DanBred soens pasningsevne kan forbedres gennem avl


DyrevelfærdProduktivitet og profit

DanBred Landrace og DanBred Yorkshire er begge kendt for deres fremragende moderegenskaber. Vi fortsætter dog med at optimere avlsfremgangen for at sikre, at du fortsat har de bedste muligheder for at generere fantastiske resultater. Et pilotprojekt, udført af SEGES, har vist, at DanBred søers pasningsevne yderligere kan forbedres gennem avl. Øget pasningsevne forventes at have en positiv effekt på pattegrisenes overlevelse og samtidig øge størrelsen på pattegrisene ved fravænning.

 

DanBred har i de seneste år haft et øget fokus på at forbedre soens evne til at passe flere pattegrise. Et pilotprojekt i SEGES Gris, Avl & Genetik, har undersøgt, hvorvidt soens pasningsevne hos DanBred Landrace og DanBred Yorkshire kan måles, og om dette er arveligt. Forbedret pasningsevne hos soen vil gavne både pattegriseoverlevelsen, pattegrisens tilvækst og dermed også landmandens økonomi.

 

”Pilotprojektet har vist, at genetikken hos moderracerne i DanBred kan forbedres, hvis vi måler pasningsevnen som kuldvægten ved fravænning. Pasningsevne er dog ikke en del af DanBred avlsmålet endnu, men resultaterne viser, at der er mulighed for at avle for øget kuldvægt. Egenskaben kan nemlig både have økonomiske og bæredygtige fordele for smågriseproduktionen samt lette arbejdsbyrden, da avlsarbejdet for denne egenskab alt andet lige vil reducere behovet for ammesøer.” lyder det fra Lizette Vestergaard Horndrup, seniorkonsulent i SEGES Gris, Avl & Genetik.

 

Høj arvelighed

I pilotprojektet indgik DanBred Landrace søer og DanBred Yorkshire søer, som var drægtige med krydsningsgrise. Resultaterne viste, at kuldvægt ved dag 21 efter faring rummer en genetisk komponent med en ret høj arvelighed, hele 15 % til 20 %. Og kuldvægten ved dag 21 efter faring kan relateres til soens pasningsevne.

 

”Formålet med pilotprojekt var at udvikle et avlsværdital, der kan øge kuldvægten ved fravænning af de pattegrise, som soen har passet i perioden fra kuldudjævning og frem til dag 21 efter faring. Hvis kuldvægten på dag 21 bliver en del af DanBred avlsmålet, vil vi opnå størst avlsfremgang for egenskaben, hvis registreringen sker på søer og kuld i avlskernen,” fortæller Martin Mølgaard Pedersen, Afdelingsleder i SEGES Gris, Avl & Genetik, som har været involveret i pilotprojektet.

 

 

Økonomisk gevinst ved øget kuldvægt

I pilotprojektet blev det eftervist, at der er en økonomisk gevinst ved at avle for søer med bedre pasningsevne, da kuldvægten øges, og soen derfor sandsynligvis kan passe flere pattegrise indtil fravænning.

 

”Ud over en højere økonomisk værdi betyder en øget kuldvægt også, at der i sidste ende er et bæredygtigt potentiale ved at øge kuldvægten ved fravænning, som i sidste ende vil betyde, at der vil være færre foderdage til at nå slagtegrisevægten. Derudover vil en forbedret pasningsevne hos soen give et mindre behov for ammesøer, hvilket også er med til at bidrage til en mere bæredygtig produktion.” siger Lizette Vestergaard Horndrup.

 

Den økonomiske værdi af 1 kg ekstra kuldvægt på dag 21 efter faring blev beregnet ud fra to metoder – afhængig af, hvordan øget kuldvægt udnyttes hos griseproducenten. Værdien af at forbedre kuldvægten med 1 kg viste sig at være 0,75 kr. eller 0,46 kr. pr. slagtesvin for de to beregningsmetoder.

 

Dette er en tilrettet version af artiklen. Original tekst af Søs Lindeborg Pedersen, kommunikationskonsulent, SEGES.

Tilbage

Kontakt DanBred

Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.


Book en tid eller et møde nu

Get easy access to our knowledge!

Join our list and get valuable insights and practical knowledge directly in your mailbox.

Download DanBred's app

Get more practical advice on how to achieve optimal longevity and increased productivity

cONTACT danbred

Wij kunnen u helpen over te stappen op DanBred Genetica, producten, transport en meer. Vertel ons wanneer u beschikbaar bent en wij nemen contact met u op wanneer het u uitkomt.

danbred

cONTACTer danbred

Nous pouvons vous aider dans la transition vers la génétique DanBred, la livraison de cochettes ou de semences, le transport et bien plus encore. Prenez rendez-vous et nous vous contacterons à votre convenance.

danbred

KONTAKT danbred

Wir können Sie inspirieren, Ihre Fragen beantworten und Ihnen Vorschläge machen, wie Sie Ihre Produktion optimieren können.

danbred

联系丹育

选择丹育,从基因,供货、到运输以及更多方面,我们助力全程。 预约之后,我们会在您方便的时候联系您。

danbred

СВЯЖИТЕСЬ С DANBRED

Мы можем помочь вам перейти на генетику DanBred и организовать поставки, транспорт и многое другое. Назначьте время, и мы позвоним, когда вам удобно.

danbred

KONTAKT danbred

Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.

danbred

cONTACT danbred

Podemos ayudarle a realizar la transición a la genética, los suministros y el transporte de DanBred, y mucho más. Reserve una cita con nosotros y le llamaremos cuando a usted le venga bien.

danbred

cONTACT danbred

We can help you transition to DanBred genetics, technical services, transport and more. Book a time with us, and we will call you when it suits you.

danbred