Fokindex

DE PRODUCTIEWAARDE VAN HET INDIVIDUELE FOKDIER

Ledere week wordt een fokindex berekend voor ieder fokdier in het DanBred-foksysteem. De fokindex staat voor de verwachte financiële productiewaarde van het dier, waarbij rekening wordt gehouden met alle eigenschappen samen in het fokdoel. De fokindex is samengesteld uit verschillende sub-indexen die de genetische waarde voor iedere eigenschap van het fokdoel representeren. Door de sub-indexen tegen elkaar af te wegen op basis van hun financiële waarde resulteert in de totale fokindex. 

De fokindex wordt wekelijks berekend met behulp van gegevens van individuele tests, stamboom- en genomische informatie uit DNA-tests. De berekening vindt continu plaats, zodat alleen de meest recente informatie wordt opgenomen in de fokindex voor alle DanBred-fokdieren. 

In de fokindex voor DanBred-fokdieren heeft de gehele populatie een fokindex van gemiddeld 100. Een DanBred-fokdier met een hoger genetisch potentieel dan gemiddeld heeft een fokindex van meer dan 100. Dit betekent dat het dier een hogere financiële productiewaarde heeft. Een hoge fokindex resulteert daarom in een efficiënt productierendement en een varkensstapel met een hoog genetisch potentieel. 

CONTACT OPNEMEN MET DANBRED

Wij kunnen u helpen over te stappen op DanBred Genetica, producten, transport en meer. Vertel ons wanneer u beschikbaar bent en wij nemen contact met u op wanneer het u uitkomt.


SPREEK NU EEN TIJD AF

Download DanBred's app

Get more practical advice on how to achieve optimal longevity and increased productivity

cONTACT danbred

Wij kunnen u helpen over te stappen op DanBred Genetica, producten, transport en meer. Vertel ons wanneer u beschikbaar bent en wij nemen contact met u op wanneer het u uitkomt.

danbred

cONTACTer danbred

Nous pouvons vous aider dans la transition vers la génétique DanBred, la livraison de cochettes ou de semences, le transport et bien plus encore. Prenez rendez-vous et nous vous contacterons à votre convenance.

danbred

KONTAKT danbred

Wir können Sie inspirieren, Ihre Fragen beantworten und Ihnen Vorschläge machen, wie Sie Ihre Produktion optimieren können.

danbred

联系丹育

选择丹育,从基因,供货、到运输以及更多方面,我们助力全程。 预约之后,我们会在您方便的时候联系您。

danbred

СВЯЖИТЕСЬ С DANBRED

Мы можем помочь вам перейти на генетику DanBred и организовать поставки, транспорт и многое другое. Назначьте время, и мы позвоним, когда вам удобно.

danbred

KONTAKT danbred

Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.

danbred

cONTACT danbred

Podemos ayudarle a realizar la transición a la genética, los suministros y el transporte de DanBred, y mucho más. Reserve una cita con nosotros y le llamaremos cuando a usted le venga bien.

danbred

cONTACT danbred

We can help you transition to DanBred genetics, technical services, transport and more. Book a time with us, and we will call you when it suits you.

danbred