Foksysteem

DE WEG NAAR RESULTATEN

De fokactiviteiten van DanBred hebben, samen met ons robuust kruisingsfokprogramma, geleid tot de ontwikkeling van de DanBred Hybrid-productiezeug, die unieke moederdiereigenschappen en een lange levensduur heeft. Dit zorgt voor meer levensvatbare biggen per worp, samen met gespeende biggen en vleesvarkens met een hoge dagelijkse gewichtstoename en optimale voederconversie. Dit succes hebben we gecreëerd door jarenlange fok, gericht op het vergroten van de kostenefficiëntie in de gehele waardeketen.

CONTACT OPNEMEN MET DANBRED

Wij kunnen u helpen over te stappen op DanBred Genetica, producten, transport en meer. Vertel ons wanneer u beschikbaar bent en wij nemen contact met u op wanneer het u uitkomt.


SPREEK NU EEN TIJD AF