Avlsfremgangen hos DanBred fremmer produktiviteten


AvlGenetik

Af Birgitte Ask, Chefforsker, Seges Svineproduktion, Avl & Genetik

Potentiale: Avlsfremgangen for tilvækst, kødprocent og fodereffektivitet i DanBred Duroc-avlsdyr kan genfi ndes i niveauet hos D(LY)-krydsningsdyr. Det bekræfter, at det genetiske potentiale hos DanBred avlsdyr slår igennem hos svineproducenterne og dermed bidrager til en positiv udvikling på bundlinjen.

 

Som svineproducent ser du den avlsfremgang, der skabes i den renracede DanBred avlskerne, når du benytter krydsningsdyr i din produktion. Du vil kunne se avlsfremgangen, uanset hvilke miljøer du placerer krydsningsgrisene i. Miljøet kan variere meget fra besætning til besætning. Det gælder bl.a. for forhold som hygiejne, areal pr. gris, fodringsstrategi og -kvalitet.

I DanBreds avlsbesætningerne tilstræber vi at have de miljøforhold, som vi forventer vil gælde for de bedste produktionsbesætninger i fremtiden. Det er naturligvis en udfordring, og det er derfor særdeles vigtigt løbende at dokumentere og bekræfte, at den avlsfremgang, som ses i avlsbesætningerne, rent faktisk også slår igennem i produktionen. For eksempel afprøvede Seges Svineproduktion, som varetager drift og udvikling af DanBred avlsprogrammet, i alt 2.552 DanBred D(LY)- krydsningsdyr sideløbende med 3.463 DanBred Durochangrise i et forskningsrelateret forsøg på individprøvestation Bøgildgård.

»Selvom forsøget overbevisende dokumenterer eff ekten af avlen, så er der stadig mange svineproducenter, der stiller spørgsmålstegn ved gennemslaget af avlen i deres besætning. Derfor vil vi gerne fremhæve resultaterne, som viser et overbevisende potentiale hos DanBred D(LY)- krydsningsdyr og desuden bekræfter, at avlsfremgangen hos de renracede DanBred dyr slår igennem hos krydsningsdyrene«, lyder det fra Bjarne Nielsen, cheff orsker i Seges Svineproduktion, Avl & Genetik.

 

Krydsninger er på niveau med bedste renracede Duroc

Resultaterne i tabellen viser, at D(LY)-hangrise præsterer på samme niveau som deres halvsøskende af renracede Duroc-hangrise fra avlskernen på afprøvningstidspunktet 2014 til 2015 mht. tilvækst og foderforbrug. Også selvom halvdelen af deres gener kommer fra forældrene – de renracede DanBred Landrace og Yorkshire. Racer, som ikke har nær så høj produktivitet på slagtesvineegenskaberne som Duroc. Hvis vi korrigerer for niveauet i Yorkshire og Landrace er niveauet hos D(LY) faktisk betydelig bedre end forventet.

»Når DanBred krydsningsdyrene præsterer bedre end forventet ud fra gennemsnittet af deres forældre – altså gennemsnittet af Durocfædrenes og LY-mødrenes genetiske potentiale – og oveni købet under samme miljøomstændigheder, så skyldes det formentlig krydsningsfrodighed«, fortæller Bjarne Nielsen. Af tabellen ses også, at Duroc-hangrise fra avlskernen præsterer endnu bedre nu (2018). Det er vigtigt at bemærke, da det er blandt Duroc-ornerne i avlskernen, at de bedste løbende bliver udvalgt til at komme på KSstation, og som du derfor kan få gavn og glæde af at købe produktionssæd fra.

 

Avlen giver op til 188 pct. gennemslag

I forsøget blev det også undersøgt, om der er genetisk sammenhæng mellem produktiviteten i Duroc og D(LY)-krydsningerne. En genetisk sammenhæng kan vises ved at se på, om forskellene i Duroc-fædrenes avlsværdier (subindeks) også kommer til udtryk i krydsningsafkommets præstationer, og forsøget viste et overbevisende gennemslag. Faktisk var gennemslaget af Duroc-fædrenes avlsværdier for tilvækst, fodereffektivitet og kødprocent i krydsningerne på hele 140, 88 og 82 pct. For alle egenskaberne er der altså gennemslag, og for tilvækst og kødprocent er der desuden krydsningsfrodighed.

 

Tabel 1: Gennemsnitlig produktivitet, korrigeret for miljøfaktorer, af DanBred Duroc- og DanBred D(LY)-orner født i 2014 til 15 samt gennemsnitsresultater fra DanBred Duroc-orner afprøvet på individprøvestationen Bøgildgård i 2018.

Læs mere i meddelelse 1092 og 1093 på svineproduktion.dk

Tilbage

Kunder får mest ud af DanBred

  HOLD DIG OPDATERET

  Tilmeld dig DanBreds nyhedsbrev med sidste nyt om effektiv drift, økonomi, genetik og sundhed. Kort sagt alt, hvad der er relevant for moderne svineproduktion – hverken mere eller mindre.
   Jeg giver DanBred P/S tilladelse til at sende mig emails om effektiv svineproduktion, økonomi, genetik og sundhed mv. Vi skriver kun når vi har noget relevant på agendaen og aldrig mere end 2 gange om måneden. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.

   Kontakt DanBred

   Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.


   Book en tid eller et møde nu