Højere rektaltemperaturs effekt på pattegriseoverlevelse

Heat for piglets

136 nyfødte grise fra syv kuld indgik i en afprøvning, hvor rektaltemperatur i de første to timer efter fødslen blev registreret. Rektaltemperatur efter fødslen spiller en vigtig rolle for grisens overlevelsesrate. Ved at give nyfødte grise ekstra varme lige efter fødslen minimeres faldet i rektaltemperaturen, hvilket forbedrer pattegriseoverlevelsen.

 

Formålet med denne afprøvning, lavet af SEGES Innovation, var at undersøge effekten ved at anvende en varmemåtte umiddelbart efter fødslen på rektaltemperatur to timer efter fødslen hos nyfødte grise.

 

Undersøgelsen bestod af tre grupper:

1) Grise anbragt på spaltegulv (metal) i én time (kontrol).

2) Grise placeret 15 minutter på varmeplade og 45 minutter på spaltegulv.

3) Grise anbragt 60 minutter på varmeplade.

 

Alle grisene blev efter én time lagt ved soens yver og fulgt i endnu en time. Pattegrisenes rektaltemperatur i de første to timer efter fødslen blev registreret.

 

 

Ekstra varme øger temperaturen

Alle smågrise i undersøgelsen havde en rektaltemperatur på 39,2-39,4 ⁰C ved fødslen. Som forventet faldt rektaltemperaturen drastisk inden for de første 30 minutter for pattegrise i alle tre grupper. De pattegrise, der forblev på spaltegulvet uden yderligere varmekilde (kontrolgruppen), oplevede et gennemsnitligt fald på 4,6 ⁰C mod et gennemsnitligt fald på 3,2-3,6 ⁰C for de grise, der blev tilbudt ekstra varme.

 

Data viste ingen ændringer inden for grupperne i rektaltemperatur fra 30 minutter efter fødslen til 60 minutter efter fødslen. Omkring halvdelen af pattegrisene i kontrolgruppen havde dog – på et eller andet tidspunkt – en rektaltemperatur under 36 ⁰C. Og efter to timer havde 14 % af pattegrisene i kontrolgruppen stadig en temperatur under 36 ⁰C, mens kun 3 % og 6 % i de to andre forsøgsgrupper havde en temperatur under 36 ⁰C.

 

Jo længere smågrisene blev anbragt på varmemåtten, desto højere var deres rektaltemperaturer efter 30 minutter. Derudover steg procentdelen af smågrise med en rektaltemperatur over 36 ⁰C.

 

I alle tre grupper steg pattegrisenes rektaltemperatur efter 60 minutter, når de blev lagt ved soen/yveret, og den fortsatte med at stige i hele afprøvningsperioden.

 

 

Mindre fald i rektaltemperatur kan øge pattegriseoverlevelse

I kontrolgruppen faldt de nyfødte grises rektaltemperatur drastisk i de første 30 minutter efter fødslen. Efter 30 minutter havde kun 5 % af pattegrisene i kontrolgruppen en rektaltemperatur over 36 ⁰C, mens 41 % og 78 % af pattegrisene i henholdsvis gruppe 2 og 3 havde en rektaltemperatur over 36 ⁰C efter 30 minutter. Selv efter to timer havde ikke alle grise i kontrolgruppen været i stand til at øge deres temperatur til over 36 ⁰C. Og disse pattegrise havde en lavere overlevelsesrate de første syv dage efter fødsel.

 

Det anbefales at tilbyde ekstra varme til nyfødte pattegrise for at minimere det naturlige fald i rektaltemperatur. Dette kan være et godt redskab til at øge pattegriseoverlevelsen i din besætning.

 

Læs hele meddelelsen, om hvordan brug af en varmemåtte til nyfødte pattegrise øger overlevelsen.

 

 

Få 0,3 flere overlevende pattegrise pr. kuld

Denne artikel fokuserer på varmemåtter, men du kan også bruge andre tilgængelige varmekilder til at sikre højere pattegriseoverlevelse i din besætning.
Læs mere, om hvordan ekstra varme omkring faring bidrager til at 0,3 pattegrise mere pr. kuld overlever

 

Del:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Download vores manual-app!

Mest populær

Tilmeld til nyhedsbrev

cONTACT danbred

We can help you transition to DanBred genetics, technical services, transport and more. Book a time with us, and we will call you when it suits you.

Get easy access to our knowledge!

Join our list and get valuable insights and practical knowledge directly in your mailbox.

Beviste vi vores pointe?

Tror du, at DanBred kan være det rigtige valg for dig eller en du kender? Klik nedenfor for at komme ind på udviklingen.

GET BIG FAST

DANBRED DUROC
Bred for Business