Fremtidens grise er på vej


DyrevelfærdKød og spisekvalitetProduktivitet og profit

Arbejdet med at indsamle prøver til brug i udviklingen af fremtidens DanBred-grise er i fuld gang. Hver uge opsamles der blodprøver fra 50-60 DanBred Duroc grise på Bøgildgård. Prøverne sendes til Laboratorium for Svinesygdomme i Kjellerup, hvor de bliver centrifugeret og frosset ned til -80 °C, så alle vigtige stoffer bibeholdes. Prøverne bliver indsamlet, så de er klar til at blive analyseret, når næste skridt af projektet Metabolomisk Selektion går i gang.

I projektet undersøges metabolitterne (dvs. de nedbrydningsstoffer, som kroppen danner under forbrænding af foder) i blodet og foderforbrugsdata for DanBred Duroc. Metabolomiske data er et ekstra led af informationer om grisen, og jo flere informationer man har om grisen, des bedre kan man avle målrettet efter f.eks. fodereffektivitet.

 

25 % yderligere avlsfremgang for fodereffektivitet

”Teknologien bag metabolomisk selektion er helt ny, og vi starter dermed fra scratch med blandt andet indsamling af prøver fra nogle af de grise, der har lavest foderforbrug. I løbet af 2021 skal prøverne analyseres, og der skal udvikles matematiske modeller. Målet er blandt andet at opnå 25 % yderligere avlsfremgang for fodereffektivitet i DanBred Avlsprogrammet ved hjælp af metabolomisk selektion,” siger Tage Ostersen, som er afdelingsleder i Avl & Genetik hos SEGES Svineproduktion.

 

Et spadestik dybere end genomisk selektion

Hvor genomisk selektion ser på DNA og hvor beslægtet grise er med hinanden, er målet med metabolomisk selektion at kunne se, hvordan den enkelte avlsgris er ”bygget” helt ned på molekyleniveau:

”Metabolomisk selektion, som nu skal udvikles, kan være metoden til at grave et spadestik dybere i forhold til at kortlægge avlskandidatens samlede ’stofskifte-billede’ og bruge det til at udvælge de rette avlsdyr til næste generation,” siger Tage Ostersen.

 

Øget efterspørgsel efter høj kødkvalitet

Udover blodprøverne indsamles også data på kødkvalitetsparametre på DanBred Duroc. Hver uge indsamles data på slagtekroppe, hvor svinekammene analyseres for kødkvalitets-parametre. Der laves måling af ultimativ pH, farve, intramuskulært fedt og myofibrillær fragmenterings indeks, hvor sidstnævnte er en indikator for proteinnedbrydningen i kødet og et udtryk for mørheden af kødet. Kvaliteten af grisekød produceret af grise med DanBred-genetik er i forvejen høj, men udenfor Danmark er der stigende interesse for kødkvalitet, og derfor er bl.a. egenskaben intramuskulært fedt inkluderet i projektet.

 

Om Metabolomisk Selektion

Ideen bag metabolomisk selektion af grise er at bruge metabolomiske data til at udvælge og avle på de dyr, der udnytter foderet mest effektivt og giver den bedste kødkvalitet. Projektet Metabolomisk Selektion skal udvikle metoden, så den kan bruges til udvikling af grise i fremtiden.

Projektet er et samarbejde mellem DanBred, SEGES Svineproduktion, Nordic Seed og Aarhus Universitet og arbejdet er støttet med knapt 8,5 millioner kroner fra GUDP under Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Tilbage

Kontakt DanBred

Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.


Book en tid eller et møde nu

Get easy access to our knowledge!

Join our list and get valuable insights and practical knowledge directly in your mailbox.

Download DanBred's app

Get more practical advice on how to achieve optimal longevity and increased productivity

cONTACT danbred

Wij kunnen u helpen over te stappen op DanBred Genetica, producten, transport en meer. Vertel ons wanneer u beschikbaar bent en wij nemen contact met u op wanneer het u uitkomt.

danbred

cONTACTer danbred

Nous pouvons vous aider dans la transition vers la génétique DanBred, la livraison de cochettes ou de semences, le transport et bien plus encore. Prenez rendez-vous et nous vous contacterons à votre convenance.

danbred

KONTAKT danbred

Wir können Sie inspirieren, Ihre Fragen beantworten und Ihnen Vorschläge machen, wie Sie Ihre Produktion optimieren können.

danbred

联系丹育

选择丹育,从基因,供货、到运输以及更多方面,我们助力全程。 预约之后,我们会在您方便的时候联系您。

danbred

СВЯЖИТЕСЬ С DANBRED

Мы можем помочь вам перейти на генетику DanBred и организовать поставки, транспорт и многое другое. Назначьте время, и мы позвоним, когда вам удобно.

danbred

KONTAKT danbred

Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.

danbred

cONTACT danbred

Podemos ayudarle a realizar la transición a la genética, los suministros y el transporte de DanBred, y mucho más. Reserve una cita con nosotros y le llamaremos cuando a usted le venga bien.

danbred

cONTACT danbred

We can help you transition to DanBred genetics, technical services, transport and more. Book a time with us, and we will call you when it suits you.

danbred