DANBRED VERHOOGT DE GENETISCHE VOORUITGANG MET €1.69 PER VLEESVARKEN

danbred hybrid

Wij zijn altijd opzoek naar de kleinste details die het resultaat onder de streep kunnen verhogen. DanBred was het eerste bedrijf dat volledig gebruik maakte van genomische selectie in het fokprogramma. Op dit moment worden alle fokkandidaten getest. Een prestatie waar varkenshouders baat bij hebben.

 

Van alle DanBred fokkandidaten worden haarmonsters genomen. De overvloed aan informatie van de varkens wordt gebruikt om het fokproces te verbeteren. De technologie, genoomwijde selectie, werd voor het eerst 10 jaar geleden ingezet.

“Bij het begin testten we 10% van de fokkandidaten, op dit moment testen we 100%. Deze stijging is niet verrassend omdat genoomwijde selectie het mogelijk maakt om de varkens met de beste genetische kenmerken te herkennen. Deze kennis kunnen we gebruiken voor het  ontwikkelen van de eigenschappen van de varkens. “ aldus Tage Ostersen, afdelingshoofd bij Danish Pig Research Centre.

 

Verbetert resultaat onder de streep

Er heeft significante vooruitgang plaatsgevonden sinds genoomwijde selectie werd geïntroduceerd in het fokprogramma van DanBred in 2010. Uiteraard zijn er ook veel andere factoren die meespelen in de economische waarde van een DanBred varken. Toch is de stijgende lijn steiler geworden de afgelopen 10 jaar. Het fokproces heeft in deze jaren 30% vooruitgang geboekt gestimuleerd door genoomwijde selectie.

“Soms zijn de meest waardevolle eigenschappen ook het moeilijkst om te meten zoals voederconversie en toomgrootte. Verbetering van deze eigenschappen kunnen de kostprijs drukken en dragen bij een duurzamere productie. In dit opzicht is er geen twijfel mogelijk dat genoomwijde selectie een grote rol heeft gespeeld in de veelzeggende vooruitgang van afgelopen jaren” aldus Tage Ostersen.

 

Verhoogde genetische vooruitgang ter waarde van €1.69

Jaarlijks laat DanBred een verhoogde genetische vooruitgang zien voor raszuivere varkens en DanBred vleesvarkens. Dit jaar is ook geen uitzondering. De genetische vooruitgang van iedere eigenschap in het fokdoel wordt berekent als een voortschrijdend jaargemiddelde van de afgelopen drie jaar. In totaal heeft DanBred een genetische vooruitgang ter hoogte van €1.69 per DanBred vleesvarken per jaar voortgebracht.

Iedereen met DanBred genetica heeft baat bij dit resultaat en draagt bij aan de record-brekende vooruitgang die voorgaande jaren zijn bereikt. De vooruitgang van de individuele fokeigenschappen zijn gedocumenteerd in onderstaande tabel.

Dagelijkse groei 30 kg – slacht (g/day) 20
Dagelijkse groei geboorte – 30 kg (g/day) 1.1
Voederconversie (kg voeder/kg groei) -0.040
% mager vlees 0.18
LP5 (levende biggen op dag 5/worp) 0.29
Conformatie (punten) 0.13
Levensduur (proportie) -0.01
Uitval (kg) -0.04
Vruchtbaarheid & Overleving, beer-effect (levende biggen op dag 5/worp) 0.20

Tafel 1. De gemiddelde jaarlijkse genetische verbetering per DanBred vleesvarken
(voortschrijdend jaargemiddelde voor de afgelopen drie jaar 2018-2020)

 

Nog een stap verder

Het Danish Pig Research Centre, welke verantwoordelijk is voor het fokkerijprogramma van DanBred, blijft nieuwe methodes ontwikkelen om de genetica te verbeteren. De meest recente toevoeging is metabolomische selectie. Terwijl genoomwijde selectie inzicht geeft in het DNA van een varken, legt metabolomische selectie nog meer informatie bloot over de compositie van een varken op moleculair niveau. Hierbij word er op +/- 10.000 punten gemeten om informatie te verzamelen over welke moleculen een varken bezit en in welke hoedanigheid. Deze informatie geeft inzicht in hoe genen de fysiologische toestand beïnvloeden. Het doel is om deze informatie te gebruiken voor de verbetering van het fokproces.

“Tot dit moment was het zowel duur als moeilijk om te werken met genetische selectie voor eigenschappen die gewenst zijn binnen het fokdoel. Maar we geloven dat de nieuwe methode meer vooruitgang zal boeken voor mager vleespercentage en vooral voer-efficiëntie.” aldus Tage Ostersen.

Metabolomische selectie is ontwikkeld in samenwerking met DanBred, Aarhus Universiteit en Nordic Seed. Met behulp van GUDP, het Green Development and Demonstration Programme dat valt onder het ministerie van Omgeving en Voedsel in Denemarken.

Deel

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

cONTACT danbred

We can help you transition to DanBred genetics, technical services, transport and more. Book a time with us, and we will call you when it suits you.

Get easy access to our knowledge!

Join our list and get valuable insights and practical knowledge directly in your mailbox.

GET BIG FAST

DANBRED DUROC
Bred for Business