DanBred avlsmål bidrager til bundlinjen


AvlAvlsmålBrandingDanmarkGenetikNyheder

AVLSMÅL: Opdateringen af DanBreds avlsmål sikrer en større samlet avlsfremgang i fremtiden via større fokus på slagtesvineegenskaberne. Med den nye egenskab ’Moreffekt, tidlig tilvækst’ indeholder avlsmålet i DanBred Landrace og DanBred Yorkshire nu også en moderegenskab med betydning for patte- og smågrisenes tilvækst.

DanBreds avlsmål opdateres cirka hvert tredje år, og tidligere i år meldte vi den nye økonomiske vægtning af egenskaberne ud samt lancerede en ny moderegenskab i DanBred Landrace og DanBred Yorkshires avlsmål. Med udgangspunkt i de ændrede avlsmål, inklusive den opdaterede økonomiske vægtning, har SEGES, Avl & Genetik regnet på den avlsmæssige fremgang for de tre DanBred-racer. ’Moreffekt, tidlig tilvækst’ skal give avlsfremgang i soens arvelige anlæg for at øge patte- og smågrisenes tilvækst, og det er en egenskab, der allerede har vakt positiv international opsigt.
– Sammen med LG5 (levende grise på dag 5), der fortsat sikrer en forbedring af den tidlige pattegriseoverlevelse, giver ’moreffekt, tidlig tilvækst’ et endnu mere afbalanceret og bæredygtigt DanBred avlsmål, forklarer DanBreds chefgenetiker, Helle Palmø, om den nye moderegenskab.

– Sammen med LG5 (levende grise på dag 5), der fortsat sikrer en forbedring af den tidlige pattegriseoverlevelse, giver ’moreffekt, tidlig tilvækst’ et endnu mere afbalanceret og bæredygtigt DanBred avlsmål.

Helle Palmø, chefgenetiker.

DanBreds avlsmålslagkager
DanBreds avlsmåls-lagkager er velkendte. Bag dem ligger komplicerede og tunge simuleringer, gennemført af SEGES Avl & Genetik af den forventede fremtidige avlsfremgang, hvor de nye økonomiske vægte sammen med avlsmålsegenskabernes arveligheder og genetiske sammenhænge med mere indgår. Først når disse simuleringer er gennemført, kender vi reelt de enkelte egenskabers bidrag til forventet avlsfremgang, hvilket for eksempel kan vises grafisk i lagkagediagrammer.
– Høj faglighed er kendetegnende for alt, DanBred foretager sig. Vi baserer alle beslutninger for forskning og udvikling, hvor beregning af økonomiske vægte og avlsmæssig fremgang blot er to eksempler. Når året er omme, regner vi den realiserede fremgang ud – både i de enkelte egenskaber og samlet, forklarer Helle Palmø.

Øget genetisk fremgang i slagtesvine-egenskaberne
DanBreds avlsmål er langsigtet, og avlsmålsrevisionen 2018 sikrer, at avlsfremgangen i DanBred Duroc, DanBred Landrace og DanBred Yorkshire afspejler svineproduktionens fremtidige behov, og på den måde maksimerer profitten og skaber positiv bundlinje i besætninger, der har valgt DanBred-genetik.
– Grundet den hidtidig høje avlsfremgang for LG5 vægtes LG5 nu lavere, og den forventede avlsfremgang er dermed mindre fremadrettet. Dette giver til gengæld plads til en højere forventet avlsfremgang for slagtesvineegenskaberne, forklarer Helle Palmø.

I lagkagediagrammet svarer dette til, at stykkernes størrelse ændres. LG5-stykket er mindre end ved forrige revision i 2015, mens produktionsegenskabernes stykker samlet set er større. SEGES Avl & Genetik, har udarbejdet et notat om avlsmålsrevisionen, som du kan finde på Svineproduktion.dk.

For yderligere spørgsmål kontakt:
Christian Birch, journalist, DanBred
Chbi@danbred.com

 

 

Tilbage

Kunder får mest ud af DanBred

  HOLD DIG OPDATERET

  Tilmeld dig DanBreds nyhedsbrev med sidste nyt om effektiv drift, økonomi, genetik og sundhed. Kort sagt alt, hvad der er relevant for moderne svineproduktion – hverken mere eller mindre.
   Jeg giver DanBred P/S tilladelse til at sende mig emails om effektiv svineproduktion, økonomi, genetik og sundhed mv. Vi skriver kun når vi har noget relevant på agendaen og aldrig mere end 2 gange om måneden. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.

   Kontakt DanBred

   Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.


   Book en tid eller et møde nu