Produktivitet og økonomisk fremgang


BæredygtighedGenetik

DanBred leverer svinegenetik og serviceløsninger i verdensklasse, som sikrer svineproducenterne den bedste totaløkonomi ved kontinuerligt at levere forbedret produktivitet, genetisk og økonomisk fremgang og teknisk management support. Dermed gør DanBred det muligt at producere svinekød af højeste kvalitet til lavest mulige omkostninger; maksimal output for mindre input.

 

– Et avlsprogram er som en supertanker: Vi skal sætte og holde en fast kurs, som vi fintuner med regelmæssige intervaller for at nå vores ønskede destination; den højst mulige værdi for vores kunder.

Thomas Muurmann Henriksen

 

Fastholder kursen

Det vigtigste redskab til at opnå det mål er, naturligvis, DanBreds avlsprogram, som har leveret stor genetisk fremgang og tilsvarende økonomisk profit til svineproducenter i årtier. I gennemsnit over de sidste tre år, er den permanente årlige fortjeneste pr. gris forbedret med 13,45 kr. – et fremragende resultat, som skal lægges til de rekordstore forbedringer, der er opnået i de foregående år.

”Sammen med vores forsknings- og udviklingspartner, SEGES Svineproduktion, har DanBred konstant fokus på at udvikle vores genetik for at sikre fortsat genetisk fremgang både nu og i fremtiden, og de fremskridt, vi har set i de senere år, er resultatet af den fokuserede indsats i avlsprogrammet”, siger Thomas Muurmann Henriksen, administrerende direktør i DanBred. ”Et avlsprogram er som en supertanker: Vi skal sætte og holde en fast kurs, som vi fintuner med regelmæssige intervaller for at nå vores ønskede destination; den højst mulige værdi for vores kunder”.

Som resultaterne for genetisk fremgang i tabel 1 viser, er der masser af betydelige produktivitetsforbedringer. Overlevelsesraten i avls- og opformeringsbesætninger stiger, og kuldstørrelsen vokser. Derudover er der klar fremgang i slagtesvinsegenskaber såsom foderforbrug, daglig tilvækst og kødprocent, og på samme tid holdes egenskaberne for robusthed, holdbarhed og styrke, på et optimalt, stabilt niveau. Desuden har studier vist, at avlsfremgangen gavner besætninger med krydsningsracer lige så meget som avlsbesætninger, hvilket betyder, at forbedringer har en positiv effekt på alle vores kunder igennem hele værdikæden.

 

Dokumenterede resultater for kuldstørrelse og overlevelse

En væsentlig del af den stigning i produktivitet og økonomi, vi har set i løbet af det sidste årti, kan spores tilbage til en stor genetisk fremgang for egenskaben LG5, levende grise på dag 5/kuld. Siden egenskaben blev inkluderet i DanBreds avlsmål for DanBred Landrace og DanBred Yorkshire i 2004, har selektion for LG5 både bidraget til en øget kuldstørrelse og en reduceret dødelighed blandt pattegrise i den afgørende tidsperiode mellem fødsel og dag fem efter faring (figur 1 og 2).

Derfor er DanBred i dag førende indenfor øget kuldstørrelse og overlevelse, og overførslen af denne genetiske fremgang til produktionsbesætningerne går også rigtig godt. De førende producenter i Danmark fravænner i dag lige over 40 grise pr. so pr. år, og det tal er tæt efterfulgt af lignende resultater udenfor Danmark.

 

Tabel 1. Den gennemsnitlige årlige genetiske fremgang i løbet af de sidste tre år (2017-2019)

 

Moderegenskaber i avlsmålet

Data viser, at nogle søer er genetisk disponeret for at give deres afkom en hurtigere daglig tilvækst fra faring op til 30 kg. Derfor blev DanBreds avlsmål i 2018 udvidet med en ny moderegenskab: Tidlig tilvækst, moreffekt.

 

Ornelinjens indflydelse på kuldstørrelse

I 2015 blev avlsmålet for DanBred Duroc udvidet med en egenskab for hanlig frugtbarhed, som relaterer sig til ornens indflydelse på kuldstørrelsen. Siden da har avlen været mere målrettet, og data viser, at DanBred Duroc nu bidrager markant til produktivitetsforbedringer i so-besætninger, hvilket er til direkte gavn for DanBreds kunder.
I 2020 er denne egenskab blevet ændret til ”Frugtbarhed & Overlevelse, fareffekt”, og er derved omfatter egenskaben ikke kun en øget kuldstørrelse, men også at flere af grisene overlever.

 

Fokus på slagtesvinsegenskaber og foderforbrug

Selvom disse tal er positive, så betyder det faktum, at der har været så markante forbedringer i LG5 siden 2004 også, at yderligere forbedringer er mindre værdifulde i dag, end da egenskaben blev introduceret første gang. ”LG5 er naturligvis stadig vigtig at have i avlsmålene, og værdien af store kuld med høj overlevelse er stadig høj. Men ved at lægge lidt mindre vægt på LG5 i avlsmålet for DanBred Landrace og DanBred Yorkshire, bliver der relativt mere plads til forbedringer i slagtesvinsegenskaber såsom fodereffektivitet, som der den egenskab, der har størst økonomisk betydning for svineproducenter rundt om i verden”, siger Helle Palmø, Chefgenetiker hos DanBred.

Alene i løbet af de sidste par år, har DanBreds selektion for forbedret foderudnyttelsesgrad resulteret i en genetisk fremgang på -0,041 FEs/kg tilvækst. “Husk på, at i løbet af det sidste årti er slagtevægten steget med ½ – ¾ kg om året, hvilket til dels slører det resultat, fordi fodereffektiviteten falder, når slagtevægten stiger”, forklarer Helle Palmø, før hun slutter: “-0,041 FEs/kg tilvækst er en særdeles tilfredsstillende genetisk fremgang.”

 

Figur 1: LG5 (levende grise på dag 5 efter faring), 2004-2019

 

Figur 2: Dødelighed indtil dag 5 efter faring (%), 2004-2019

Tilbage

Kunder får mest ud af DanBred

HOLD DIG OPDATERET

Tilmeld dig DanBreds nyhedsbrev med sidste nyt om effektiv drift, økonomi, genetik og sundhed. Kort sagt alt, hvad der er relevant for moderne svineproduktion – hverken mere eller mindre.
Jeg giver DanBred P/S tilladelse til at sende mig emails om effektiv svineproduktion, økonomi, genetik og sundhed mv. Vi skriver kun når vi har noget relevant på agendaen og aldrig mere end 2 gange om måneden. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Kontakt DanBred

Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.


Book en tid eller et møde nu