DANBRED BRENGT PRODUKTIVITEIT EN GENETISCHE VOORUITGANG


Uncategorized


DanBred zorgt voor wereldklasse genetica en bedrijfsspecifieke oplossingen. Het is onze missie om u als varkenshouder te voorzien in de economisch meest verantwoorde keuze die gelijktijdig en voortdurend leidt naar verhoogde productiviteit, innovatief management, verbeterde genetica en economische voortuitgang. Door dit waar te maken zorgt DanBred ervoor dat het mogelijk is om varkens van de hoogste kwaliteit tegen de laagste kostprijs te produceren; een maximale opbrengst tegen een minimale kost.

 

– “Een fokprogramma is zoals een supertanker; we moeten de koers bepalen en deze stevig aanhouden, op regelmatige tijdstippen moeten we de koers finetunen om onze gewenste bestemming te bereiken; de hoogst mogelijke toegevoegde waarde voor onze klanten.”

Thomas Muurmann Henriksen

 

Het aanhouden van een duidelijke koers.

Het belangrijkste middel om deze doelstellingen te behalen is natuurlijk het DanBred Fokprogramma, die reeds jaren garant staat voor hoge genetische vooruitgang en bijgevolg economische meeropbrengst.
Gemiddeld werd, over de laatste 3 jaar, de opbrengst van een DanBred varken met 1.81€ verhoogd; een excellent resultaat rekening houdend met de opbrengstverhoging die het de jaren voordien liet optekenen.

Samen met de R&D partner, DPRC, blijft DanBred binnen zijn ontwikkeling verder focussen op genetische vooruitgang, nu en in de toekomst, want de vooruitgang die we de afgelopen jaren hebben gezien zijn het resultaat van aangehouden inspanningen binnen ons bestaande fokprogramma.

Zoals de cijfers betreffende genetische vooruitgang aantonen in tabel 1, is er op verschillende vlakken vooruitgang geboekt. De bigoverleving in nucleus en subfokbedrijven is sterk gestegen net zoals de worpgrootte. Verder is er een duidelijke vooruitgang op gebied van vleesvarkenseigenschappen (VC, % mager vlees, dagelijkse groei), dit zonder te moeten inboeten op robuustheid of langleefbaarheid.

Daar het effect op nucleusniveau even groot is als op productieniveau zal iedereen binnen de varkenssector hiervan profiteren.

 

Worpgrootte en bigoverleving

Een belangrijk deel van de productiviteits- en economische vooruitgang het voorbij decennium is terug te leiden tot genetische ontwikkelingen van de LG5-parameter. Sedert de introductie in de fokdoelstelling van DanBred in 2004 heeft dit geleid tot een stijging van de worpgrootte en de bigoverleving tussen geboorte en dag 5.
Bijgevolg is DanBred vandaag leider en expert op gebied van worpgrootte en bigoverleving, en verloopt de overdracht van genetica vanuit de kernbedrijven naar de commerciële varkensbedrijven bijzonder goed. Top varkenshouders slagen er in om >40 biggen per zeug per jaar te spenen.

 

Table. 1. The average annual genetic progress over the past three years (2017-2019)

 

Moedereigenschappen in fokkerijdoelstellingen

Data toonden aan dat bepaalde zeugen een genetische aanleg hadden om biggen een hogere dagelijkse groei te doen behalen. Daarom werd een nieuw kenmerk voor moeder- eigenschappen ingevoerd in 2018; nl. moedereffect op vroege groei.

 

Focus op vleesvarkens

Het Kenmerk LG5 is nog steeds een belangrijk kenmerk is en dit zal blijven, want het economisch belang van worpgrootte en aantal gespeende biggen mag niet onderschat worden. Toch komt er door accentverschuiving binnen het fokdoel ruimte vrij om verder te focussen op vleesvarkenseigenschappen zoals VC, economisch gezien de belangrijkste factor voor de varkenshouder, overal ter wereld, aldus Helle Palmø, geneticus bij DanBred.

Door verhoogde focus, gedurende de laatste 3 jaar, is DanBred erin geslaagd om de VC te doen dalen met 0.038kg voer/kg groei. Rekening houdend met de hogere slachtgewichten de laatste jaren zou het effect nog groter zijn indien hiervoor gecorrigeerd wordt daar VC verslechtert naarmate het slachtgewicht verhoogt.

 

Fig. 1: LP5, 2004-2019

 

Fig. 2: Mortality until day 5 after farrowing (%), 2004-2019

Terug

Klanten halen het maximale uit DanBred

  Aanmelden voor onze nieuwsbrief

  Meld u aan voor de DanBred-nieuwsbrief en ontvang altijd het laatste nieuws over efficiënte bedrijfsactiviteiten, financiën, genetica en gezondheid – alles wat relevant is voor de hedendaagse varkensproductie.
   Ik geef DanBred P/S toestemming om mij e-mails te sturen over efficiënte varkensproductie, financiën, genetica en gezondheid. We sturen u alleen informatie als we iets te zeggen hebben dat relevant is – en nooit vaker dan twee keer per maand. U kunt zich op ieder moment afmelden.

   CONTACT OPNEMEN MET DANBRED

   Wij kunnen u helpen over te stappen op DanBred Genetica, producten, transport en meer. Vertel ons wanneer u beschikbaar bent en wij nemen contact met u op wanneer het u uitkomt.


   SPREEK NU EEN TIJD AF