DOKUMENTEREDE RESULTATER

OVERLEGNE AFPRØVNINGSRESULTATER

Avlsfremgangen påvirkes ikke alene af avlsmålsegenskabernes økonomiske værdi, men også af en række andre faktorer, såsom egenskabernes arvelighed, genetisk variation, afprøvningsomfang og selektionsintensitet samt egenskabernes indbyrdes genetiske korrelationer. DanBreds avlssystem er baseret på store populationer af renracede DanBred Landrace, DanBred Yorkshire og DanBred Duroc og et stort afprøvningsomfang.

Dertil kommer genomisk selektion, som bl.a. bidrager til at sikre, at avlsværdierne kan beregnes med større præcision, hvilket igen bidrager positivt til avlsfremgang. DanBred DNA-tester alle avlsdyr, hvilket skaber en øget avlsfremgang på 30% – til glæde for alle, der anvender DanBred genetik i deres produktion.

 

POSITIVE RESULTATER ØGER BÆREDYGTIGHEDEN

På Bøgildgård og i avlsbesætningerne afprøver DanBred fremtidens DanBred KS-orner, og vi deler åbent de opdaterede afprøvningsresultater hvert år. Vi har over 30 års erfaring med at indsamle data for ornernes produktionsegenskaber og fodereffektivitet, så vi har forudsætningerne for at udvælge de bedste gener. Det er kun de orner, som har den bedste præstation og mest optimale indeks, der kommer videre på KS-stationer og bliver fædre til fremtidens grise.

I alt afprøves omkring 100.000 DanBred-avlsdyr, og siden 2019 er der kommet 25 % flere orner i afprøvning på Bøgildgård. Det forventes, at det øgede antal afprøvningsdyr vil resultere i en øget avlsfremgang for fodereffektivitet på 10 % point de kommende år.

I nedenstående tabeller kan du finde de seneste afprøvningsresultater for DanBred Duroc, DanBred Landrace og DanBred Yorkshire fra år 2020, som blandt andet dokumenterer stigninger i daglig tilvækst og forbedringer i fodereffektivitet, hvilket bidrager yderligere til både bæredygtighed og rentabiliteten af ​​DanBred avlsdyr.

 

Tabel 1 : Gennemsnitlige resultater for DanBred orner afprøvet på forsøgsstationen Bøgildgård, 2020

DanBred Duroc DanBred Landrace DanBred Yorkshire
Daglig tilvækst, g/dag 30 kg – slagtning 1258 1107 1097
Foderudnyttelse, FEs/kg Tilvækst, 30 kg – slagtning 1,96 2,08 2,06

Kødprocent (%)

63,0 65,1 63,2
Styrke, point 2,88 2,90 3,06
Slagtesvind (%) 25,2 26,3 26,6
Rygspæk, mm 6,0 5,4 6,0
Scanningsvægt, kg 101,7 99,1 97,8

 

Tabel 2: Gennemsnitlige resultater for DanBred orner afprøvet i avlsbesætningerne, 2020

DanBred Duroc DanBred Landrace DanBred Yorkshire
Daglig tilvækst, g/dag 30 kg – slagtning 1322 1143 1135
Daglig tilvækst, g/dag Fødsel – 30 kg 409 382 360

Kødprocent (%)

62,0 64,2 62,6
Styrke, point 2,87 2,87 3,08
Rygspæk, mm 6,8 6,5 7,2
Scanningsvægt, kg 99,1 98,8 98,3

 

Tabel 3: Gennemsnitlige resultater for DanBred polte afprøvet i avlsbesætningerne, 2020

DanBred Duroc DanBred Landrace DanBred Yorkshire
Daglig tilvækst, g/dag 30 kg – slagtning 1222 1089 1103
Daglig tilvækst, g/dag Fødsel – 30 kg 413 386 367

Kødprocent (%)

62,4 64,5 62,2
Styrke, point 2,94 3,05 3,15
Rygspæk, mm 6,4 6,2 7,9
Scanningsvægt, kg 99,3 98,9 98,0

 

Kontakt DanBred

Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.


Book en tid eller et møde nu

Gennemsnitlige resultater for DanBred polte afprøvet i avlsbesætningerne

 • Daglig tilvækst, g/dag 30 kg – slagtning 1103
 • Daglig tilvækst, g/dag Fødsel – 30 kg 367
 • Kødprocent (%) 62,2
 • Styrke, point 3,15
 • Rygspæk, mm 7,9
 • Scanningsvægt, kg 98,0

Average production results achieved by DanBred boars in Nucleus herds

 • Daily gain, g/day, 30 kg – slaughter 1143
 • Daily gain, g/day, birth – 30 kg 382
 • Lean meat perctentage 64.2
 • Conformation, points 2.87
 • Scanning measurement, mm 6.5
 • Scanning weight, kg 98.8

Gennemsnitlige resultater for DanBred polte afprøvet i avlsbesætningerne

 • Daglig tilvækst, g/dag 30 kg – slagtning 1222
 • Daglig tilvækst, g/dag Fødsel – 30 kg 413
 • Kødprocent (%) 62,4
 • Styrke, point 2,94
 • Rygspæk, mm 6,4
 • Scanningsvægt, kg 99,3

Gennemsnitlige resultater for DanBred orner afprøvet i avlsbesætningerne

 • Daglig tilvækst, g/dag 30 kg – slagtning 1322
 • Daglig tilvækst, g/dag Fødsel – 30 kg 409
 • Kødprocent (%) 62,0
 • Styrke, point 2,87
 • Rygspæk, mm 6,8
 • Scanningsvægt, kg 99,1

