Stor økonomisk værdi for små- og slagtegriseoverlevelse

Der er god økonomi i bedre overlevelse gennem hele grisens levetid, samtidig med at velfærden naturligt øges, når grisene er mere robuste. Derfor vil DanBreds avlsmål over de næste år have endnu større fokus på overlevelse hos pattegrisene, søerne og ikke mindst slagtegrisene.

 

Forventningen med at inkludere ’små- og slagtegriseoverlevelse’, som egenskab i vores avlsmål, er, at endnu flere grise bliver sendt afsted til slagtning. Avl & Genetik i Landbrug & Fødevarer har i samarbejde med Aarhus Universitet fundet arvelighed for bedre overlevelse i hele grisens levetid.

 

 

Mindre sygdom i grisens levetid

Med egenskaben ’små- og slagtegriseoverlevelse’ kan vi minimere de arvelige problemer. Det kan være benstilling, sygdom samt et boost af immunsystemet, så grisen bliver mere robust for smitsomme sygdomme,” siger Tage Ostersen, afdelingsleder i Avl & Genetik i Landbrug & Fødevarer.

 

 

Bedre økonomi i mere overlevelse

Ressourcemæssigt og økonomisk er der en masse fordele at hente i dette nye avlsmål. Blandt andet vil egenskaben betyde færre døde slagtegrise, der allerede har indtaget foder, optaget plads i stalden osv. Det vil betyde bedre ressourceudnyttelse, mindre spild og i sidste ende en bedre økonomi for dig som griseproducent. Hvis overlevelse for pattegrise og slagtegrise forbedres med bare ét procentpoint, kan der hentes 4,5 kr. pr. slagtegris i den samlede økonomi for bedriften.

 

Vi ser ind i et rigtigt spændende potentiale for overlevelse hos små- og slagtegrise, da denne økonomiske værdi er høj,” vurderer Tage Ostersen.

 

 

Lavere dødelighed efter fravænning

’Små- og slagtegriseoverlevelse’ har som egenskab nogle andre udfordringer end fx pattegriseoverlevelse. Det skyldes blandt andet, at dødeligheden er lavere efter fravænning sammenlignet med før fravænning.

 

Projektet med undersøgelse af egenskaben startede i januar 2021 og sluttede i december 2022. I de to år har vi sammen med Aarhus Universitet samlet data, hvor grisen følges igennem forskellige staldafsnit og produktionsstadier,” forklarer Tage Ostersen og fortsætter: ”Vi arbejder videre med små- og slagtegriseoverlevelse i de næste par år for at bane vejen for at gøre det til en del af avlsmålet. Det forventes, at egenskaben vil blive en del af DanBreds avlsmål, når vi når slutningen af 2024. Men med den nye egenskab vil vi både kunne forbedre sundheden og dyrevelfærden hos danske produktionsgrise samt forbedre den økonomiske gevinst for griseproducenten.

 

 

Små- og slagtegriseoverlevelse
  • Ved at øge overlevelsen hos små- og slagtegrise kan vi reducere de arvelige sygdomme og gøre DanBred-grisen mere robust for de smitsomme sygdomme i stalden.
  • Egenskaben forbedrer både griseproducentens økonomiske fortjeneste og øger velfærden hos produktionsgrisen.
  • Det forventes, at egenskaben bliver en del af avlsmålet i slutningen af 2024.
 

 

Del:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

cONTACT danbred

We can help you transition to DanBred genetics, technical services, transport and more. Book a time with us, and we will call you when it suits you.

Get easy access to our knowledge!

Join our list and get valuable insights and practical knowledge directly in your mailbox.

GET BIG FAST

DANBRED DUROC
Bred for Business