Sociale grise hjælper hinanden med at vokse hurtigere

Forskning: For at få en højere tilvækst har forskning vist, at genetisk selektion for sociale egenskaber øger tilvæksten hos krydsninger. Foreløbige resultater viser, at grise i grupper med høje sociale avlsværdier har færre ørebid og er roligere end grise i grupper med lave sociale avlsværdier.

 

Grise er sociale dyr og gode til at tilpasse sig nye forhold. I den konventionelle svineproduktion går grisene typisk i grupper på 20-30 grise med begrænset plads og foderplads til rådighed.

Grupperne er typisk en blanding af grise, der ikke er i familie sammen, og sammensætningen af grupperne ændres løbende. Derfor er sociale interaktioner, som f.eks. konkurrence om ressourcer og dominansforhold, en vigtig del af grisenes liv.

 

Aggressiv adfærd koster

Skadelig social adfærd kan koste dyrt, da det kan gå ud over grisenes trivsel og føre til reduceret vækst og øget fedtdeponering på grund af stress. Øre- og halebid kan give infektioner, og slåskampe, som øger grisenes energiforbrug, kan give skader, der kan føre til infektioner.

Daglige tilvækst er arvelig og påvirkes både af grisens egne gener (direkte genetiske effekter) og generne fra de andre grise i gruppen (sociale genetiske effekter).

 

Sociale grise kan fremavles

Traditionel avl foregår ved at måle de enkelte grises egenskaber (f.eks. daglig tilvækst i gram pr. dag) og udvælge de grise, der har de bedste egenskaber (f.eks. de højeste avlsværdital for daglig tilvækst), som forældre til den næste generation. Denne metode tager imidlertid ikke højde for social adfærd, som er kompleks og vanskelig at måle objektivt.

Hidtil har fokus været på at kvantificere og reducere de skadelige konsekvenser af negative sociale interaktioner ved at vælge de grise, som har færrest halebid og/eller skader.

Disse grise har ikke været udsat for skadelig adfærd, men kan være de grise, som udviser skadelig adfærd over for andre grise i gruppen. Det vil derfor være bedre at fravælge de grise, som ikke udviser skadelig adfærd og dermed fokusere på de grise, som udøver den skadelige adfærd.

Avl på gruppeniveau har været et succesfuldt redskab til at opnå dette i selektionseksperimenter, men i kommercielle avlsprogrammer, hvor man ønsker at opnå avlsfremgang for flere egenskaber, bliver det kompliceret. I stedet kan man anvende en ny metode, der bygger på social genetiske effekter hos de andre grise i gruppen.

 

Øger væksten hos krydsninger

Nye resultater fra Seges Svineproduktion, som står for forsknings- og udviklingsdelen i DanBreds avlsprogram, viser, at selektion for sociale genetiske effekter på daglig tilvækst i DanBred Landrace og DanBred Yorkshire øger tilvæksten hos krydsninger heraf. Vækstraten hos hver enkelt gris i gruppen steg med 1,74 gram/dag, hver gang summen af de sociale avlsværdier hos de andre grise i gruppen steg med 1 gram/dag. Forskellen i tilvækstrater på tværs af grupper var op til 60 gram/dag baseret på sociale avlsværdier alene.

Selektionseksperimentet viste også, at fordelene ved selektion for sociale genetiske effekter er mere udtalte i produktionsbesætninger med en relativt ens startvægt i slagtesvinestien. Grisens kropsvægt kan være et forklarende element i forhold til stabilisering og opretholdelse af dominans i gruppen.

 

Bedre dyrevelfærd

To nye studier under DanBreds avlsprogram har påvist arvelige sociale effekter på tilvækst hos DanBred-racerne. Hvis sociale genetiske effekter på tilvækst afspejler mindre skadelig adfærd blandt grise, må det forventes, at denne ekstra avlsfremgang også forbedrer dyrevelfærden hos gruppeopstaldede grise.

Et af formålene med Seges’ selektionseksperiment var netop at validere, om sociale genetiske effekter på tilvækst afspejler skadelig adfærd. Flere adfærdsmæssige egenskaber blev registreret, f.eks. læsioner (fra slåskampe) samt øre- og halebid.

 

Om eksperimentet

  • 4.728 DanBred F1-krydsninger af DanBred Yorkshire og DanBred Landrace fra i alt 1.171 kuld fordelt i 273 grupper indgik i selektionseksperimentet.
  • Seges Svineproduktion stod bag selektionseksperimentet, der blev udført på en dansk produktionsgård.
  • Grisene var udvalgt efter henholdsvis høj eller lav social genetisk effekt på tilvækst.
  • Resultaterne viste en øget tilvækst på 1,74 gram/dag for hver enkelt produktionsgris i stien.

Del:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Download vores manual-app!

Mest populær

Tilmeld til nyhedsbrev

cONTACT danbred

We can help you transition to DanBred genetics, technical services, transport and more. Book a time with us, and we will call you when it suits you.

Get easy access to our knowledge!

Join our list and get valuable insights and practical knowledge directly in your mailbox.

Beviste vi vores pointe?

Tror du, at DanBred kan være det rigtige valg for dig eller en du kender? Klik nedenfor for at komme ind på udviklingen.

GET BIG FAST

DANBRED DUROC
Bred for Business