Varkens fokken voor de toekomst

Monsters die we gaan gebruiken in de toekomst bij de ontwikkeling van DanBred varkens zijn al verzameld. Iedere week worden bloedmonsters verzameld van 50 a 60 DanBred Duroc beren in het teststation Bøgildgård in Denemarken. Deze monsters worden naar het lab Kjellerup in Denemarken gestuurd waar men onderzoek doet op dierziekten. Hier worden de monsters ingevroren bij -80 °C om het belangrijke materiaal te conserveren. De verzamelde monsters worden hiermee voorbereid in de volgende fase van het onderzoeksprojecten met Metabolomische selectie.

Het project onderzoekt metabolieten (de producten die ontstaan bij de vertering van voer) in het bloed en verstrekte voeder aan de DanBred Duroc beren. Metabolomische data geeft aanvullende informatie over het varken waarmee meer gerichte fokkerij gedaan kan worden voor een verdere verbetering van bijvoorbeeld de voederconversie.

 

25% extra genetische vooruitgang voor voederconversie

“De technologie achter metabolomische selectie is volledig nieuw. Wij starten daarom bij de basis, het verzamelen van monsters van beren met lage voederconversies. In 2021 worden deze monsters geanalyseerd en zullen rekenmodellen ontwikkeld worden. “Het doel is om 25% extra genetische vooruitgang te realiseren in het DanBred fokprogramma door Metabolomische selectie te gebruiken in het DanBred fokprogramma”, zegt Tage Ostersen, hoofd van de afdeling fokkerij en genetica van SEGES, het Deense varkens onderzoek centrum.

 

Meer diepgang dan met alleen genomische selectie selection

Genomsiche selectie focust op DNA en de verwantschap van varkens, met metabolomische selectie hebben wij de mogelijkheid om het individuele varken op moleculair niveau te onderzoeken.

“Metabolomische selectie, momenteel in ontwikkeling, zal ons nog meer betrouwbare informatie geven over de fokkerijkandidaten. Hiermee zullen we nog beter in staat zijn om de juiste fokkerijkandidaten te selecteren voor de volgende generatie”, zegt Tage Ostersen.

 

Toegenomen vraag voor vleeskwaliteit

In aanvulling op de bloedanalyses, zal het project ook data verzamelen van vleeskwaliteitsparameters van DanBred Duroc. Iedere week zal data van karkassen verzameld worden waarbij vlees geanalyseerd zal worden voor vleeskwaliteit: eind Ph, Kleur, IMF% en Myofibril fragmentatie index. Het laatste is een indicator voor de malsheid van varkensvlees.

De kwaliteit van het varkensvlees van DanBred genetica is erg goed, maar de interesse neemt toe, daarom is ook het kenmerk intramusculair vet opgenomen in het project.

 

Over Metabolomische selectie

Het idee achter metabolomische selectie bij varkens is het gebruik van nieuwe data om varkens te selecteren met de beste voederconversie en vleeskwaliteit. Het project ontwikkelt momenteel een methode die bij de selectie van fokvarkens gebruikt kan worden.

Het project is een samenwerking tussen DanBred, SEGES (Deense varkens onderzoek centrum), Nordic Seed en de Universiteit van Aarhus. Het heeft bijna 8,5 miljoen DKK ontvangen van het “Green Growth and Development Program (GDUP) van het Deense ministerie van Voedsel, Landbouw en Visserij.

 

Deel

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

cONTACT danbred

We can help you transition to DanBred genetics, technical services, transport and more. Book a time with us, and we will call you when it suits you.

Get easy access to our knowledge!

Join our list and get valuable insights and practical knowledge directly in your mailbox.

GET BIG FAST

DANBRED DUROC
Bred for Business