Griseproducent øger pattegriseoverlevelsen med 2,5 procentpoint

Foto af David Rosted

Efter en ændring i vores avlsmål sidste sommer, hvor to nye egenskaber for pattegriseoverlevelse blev inkluderet, ses resultaterne allerede nu ude på staldgangen. Griseproducent glæder sig over endnu mere robuste pattegrise, som gør pasningen lettere og øger overlevelsen.

 

Der er ingen tvivl om, at avl for pattegriseoverlevelse bidrager positivt på staldgangen. Stærke, vitale smågrise bidrager til større dyrevelfærd, lettere pasning og øget effektivitet i din produktion. Her bidrager den nye egenskab for pattegriseoverlevelse, hvor pattegrisens eget genetiske potentiale også spiller ind. Forventningen til den nye egenskab i vores avlsmål er, at der vil være 1,1 procentpoint flere overlevende pattegrise i produktionsbesætningerne i maj måned sammenlignet med januar måned sidste år.

 

 

Større arbejdsglæde

En af dem, der har kunnet mærke en forskel i farestalden, er griseproducent Jesper Tambour fra Guldborg på Lolland, som har 1.070 årssøer og sælger alle grise ved fravænning. Fra starten af februar og frem til maj har de oplevet et knæk i pattegrisedødeligheden. I faktiske resultater er pattegriseoverlevelsen steget fra 87,5 % til 90 % i disse måneder.

 

Vi ser, at pattegrisene har nemmere ved at komme til patten efter faring, og der er færre pattegrise, som skal have hjælp til at overleve de første dage i farestalden,” siger Jesper Tambour og tilføjer: ” Resultaterne og arbejdsglæden er forbedret ved, at grisene er blevet endnu mere robuste.

 

 

Management er afgørende

En høj overlevelse blandt pattegrisene kan ikke opnås alene ved hjælp af genetikken. Det kræver også godt management og fokus på soens evne til at passe sine grise. Det er noget, der vægter højt i Jesper Tambours bedrift.

 

Vi har særligt fokus på soens mælkeydelse ved at være opmærksomme på, hvad vi fodrer vores søer med,” siger han.

 

 

Effekten er blivende

Fokus for vores ændrede avlsmål er at forbedre både soens og pattegrisens genetiske niveau af pattegriseoverlevelse.

 

Vi valgte sidste år at ændre avlsmålet med to nye egenskaber, som giver endnu mere tryk på pattegriseoverlevelse. Det, vi forventer at se effekten af nu, er især, at pattegrisens eget genetiske potentiale slår igennem. Det har givet det samlede avlsmål mere fokus på robusthed, til gavn for pattegrisene,” siger Tage Ostersen, afdelingsleder i Landbrug & Fødevarer, Avl & Genetik.

 

Tage påpeger også, at avlen vil sikre en fortsat gunstig udvikling i de kommende år, omend i et lidt mere moderat tempo på længere sigt.

 

Så vi kan glæde os over gode resultater nu, og over at de vil være permanente.

 

 

Mere robusthed i avlsmålet
Sidste år blev DanBreds avlsmål opdateret med tre nye egenskaber:
  • Pattegrisens eget genetiske potentiale for at overleve
  • Soens genetiske potentiale for at få sine pattegrise til at overleve
  • Kuldstørrelse, som er soens genetiske anlæg for reproduktion 

 

 

Foto af David Rosted.

Del:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Download vores manual-app!

Mest populær

Tilmeld til nyhedsbrev

cONTACT danbred

We can help you transition to DanBred genetics, technical services, transport and more. Book a time with us, and we will call you when it suits you.

Get easy access to our knowledge!

Join our list and get valuable insights and practical knowledge directly in your mailbox.

GET BIG FAST

DANBRED DUROC
Bred for Business