Genetisk potentiale og krydningsfrodighed på staldgangen


AvlGenetikSundhed

Det genetiske potentiale hos DanBreds avlsdyr slår igennem ude på staldgangen. Det viser en undersøgelse fra SEGES Svineproduktion.

Ser svineproducenterne avlsfremgangen, der skabes i de renracede DanBred avlsdyr, helt ude på staldgangen? Ja, viser en undersøgelse, som SEGES Svineproduktion har gennemført. Samtidig viser resultaterne, at krydsningsgrisene er mere modstandsdygtige overfor sygdomme. Begge dele giver værdi for svineproducenten.

 

Forsøg viser gennemslagskraft

SEGES Svineproduktion står for DanBreds R&D og udvikler løbende avlsprogrammet. I et gennemslagsforsøg blev der afprøvet i alt 2.552 DanBred D(LY)-slagtegrise samt 3.463 renracede DanBred Duroc halvbrødre på individafprøvningsstationen Bøgildgård. I forbindelse med et stort GUDP-projekt om genomisk selektion blev dette gennemslagsforsøg på DLY-slagtegrise udført.

”Det er vigtigt for DanBred, at vi kan dokumentere, at den store genetiske fremgang, som vi hvert år har i vores renracede populationer, også manifesterer sig i vores kunders produktionsbesætninger,” siger Helle Palmø, Chefgenetiker hos DanBred. ”Gennemslagsforsøget dokumenterer overbevisende potentialet og niveauet hos DanBred D(LY)-slagtegrise og bekræfter, at avlsfremgangen i DanBreds renracede populationer ikke alene overføres til deres krydsningsafkom, men endvidere ’forstørres’ yderligere af krydsningsfrodighed”.

 

Avlsfremgang helt ude i produktionen

Det gennemførte gennemslagsforsøg er vigtigt for at sikre, at avlsfremgang, der opnået i et avlsprogram, også manifesterer sig i produktionsbesætningerne. Miljøfaktorer såsom sundhedsstatus, management og foderkvalitet kan være forskellige fra avlsbesætning til produktionsbesætning, og endvidere er grisene i avlsbesætningerne renracede, mens grisene i produktionsbesætningerne er krydsninger.

”Det er ikke givet, at avlsfremgangen opnået i de renracede populationer slår fuldt igennem i produktionsbesætninger. Ved at teste renracede og krydsningsgrise i samme miljø, i dette tilfælde Bøgildgård, er vi sikre på, at den forskel der ses skyldes genetikken og ikke det omgivne miljø,” understreger Helle Palmø.

 

Tilvækst, foderudnyttelse og kødprocent højere end forventet

Resultaterne dokumenterer, at DanBred D(LY)-hangrise præsterer på samme niveau som deres halvbrødre af renracede Duroc på afprøvningstidspunktet. Det var især tilfældet for daglig tilvækst og spæktykkelse (en indirekte måling af kødprocenten).

”Det er overbevisende, for selvom halvdelen af deres gener kommer fra de renracede DanBred Landrace og Yorkshire, har disse ikke lige så imponerende slagtesvineegenskaber som DanBred Duroc,” forklarer Helle Palmø. ”Hvis der korrigeres for niveauet i DanBred Landrace og Yorkshire, så dokumenteres det i forsøget, at niveauet hos krydsningerne rent faktisk er højere end forventet. Det faktum at krydsningsdyrene præsterer bedre end gennemsnittet af deres forældre – altså gennemsnittet af Duroc fædrenes og DanBred Hybrid (LY) mødrenes genetiske potentiale – og oveni købet under samme miljø, så skyldes det formentlig krydsningsfrodighed,” fortæller Helle Palmø.

Gennemslaget af Duroc-fædrenes avlsværdier for daglig tilvækst, foderudnyttelse og kødprocent i krydsningerne er på henholdsvis 140, 188 og 82 procent. Der ses altså gennemslag for alle egenskaberne, og for daglig tilvækst og kødprocent er der desuden en favorabel krydsningsfrodighed. Siden projektets afslutning har avlsfremgangen bidraget yderligere til DanBred Durocs produktionsniveau.

 

Egenskab DanBred Duroc-hangrise
(2014-2015)
DanBred D(LY)-hangrise
(2014-2015)
DanBred Duroc-hangrise
(2019 – BG)
Daglig tilvækst (g/dag) 1102 1103 1207
Foderudnyttelse (FE/kg) 2,26 2,24 2,08
Rygspæktykkelse (mm) 7,2 7,6 6,0

Tabel: Gennemsnitlig produktivitet, korrigeret for miljøfaktorer for DanBred Duroc- og DanBred D(LY)-orner født i 2014-15 samt i 2019 (Bøgildgård – BG)

 

Sunde og robuste DLY-slagtegrise

DanBreds avlssystem, som er baseret på en trevejs D(LY)-krydsning, sender hele fordelen af krydsningsfrodighed direkte videre til svineproducenter, som har maksimal gavn af effekten på so-egenskaberne hos DanBred Hybrid og produktionsegenskaberne hos DanBred DLY-vækstdyrene.

I samme gennemslagsforsøg havde krydsningsdyrene en lavere behandlingsfrekvens for en række sygdomme end DanBred Duroc hangrisene. Denne åbenlyse fordel gavner ikke alene bundlinjen, men øger desuden dyrevelfærden hos DanBred DLY-slagtegrise, og med stadigt flere begrænsninger for behandling af syge dyr er det vigtigt at have naturligt modstandsdygtige grise i stalden.

Forsøget bekræfter, at krydsningerne er meget robuste i forhold til sundhed med lave behandlingsfrekvenser. Dette sås særligt for behandlinger imod diarre og hjernebetændelse, som begge var halvt så frekvente, samt mod lungesyge, hvor behandlingsfrekvensen faldt med cirka 25 procent. Derudover var behandlingsfrekvensen for benlidelser og halthed knap 40 procent lavere hos krydsningerne.

 

Krydsningsfrodighed

Krydsningsfrodighed defineres ved, at afkommet præsterer bedre end de renracede forældredyrs gennemsnit.
Når vi taler racekrydsninger, betyder det, at for eksempel DanBred D(LY)-krydsninger typisk præsterer bedre end gennemsnittet af de rene racer: DanBred Duroc, DanBred Landrace og DanBred Yorkshire.

 

Tilbage

Kunder får mest ud af DanBred

  HOLD DIG OPDATERET

  Tilmeld dig DanBreds nyhedsbrev med sidste nyt om effektiv drift, økonomi, genetik og sundhed. Kort sagt alt, hvad der er relevant for moderne svineproduktion – hverken mere eller mindre.
   Jeg giver DanBred P/S tilladelse til at sende mig emails om effektiv svineproduktion, økonomi, genetik og sundhed mv. Vi skriver kun når vi har noget relevant på agendaen og aldrig mere end 2 gange om måneden. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.

   Kontakt DanBred

   Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.


   Book en tid eller et møde nu