Fokdoel

GERICHT OP MAXIMALE GENETISCHE VERBETERING

Het DanBred-fokdoel is gebaseerd op de productie van vleesvarkens, waarbij de nadruk op productierendement is geïntegreerd in de productie van gespeende biggen en vleesvarkens. Het DanBred-fokdoel bevat alleen eigenschappen die een positieve bijdrage leveren aan de productiekosten, een meetbare economische waarde hebben, erfelijk zijn en genetische variatie laten zien en direct en indirect op grote schaal kunnen worden gemeten.

Het DanBred-fokdoel bevat eigenschappen die resulteren in de hoogst mogelijke voordelen voor het productierendement. De verantwoordelijke voor het onderzoek en de ontwikkeling van het DanBred-foksysteem is het Deense onderzoeksinstituut voor varkens ‘Fokken & Genetica’ (SEGES), dat het fokdoel op geschikte momenten reviseert. Iedere revisie omvat de herberekening en bijstelling van de waarden die worden gebruikt in een bio-economische simulatie. De revisie bevat ook relevante nieuwe eigenschappen, waarvan onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten hebben aangetoond dat ze meetbaar, erfelijk en van belang voor het productierendement zijn. 

Het DanBred-fokdoel is voor het eerst gedefinieerd in 2015 en wordt gereviseerd in 2018 en 2020. De fokdoelen van de DanBred Landrace en DanBred Yorkshire zijn identiek, terwijl het fokdoel van de DanBred Duroc afwijkt, zowel wat betreft de financiële wegingsfactor van iedere eigenschap als wat betreft de opgenomen eigenschappen. De reden hiervoor is dat DanBred Landrace en DanBred Yorkshire worden gebruikt voor de zeugproductie, terwijl DanBred Duroc gericht is op de productie van vleesvarkens. 

 

Eigenschappen die deel uitmaken van het fokdoel van DanBred Landrace en DanBred Yorkshire

 • Dagelijkse gewichtstoename (0-30 kg en 30-100 kg) verkort de productietijd tot de slacht en verlaagt de productiekosten. 
 • Voederconversie maakt deel uit van het fokdoel om de voederconversie van vleesvarkens te verlagen en de productiekosten te verlagen.
 • Mager-vleespercentage is doorslaggevend bij het vaststellen van de overeenkomst tussen slachthuizen en varkensvleesproducenten. 
 • Conformatie is de totale score van de poten, rug en postuur van het varken. Het doel hiervan is de kans op het moeten vernietigen van zowel vleesvarkens als zeugen als gevolg van poot- en/of rugproblemen te reduceren. 
 • Slachtverliezen maakt deel uit van het fokdoel en wordt gedefinieerd als de verhoging van het karkaspercentage ten opzichte van het levend gewicht tot het dichtstbij liggende percentagepunt. 
 • Levensduur (van zeugen): de levensduur wordt gedefinieerd als de kans dat een zeug wordt gedekt na de eerste worp. Dit is een indicator voor de productieve levensduur van de zeug. 
 • LP5 is het aantal levende biggen in een worp vijf dagen na het werpen. Deze eigenschap heeft een hoge genetische correlatie met het aantal gespeende biggen en verlaagt de mortaliteit tussen de geboorte en de spening.

In de afbeelding hieronder ziet u de opbouw van DanBred Landrace en DanBred Yorkshire (zeugras) alsmede de financiële bijdrage, uitgedrukt als percentage, van iedere eigenschap aan de genetische verbetering. 

 

Eigenschappen die deel uitmaken van het fokdoel van DanBred Duroc

 • Vruchtbaarheid & Overleving, beer-effekt is het aantal levende biggen in de worp. Deze eigenschap heeft een hoge genetische correlatie met het aantal gespeende biggen en verlaagt de mortaliteit tussen de geboorte en de spening.
 • Dagelijkse gewichtstoename (0-30 kg en 30-100 kg) verkort de productietijd tot de slacht en verlaagt de productiekosten. 
 • Voederconversie maakt deel uit van het fokdoel om de voederconversie van vleesvarkens te verlagen en de productiekosten te verlagen. 
 • Mager-vleespercentage is doorslaggevend bij het vaststellen van de overeenkomst tussen slachthuizen en varkensvleesproducenten. 
 • Conformatie is de totale score van de poten, rug en postuur van het varken. Het doel hiervan is de kans op het moeten vernietigen van zowel vleesvarkens als zeugen als gevolg van poot- en/of rugproblemen te reduceren. 
 • Slachtverliezen maakt deel uit van het fokdoel en wordt gedefinieerd als de verhoging van het karkaspercentage ten opzichte van het levend gewicht tot het dichtstbij liggende percentagepunt.  

In de afbeelding hieronder ziet u de opbouw van DanBred Duroc alsmede de financiële bijdrage, uitgedrukt als percentage, van iedere eigenschap aan de genetische verbetering.

CONTACT OPNEMEN MET DANBRED

Wij kunnen u helpen over te stappen op DanBred Genetica, producten, transport en meer. Vertel ons wanneer u beschikbaar bent en wij nemen contact met u op wanneer het u uitkomt.


SPREEK NU EEN TIJD AF

Download DanBred's app

Get more practical advice on how to achieve optimal longevity and increased productivity

cONTACT danbred

Wij kunnen u helpen over te stappen op DanBred Genetica, producten, transport en meer. Vertel ons wanneer u beschikbaar bent en wij nemen contact met u op wanneer het u uitkomt.

danbred

cONTACTer danbred

Nous pouvons vous aider dans la transition vers la génétique DanBred, la livraison de cochettes ou de semences, le transport et bien plus encore. Prenez rendez-vous et nous vous contacterons à votre convenance.

danbred

KONTAKT danbred

Wir können Sie inspirieren, Ihre Fragen beantworten und Ihnen Vorschläge machen, wie Sie Ihre Produktion optimieren können.

danbred

联系丹育

选择丹育,从基因,供货、到运输以及更多方面,我们助力全程。 预约之后,我们会在您方便的时候联系您。

danbred

СВЯЖИТЕСЬ С DANBRED

Мы можем помочь вам перейти на генетику DanBred и организовать поставки, транспорт и многое другое. Назначьте время, и мы позвоним, когда вам удобно.

danbred

KONTAKT danbred

Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.

danbred

cONTACT danbred

Podemos ayudarle a realizar la transición a la genética, los suministros y el transporte de DanBred, y mucho más. Reserve una cita con nosotros y le llamaremos cuando a usted le venga bien.

danbred

cONTACT danbred

We can help you transition to DanBred genetics, technical services, transport and more. Book a time with us, and we will call you when it suits you.

danbred