Flere levende pattegrise på vej ud i danske besætninger

DanBred Duroc piglets

Allerede nu kan de danske griseproducenter, der benytter DanBred-genetik, se frem til endnu højere overlevelse hos pattegrisene.

 

I øjeblikket slår den nyeste egenskab i DanBreds avlsmål, pattegriseoverlevelse, igennem fra DanBred Duroc. Og det kan du mærke, når du køber DanBred! Det betyder, at der i januar 2023 ventes 0,8 procentpoint flere overlevende pattegrise i produktionsbesætninger, end der var for bare ét år siden. Og forventningen er, at der i maj vil være 1,1 procentpoint flere pattegrise, der overlever.

 

Vi har set effekten af det nye avlsmål rigtig hurtigt for særligt Duroc i avlsbesætningerne. Og fordi der kun er få måneders forsinkelse mellem avl og produktion i Duroc, forventer vi, at forbedringen i pattegriseoverlevelse allerede nu kan ses i produktionen. Og endnu mere, når vi rammer maj måned,” fortæller Tage Ostersen, afdelingsleder i Avl & Genetik, Landbrug & Fødevarer.

 

Farvel og tak til LG5, der er et nyt avlsmål i byen

Siden starten af 2000 har svaret på øget pattegriseoverlevelse været avlsmålet LG5 (levende pattegrise på dag fem efter faring). På grund af denne egenskab i vores avlsmål har man i årenes løb set voksende kuldstørrelser. Det har resulteret i, at de danske produktionsbesætninger har haft behov for færre søer til at opnå det samme antal fravænnede pattegrise.

 

Men 2022 bød på et nyt avlsmål for pattegriseoverlevelse: LG5 blev opdelt i tre. Martin Mølgaard Pedersen, afdelingsleder i Avl & Genetik, Landbrug & Fødevarer, forklarer:

Med LG5 var det biologien, der bestemte, om avlsfremgangen skulle komme fra kuldstørrelse eller fra øget overlevelse. Ved at splitte LG5 op i tre, så har vi nogle håndtag at dreje på og kan bedre styre, om der skal være fremgang for kuldstørrelse eller overlevelse.

 

Allerede i hus med forventet fremgang

Subindekset for pattegriseoverlevelse i DanBred Duroc er allerede nu forbedret med to procentpoint, og dét er grisens egen genetiske fremgang. Det vil sige, at de Duroc-orner, der står i avlsbesætningerne og på KS’er lige nu, er to procent bedre på pattegriseoverlevelse, end de orner der stod der i foråret 2022.

 

Duroc-ornerne bidrager blot med halvdelen af generne, der skal til for at producere en DanBred slagtegris, men fremgangen på pattegriseoverlevelse er også slået tydeligt igennem på hundyrracerne, Danbred Landrace og DanBred Yorkshire – omend fremgangen på hundyrsiden bevæger sig langsommere.

 

Det er ret vildt, at vi kan se denne fremgang allerede. Vi havde kun forventet at se halvdelen af dette inden for det første år,” fortæller Tage Ostersen.

 

Supersæd

Duroc har i mange år haft stor effekt på de egenskaber, der blev en del af vores avlsmål. Det så vi blandt andet, da kuldstørrelse blev en del af avlsmålet for Duroc i oktober 2015. Her havde ændringen i Duroc en markant effekt i produktionsbesætninger allerede få måneder senere.

 

Når vi ændrer avlsmålet i Duroc, så har det en kontant effekt umiddelbart efter i produktionen. Vi forventer, at det også er tilfældet for vores nye egenskab ’pattegriseoverlevelse’,” siger Tage Ostersen og tilføjer: ”Vi forventer, at pattegriseoverlevelsen vil stige med ét procentpoint årligt over de næste år. Så hvis man i en besætning i 2022 havde en totalpattegrisedødelighed på 22 procent, forventer vi, at det tal vil falde til 21 procent i 2023.

 

De danske landmænds interesse er altid i højsædet, når det kommer til udviklingen af vores avlsprogram.

 

Pattegriseoverlevelse blev en del af vores avlsmålet i sommeren 2022 for at gøre pattegrisene endnu mere robuste. Dét vil bidrage til en større økonomisk gevinst for dig som landmand, da der kommer flere overlevende pattegrise frem til fravænning.

Del:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

cONTACT danbred

We can help you transition to DanBred genetics, technical services, transport and more. Book a time with us, and we will call you when it suits you.

Get easy access to our knowledge!

Join our list and get valuable insights and practical knowledge directly in your mailbox.

GET BIG FAST

DANBRED DUROC
Bred for Business