DanBred opruster på pattegriseoverlevelsen


Produktivitet og profit

I DanBred arbejder vi konstant på, hvordan vi kan forbedre pattegriseoverlevelsen, samtidig med at vi sikrer et økonomisk afkast for griseproducenter i hele verden. Nu investerer SEGES Gris, Avl & Genetik, yderligere i at sikre en fortsat stærk og konkurrencedygtig dansk griseproduktion ved at tilføre ekstra ressourcer til at optimere avlsmålet LG5.

 

Siden 2005 er pattegriseoverlevelsen i avls- og opformeringsbesætninger øget betragteligt. Samtidig, og særligt de seneste år, har slagtegriseproducenterne set en markant forbedring i egenskaberne for deres DanBred slagtegrise, som har givet en økonomisk fordel. Dette har dog skabt en ugunstig sammenhæng mellem slagtegriseegenskaberne og pattegriseoverlevelsen. Det er grunden til, at den økonomiske vægtning for LG5 i foråret 2021 blev hævet med 33 % for DanBred Landrace, DanBred Yorkshire og DanBred Duroc. Denne ændring i vægtningen vil lægge endnu mere tryk på pattegriseoverlevelse og give et mere balanceret avlsmål. Det er dog ikke den eneste ambition, Avl & Genetik har for at forbedre pattegriseoverlevelsen.

 

”Det er ca. 40 % af udviklingsgruppen, der har som hovedopgave at finde en fremtidssikret løsning på en stadigt øget pattegriseoverlevelse. Det gør vi ved hjælp af den store datamængde, som kommer fra DanBred avls- og opformeringsbesætningerne. Vi udvikler nye og innovative metoder ved at bruge den store mængde data på forskellige måder for at se, hvordan vi skal betragte overlevelse og frugtbarhedsegenskaber fremadrettet,” lyder det fra Christian Sørensen, chefforsker i SEGES Gris, Avl & Genetik.

 

Pattegriseoverlevelse i fokus

For at kunne undersøge mulighederne for at forbedre LG5 er det helt centralt at kigge på frugtbarhedsegenskabernes sammenhæng til de andre egenskaber i DanBred avlsmålet. Derudover undersøger vi overlevelse fra flere forskellige vinkler – både på kuldniveau og ud fra den lille pattegris’ perspektiv.

 

”Vores foreløbige resultater indikerer, at LG5, vil kunne deles op i to – hvor antallet af fødte grise og overlevelse indtil dag 5 behandles separat i vores statistiske modeller. Vi forventer, at denne nye måde at håndtere kuldstørrelse og overlevelse på vil kunne give mere avlsfremgang for pattegriseoverlevelse,” siger Tage Ostersen, afdelingsleder i SEGES Gris, Avl & Genetik.

 

Et vigtigt værktøj: simuleringer

For at kunne finde den rette måde at forbedre pattegriseoverlevelsen, bruger Avl & Genetik, et simuleringsværktøj, som simulerer hele avlssystemet – lige fra DNA-strengen til antallet af avlsdyr i besætninger på Bøgildgård og på KS-stationer for alle tre DanBred racer. Simuleringsværktøjet er vigtigt for at få indblik i, hvordan en ny, mulig egenskab vil påvirke den samlede avlsfremgang ved selektion for den nye egenskab.

 

”Ved hjælp af et kompliceret computerprogram efterligner vi de tre racer med avlssystemets karakteristika. Således kan vi afprøve alle de forskellige scenarier for dyrene og dermed få et bud på forskellige strategier for den maksimale avlsfremgang. I dette tilfælde både for kuldstørrelse og overlevelse, men også for slagtegriseegenskaberne. Via disse scenarier kan vi finde ud af, hvad der skal til for at opnå mest mulig avlsfremgang samlet set, samtidig med at pattegriseoverlevelsen bliver forbedret,” fortæller Christian Sørensen.

 

Dette er en tilrettet version af artiklen. Original tekst af Søs Lindeborg Pedersen, kommunikationskonsulent, SEGES.

Tilbage

Kontakt DanBred

Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.


Book en tid eller et møde nu

Get easy access to our knowledge!

Join our list and get valuable insights and practical knowledge directly in your mailbox.

Download DanBred's app

Get more practical advice on how to achieve optimal longevity and increased productivity

cONTACT danbred

Wij kunnen u helpen over te stappen op DanBred Genetica, producten, transport en meer. Vertel ons wanneer u beschikbaar bent en wij nemen contact met u op wanneer het u uitkomt.

danbred

cONTACTer danbred

Nous pouvons vous aider dans la transition vers la génétique DanBred, la livraison de cochettes ou de semences, le transport et bien plus encore. Prenez rendez-vous et nous vous contacterons à votre convenance.

danbred

KONTAKT danbred

Wir können Sie inspirieren, Ihre Fragen beantworten und Ihnen Vorschläge machen, wie Sie Ihre Produktion optimieren können.

danbred

联系丹育

选择丹育,从基因,供货、到运输以及更多方面,我们助力全程。 预约之后,我们会在您方便的时候联系您。

danbred

СВЯЖИТЕСЬ С DANBRED

Мы можем помочь вам перейти на генетику DanBred и организовать поставки, транспорт и многое другое. Назначьте время, и мы позвоним, когда вам удобно.

danbred

KONTAKT danbred

Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.

danbred

cONTACT danbred

Podemos ayudarle a realizar la transición a la genética, los suministros y el transporte de DanBred, y mucho más. Reserve una cita con nosotros y le llamaremos cuando a usted le venga bien.

danbred

cONTACT danbred

We can help you transition to DanBred genetics, technical services, transport and more. Book a time with us, and we will call you when it suits you.

danbred