr. år), der vejer 6,3 kg ved fravænning. Du får altså flere smågrise med en høj fravænningsvægt, hvilket betyder flere kg i alt for dig som griseproducent.

Fakta 2

DanBred-søer kan fravænne flere smågrise, end de har patter til

Antallet af patter er ikke afgørende, det er den samlede mælkekapacitet, der gælder – og flere patter betyder ikke nødvendigvis en højere mælkekapacitet. Et nyligt forsøg fra Landbrug & Fødevarer, Gris, konkluderede, at antallet af funktionelle patter ved faring ikke havde nogen nævneværdig indflydelse – hverken på antallet af grise, der blev fravænnet pr. fravænning, eller på totalvægten af kuldet.

Fakta 3

DanBred-søer leverer flere kg smågrise sammenlignet med kg foder

DanBred-søer kan fravænne lige over 41 grise pr. so pr. år. Det betyder, at du har brug for færre søer til at fravænne flere smågrise – og færre søer at fodre resulterer i et lavere samlet foderforbrug i din produktion.

Fakta 4

DanBred D(LY)-slagtegrise har overlegen fodereffektivitet

Med en daglig tilvækst på 1.130 g/dag og en foderudnyttelse på 2,5 FEsv/kg tilvækst har DanBred D(LY)-slagtegrise en overlegen fodereffektivitet. En højere fodereffektivitet resulterer i lavere omkostninger pr. slagtegris og en højere samlet fortjeneste for dig.

 

Fakta 5

DanBred-dyr leverer overlegen økonomisk fordel

Den høje kuldstørrelse afspejler sig positivt på din samlede økonomi: Én ekstra fravænnet gris pr. årsso resulterer i 169 kr. mere for dig som landmand. Hos DanBred har vi allerede opnået de store kuldstørrelser, så du kan lære, hvordan du håndterer dette lige fra starten.

 

Fakta 6

DanBred Duroc har overlegen ydeevne

Ved du, om du tjener på avlsfremgangen? Det gør du, når du bruger DanBred genetik. Vores DanBred Duroc har overlegen ydeevne i både avls- og produktionsbesætninger.

DanBred Duroc i avlsbesætninger

Daglig tilvækst – 1.329 g/dag
(30 kg – slagt)

DanBred Duroc på forsøgsstationen Bøgildgård

Daglig tilvækst – 1,286 g/dag
(30 kg - slagt)

DanBred slagtegrise i produktionsbesætninger

Daglig tilvækst – 1.130 g/dag (30 kg - slagt)

Foderudnyttelse – 2,5 FEsv/kg tilvækst (30 kg – slagt)

Fakta 7

DanBred-dyr opnår flotte resultater i produktionsbesætninger

Griseproducenter over hele verden kan opnå DanBreds verdensklasse resultater i deres produktion, og derfor deler vi frit resultaterne fra vores produktionsbesætninger.

 

Resultater fra avls- og produktionsbesætninger viser, at produktionsresultaterne følger den avlsfremgang, vi ser hos renracede avlsdyr 1:1.  Det betyder, at avlsfremgangen i DanBreds avlssystem også kommer til udtryk i produktionsbesætningerne.

For eksempel for foderudnyttelse (30 – 115 kg):

Graferne viser udviklingen fra 2010 til 2020.

Den røde linje er avlsfremgangen beregnet som et gennemsnit for DanBred Duroc, DanBred Landrace og DanBred Yorkshire. Gennemsnittet for 2020 for avlsfremgangen er skaleret til gennemsnittet for produktionsbesætningerne i 2020.

Den grå linje er landsgennemsnittet for danske slagtegrisebesætninger 2020, SEGES Innovation, note 2115.

Fakta 8

DanBred deler vores resultater frit

Det er nemt at påstå at resultaterne er gode resultater, hvis du ikke er villig til at dele dine data og resultater. DanBred er transparent omkring vores resultater (og de store mængder data bag disse resultater), derfor kan vi bevise vores avlsfremgang samt vores resultater i verdensklasse.

 

Mere end 100.000 DanBred-avlsdyr afprøves hvert år.
Se de seneste resultater fra vores avlsdyr.

Fordelene ved DanBred

Robust og ensartet

Afkommet er robuste og vokser ensartet fra fødsel til slagtning

Høje overlevelsesrater

Producer kuld med høj overlevelsesrate og stærke smågrise

Høj kødprocent

Løbende selekteret for høj kødprocent, hvilket matcher tendensen for stadig tungere slagtegrise

Mest rentable

Verdens mest rentable og miljøeffektive ornelinje

Overlegen daglig tilvækst

Afkom har usædvanlig høj daglig tilvækst fra fødsel til slagtning og den bedste fodereffektivitet

Ekstraordinær kødkvalitet

Slagtegrise har en enestående høj kødkvalitet: pH, farve og intramuskulært fedt

GET BIG FAST

DANBRED DUROC
Bred for Business