Fremtidens grise er på vej


DyrevelfærdKød og spisekvalitetProduktivitet og profit

Arbejdet med at indsamle prøver til brug i udviklingen af fremtidens DanBred-grise er i fuld gang. Hver uge opsamles der blodprøver fra 50-60 DanBred Duroc grise på Bøgildgård. Prøverne sendes til Laboratorium for Svinesygdomme i Kjellerup, hvor de bliver centrifugeret og frosset ned til -80 °C, så alle vigtige stoffer bibeholdes. Prøverne bliver indsamlet, så de er klar til at blive analyseret, når næste skridt af projektet Metabolomisk Selektion går i gang.

I projektet undersøges metabolitterne (dvs. de nedbrydningsstoffer, som kroppen danner under forbrænding af foder) i blodet og foderforbrugsdata for DanBred Duroc. Metabolomiske data er et ekstra led af informationer om grisen, og jo flere informationer man har om grisen, des bedre kan man avle målrettet efter f.eks. fodereffektivitet.

 

25 % yderligere avlsfremgang for fodereffektivitet

”Teknologien bag metabolomisk selektion er helt ny, og vi starter dermed fra scratch med blandt andet indsamling af prøver fra nogle af de grise, der har lavest foderforbrug. I løbet af 2021 skal prøverne analyseres, og der skal udvikles matematiske modeller. Målet er blandt andet at opnå 25 % yderligere avlsfremgang for fodereffektivitet i DanBred Avlsprogrammet ved hjælp af metabolomisk selektion,” siger Tage Ostersen, som er afdelingsleder i Avl & Genetik hos SEGES Svineproduktion.

 

Et spadestik dybere end genomisk selektion

Hvor genomisk selektion ser på DNA og hvor beslægtet grise er med hinanden, er målet med metabolomisk selektion at kunne se, hvordan den enkelte avlsgris er ”bygget” helt ned på molekyleniveau:

”Metabolomisk selektion, som nu skal udvikles, kan være metoden til at grave et spadestik dybere i forhold til at kortlægge avlskandidatens samlede ’stofskifte-billede’ og bruge det til at udvælge de rette avlsdyr til næste generation,” siger Tage Ostersen.

 

Øget efterspørgsel efter høj kødkvalitet

Udover blodprøverne indsamles også data på kødkvalitetsparametre på DanBred Duroc. Hver uge indsamles data på slagtekroppe, hvor svinekammene analyseres for kødkvalitets-parametre. Der laves måling af ultimativ pH, farve, intramuskulært fedt og myofibrillær fragmenterings indeks, hvor sidstnævnte er en indikator for proteinnedbrydningen i kødet og et udtryk for mørheden af kødet. Kvaliteten af grisekød produceret af grise med DanBred-genetik er i forvejen høj, men udenfor Danmark er der stigende interesse for kødkvalitet, og derfor er bl.a. egenskaben intramuskulært fedt inkluderet i projektet.

 

Om Metabolomisk Selektion

Ideen bag metabolomisk selektion af grise er at bruge metabolomiske data til at udvælge og avle på de dyr, der udnytter foderet mest effektivt og giver den bedste kødkvalitet. Projektet Metabolomisk Selektion skal udvikle metoden, så den kan bruges til udvikling af grise i fremtiden.

Projektet er et samarbejde mellem DanBred, SEGES Svineproduktion, Nordic Seed og Aarhus Universitet og arbejdet er støttet med knapt 8,5 millioner kroner fra GUDP under Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Tilbage

Kunder får mest ud af DanBred

  HOLD DIG OPDATERET

  Tilmeld dig DanBreds nyhedsbrev med sidste nyt om effektiv drift, økonomi, genetik og sundhed. Kort sagt alt, hvad der er relevant for moderne svineproduktion – hverken mere eller mindre.
   Jeg giver DanBred P/S tilladelse til at sende mig emails om effektiv svineproduktion, økonomi, genetik og sundhed mv. Vi skriver kun når vi har noget relevant på agendaen og aldrig mere end 2 gange om måneden. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.

   Kontakt DanBred

   Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.


   Book en tid eller et møde nu