HØJERE PRODUKTIVITET

DanBreds 5 hurtige om polte

For at sikre at dine nye polte opnår optimal styrke og frugtbarhed, vil vi gerne dele DanBreds bedste anbefalinger til fodring af polte.

1.

Polte over 100 kg

skal have foder med maksimalt 4-4,5 g fordøjeligt lysin for at fremme aflejringen af rygspæk: en drægtighedsblanding kan være den rigtige løsning på dette.

Slagtesvine- og diegivningsfoder indeholder alt for meget protein til moderne polte, hvilket kan have store konsekvenser for holdbarhed og reproduktion.

Polte med lavt rygspæk kan vise svag eller ingen brunst efter synkronisering, på trods af at synkronisering er udført korrekt.

2.

Polte skal fodres restriktivt

for at begrænse den daglige tilvækst og sikre større fedtaflejring – vi anbefaler at bruge enten langkrybbe eller gulvfodring på et stort areal.

Hvor restriktiv fodring ikke er muligt, er det så meget desto mere vigtigt med lavprotein-foder.

Har poltene ikke mindst 11-12 mm rygspæk ved ankomst til løbestalden, bør de flushes i hele perioden fra første brunst til løbning i anden brunst. Har de 12-13 mm rygspæk eller mere, er 5-7 dages flushing nok.

3.

Polte, der har stået

yderst ved vådfoderkrybben, kan have haft en lavere foderoptagelse, hvilket påvirker fedtaflejringen.

De magre polte bør allerede fra omkring 100 kg fodres med 3,25-3,5 FE/dag samt få kost med et lavt proteinniveau, for at sikre at de får lagt noget fedt på kroppen, inden de skal flyttes til løbestalden.

Det samme kan gælde polte nederst i hierarkiet ved gulvfodring.

Hvis dine polte er blevet for tynde (under 12 mm rygspæk), kan du med fordel udsætte dine polte for flushing, i den periode du synkroniserer – det vil give kraftigere brunst på de tyndeste polte – indtil dine polte kommer op i huld igen. Når dine polte er tilbage i korrekt huld (over 12 mm), kan du nøjes med at flushe fra synkroniserings-stop.

4.

Store og fede polte kan løbes

i en yngre alder, sommetider helt ned til 30 uger, idet vægten betyder mere for kuldstørrelse end alder gør.

Det kan gå ud over holdbarheden, hvis de når helt op på 170-180 kg eller 37-38 uger ved løbning.

5.

Gennemgå din vaccinations- og flyttestrategi for poltene.

Kan du nå at få dem immuniseret og flyttet ved rette alder, eller skal du indkøbe dem en uge (eller mere) yngre?

Du kan spare på foderomkostningerne, hvis du kan reducere en for høj løbealder og for høj vægt på søerne.

DanBred rådgiver dig gerne om rette strategi i samarbejde med opformeringen.

cONTACT danbred

We can help you transition to DanBred genetics, technical services, transport and more. Book a time with us, and we will call you when it suits you.

GET BIG FAST

DANBRED DUROC
Bred for Business