Foksysteem

DE WEG NAAR RESULTATEN

×

Sign up for DanBred’s newsletter today

Sign up

De fokactiviteiten van DanBred hebben, samen met ons robuust kruisingsfokprogramma, geleid tot de ontwikkeling van de DanBred Hybrid-productiezeug, die unieke moederdiereigenschappen en een lange levensduur heeft. Dit zorgt voor meer levensvatbare biggen per worp, samen met gespeende biggen en vleesvarkens met een hoge dagelijkse gewichtstoename en optimale voederconversie. Dit succes hebben we gecreëerd door jarenlange fok, gericht op het vergroten van de kostenefficiëntie in de gehele waardeketen.

Contact DanBred

We can help you transition to DanBred genetics, supplies, transport and more. Book a time with us, and we will call you when it suits you.


Book your meeting now