Average production results achieved by DanBred females (gilts) in Nucleus herds

 • Daily gain, g/day, 30 kg – slaughter 1222
 • Daily gain, g/day, birth – 30 kg 413
 • Lean meat perctentage 62.4
 • Conformation, points 2.94
 • Scanning measurement, mm 6.4
 • Scanning weight, kg 99.3

Average production results achieved by DanBred boars in Nucleus herds

 • Daily gain, g/day, 30 kg – slaughter 1322
 • Daily gain, g/day, birth - 30kg 409
 • Lean meat perctentage 62.0
 • Conformation, points 2.87
 • Scanning measurement, mm 6.8
 • Scanning weight, kg 99.1

Average production for boar testing station Bøgildgård

 • Daily gain, g/day, 30 kg – slaughter 1258
 • Feed conversion, kg feed/kg gain, 30 kg – slaughter 1.83
 • Lean meat perctentage 63.0
 • Conformation, points 2.88
 • Killing out percentage 25.2
 • Scanning measurement, mm 6.0
 • Scanning weight, kg 101.7

Average production results achieved by DanBred gilts in Nucleus herds

 • Daily gain, g/day, 30 kg – slaughter 1089
 • Daily gain, g/day, birth – 30 kg 386
 • Lean meat perctentage 64.5
 • Conformation, points 3.05
 • Scanning measurement, mm 6.2
 • Scanning weight, kg 98.9

Average production for boar testing station Bøgildgård

 • Daily gain, g/day, 30 kg – slaughter 1107
 • Feed conversion, kg feed/kg gain, 30 kg – slaughter 1.94
 • Lean meat perctentage 65.1
 • Conformation, points 2.90
 • Killing out percentage 26.3
 • Scanning measurement, mm 5.4
 • Scanning weight, kg 99.1

cONTACT danbred

Wij kunnen u helpen over te stappen op DanBred Genetica, producten, transport en meer. Vertel ons wanneer u beschikbaar bent en wij nemen contact met u op wanneer het u uitkomt.

danbred

cONTACTer danbred

Nous pouvons vous aider dans la transition vers la génétique DanBred, la livraison de cochettes ou de semences, le transport et bien plus encore. Prenez rendez-vous et nous vous contacterons à votre convenance.

danbred

KONTAKT danbred

Wir können Sie inspirieren, Ihre Fragen beantworten und Ihnen Vorschläge machen, wie Sie Ihre Produktion optimieren können.

danbred

联系丹育

选择丹育,从基因,供货、到运输以及更多方面,我们助力全程。 预约之后,我们会在您方便的时候联系您。
danbred

СВЯЖИТЕСЬ С DANBRED

Мы можем помочь вам перейти на генетику DanBred и организовать поставки, транспорт и многое другое. Назначьте время, и мы позвоним, когда вам удобно.

danbred

KONTAKT danbred

Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.

danbred

cONTACT danbred

Podemos ayudarle a realizar la transición a la genética, los suministros y el transporte de DanBred, y mucho más. Reserve una cita con nosotros y le llamaremos cuando a usted le venga bien.

danbred

Do you want the best results?

DOWNLOAD OUR APP!

We’ve put together a manual with all our technical knowledge – everything you need from arrival to the first collection of semen. Find it in our app – then you’ll always have the manual at hand.

Gennemsnitlige resultater for DanBred orner afprøvet i avlsbesætningerne

 • Daglig tilvækst, g/dag 30 kg – slagtning 1135
 • Daglig tilvækst, g/dag Fødsel – 30 kg 360
 • Kødprocent (%) 62,6
 • Styrke, point 3.08
 • Scanning measurement, mm 7,2
 • Rygspæk, mm 98,3

Gennemsnitlige resultater for DanBred orner afprøvet i avlsbesætningerne

 • Daglig tilvækst, g/dag 30 kg – slagtning 1143
 • Daglig tilvækst, g/dag Fødsel – 30 kg 382
 • Kødprocent (%) 64,2
 • Styrke, point 2,87
 • Rygspæk, mm 6,5
 • Scanningsvægt, kg 98,8

Gennemsnitlige resultater for DanBred polte afprøvet i avlsbesætningerne

Gennemsnitlige resultater for DanBred orner afprøvet på forsøgsstationen Bøgildgård

Average production results achieved by DanBred gilts in nucleus herds

 • Daily gain, g/day, 30 kg – slaughter 1103
 • Daily gain, g/day, birth - 30kg 367
 • Lean meat perctentage 62.2
 • Conformation, points 3.15
 • Scanning measurement, mm 7.9
 • Scanning weight, kg 98.0

Average production results achieved by DanBred boars in Nucleus herds

 • Daily gain, g/day, 30 kg – slaughter 1135
 • Daily gain, g/day, birth - 30kg 360
 • Lean meat perctentage 62.6
 • Conformation, points 3.08
 • Scanning measurement, mm 7.2
 • Scanning weight, kg 98.3

Average production for boar testing station Bøgildgård

 • Daily gain, g/day, 30 kg – slaughter 1097
 • Feed conversion, kg feed/kg gain, 30 kg – slaughter 1.93
 • Lean meat perctentage 63.2
 • Conformation, points 3.06
 • Killing out percentage 26.6
 • Scanning measurement, mm 6.0
 • Scanning weight, kg 97.8

cONTACT danbred

We can help you transition to DanBred genetics, technical services, transport and more. Book a time with us, and we will call you when it suits you.

danbred