DanBred er klar til fremtiden


NyhederOm DanBred

Et par år inde i sin nye selskabskonstellation er DanBred for alvor ved at have fundet sin plads i verden. Et konstant fokus på kundernes behov, og hvad der kommer til at præge markedet for svineproduktion og -genetik i fremtiden, styrer alle beslutningsprocesser i DanBred.

 

Thomas Muurmann Henriksen, administrerende direktør i DanBred, giver her sit bud på, hvordan fremtiden ser ud for den globale svineproduktion.

Vi har altid haft et stærkt fagligt fundament, og vi læner os trygt ind i det solide arbejde, der sker i vores R&D-afdeling, dag efter dag, år efter år. Vi har trynen i sporet, og vores produkter er, på mange punkter, vores konkurrenters produkter langt overlegne. De kommercielle vinde, der blæser omkring os, er dog langt mere foranderlige, og vores evne til at forstå og imødekomme dem er alfa og omega for den stærke vækst, vi forudser for DanBred. Her er de fem nøgletrends, vi ser kommer til at påvirke svinebranchen globalt.

 

1: Stigende global efterspørgsel på svinekød

En væsentlig trend er, at efterspørgslen på svinekød på globalt plan forventes at stige med op til 45 % frem mod 2035. Det skyldes en voksende befolkning på verdensplan, og vil især være båret af de asiatiske og de amerikanske markeder, hvor middelklassen vokser, og købekraften stiger. Den stigende globale efterspørgsel udgør et stort vækstpotentiale, og som leverandør af avlsdyr til mere end 40 lande er DanBred godt positioneret til at realisere det potentiale.

Samtidig har DanBred en målsætning om at etablere datterselskaber i alle de vigtigste markeder for at sikre lokal tilstedeværelse. Vi har allerede etableret os i Spanien, Frankrig og Holland og er i fuld gang i blandt andet Rusland, Mexico, Filippinerne og USA.
Datterselskaberne vil fortsat være båret af stærke kræfter i Danmark, via vores forædling, avl og opformering samt vores udviklingsmotor SEGES, Svineproduktion (DanBred R&D).

 

2: Fra leverandør til samarbejdspartner

Der er en klar strukturudvikling henimod, at svineproducenterne bliver stadig større, mere professionelle og har andre købskriterier. Der stilles større krav til os. Det er ikke nok bare at være en genetik- eller polteleverandør. I højere og højere grad bliver vi en samarbejdspartner, der kan levere løsninger, som sikrer, at det genetiske potentiale udnyttes til fulde. Det er en trend, vi har set i flere andre brancher, hvor salget af serviceløsninger endda har overhalet salget af kerneprodukter.
I DanBred hilser vi den udvikling velkommen, da den passer godt til vores åbne og pragmatiske samarbejdskultur samt vores ekspertise og produktportefølje. Vores fundament er genetiske produkter af højeste kvalitet. Nu tilbyder vi også en række serviceløsninger, som hjælper vores kunder med at få det fulde udbytte af vores produkter. Dermed opbygger vi tætte og langtidsholdbare relationer til vores kunder.
Vi forudser også, at der blandt svineproducenterne i stigende grad vil være kunder med investorer i ryggen, som efterspørger performancebaserede forretningsmodeller, hvor de betaler for de produktionsresultater, som vores produkter giver. Her har DanBred en klar konkurrencemæssig fordel qua vores produkters store potentiale.
For eksempel har vi de sidste årtier avlet efter både høj kuldstørrelse og lav dødelighed – og vores kunder kan derfor opnå op til 40 fravænnede grise pr. so / pr. år.

 

 

Vores fundament er genetiske produkter af højeste kvalitet. Nu tilbyder vi også en række serviceløsninger, som hjælper vores kunder med at få det fulde udbytte af vores produkter.

Thomas Muurmann Henriksen, administrerende direktør, DanBred

 

 

3: Lukket drift vinder frem

En tredje trend er, at svineproducenter verden over i stigende grad går fra åben til lukket drift som følge af stigende fokus på sundhed i svineproduktionen – og den udvikling forventes at accelerere som konsekvens af sygdomme som afrikansk svinepest (ASF), der ulykkeligvis hærger store dele af Asien og Østeuropa. I DanBred har vi mange års erfaring med at levere til lukket drift, ikke mindst i Danmark, hvor det omfatter størstedelen af producenterne, og den knowhow er skalerbar ift. udlandet. Vi tilbyder vores kunder adgang til DanBreds avls-system via GenePro, der sikrer genetisk fremgang samtidig med, at besætningens sundheds-status opretholdes.

 

4: Bæredygtighed sikrer license to operate

Bæredygtighed er for alvor kommet på dagsordenen – og er kommet for at blive. Vi har været på forkant med udviklingen og i årtier avlet efter balancerede avlsmål, der fokuserer på høj effektivitet, holdbarhed og høj overlevelse, hvilket blandt andet bidrager positivt til klima-aftrykket fra produktionen og dermed bæredygtighed.

Vores forsknings- og udviklingsaktiviteter har skabt avlsfremgang og har resulteret i en genetik, som blandt andet har reduceret foderforbruget hos DanBred-dyr, og som sikrer, at hver so giver flest muligt overlevende grise. Vi avler desuden efter robusthed. Det giver sunde, stærke og holdbare dyr, hvilket både giver bedre dyrevelfærd og højere indtjening til vores kunder. Som leverandør af genetik til mere end 40 lande, gør vi det muligt at producere svinekød lokalt tæt på, hvor svinekødet forbruges.

 

5: Færre spillere på banen

Vi forudser, at branchen for svinegenetik vil konsolidere sig, i takt med at kunderne bliver større, mere professionelle og stiller større krav. Der kommer til at være færre spillere, og det kommer til at gå stærkt. Der bliver kun plads til de spillere, som kan levere produkter af allerhøjeste effektivitet og sundhed. Vi har en målsætning om at være i top-3 over de globale svinegenetik virksomheder, der kommer til at være tilbage.

Et vigtigt element i udskilningsløbet bliver forskning og udvikling. Genomisk selektion og andre teknologiske værktøjer og metoder vinder indpas, og kun de store og mest professionelle genetikvirksomheder har de R&D-muskler, der skal til i fremtiden.

DanBred ligger i førerfeltet. Vi har en stærk motor for forskning og udvikling i SEGES, Svineproduktion (DanBred R&D), som sikrer avlsfremgang. Vores forskning og udvikling er tæt forankret i et af de mest udviklede og krævende markeder, og vi har verdens bedste leverandører og kunder lige udenfor døren.

Vi er klar til fremtiden.

 

Thomas Muurmann Henriksen
Administrerende direktør, DanBred

Tilbage

Kunder får mest ud af DanBred

  HOLD DIG OPDATERET

  Tilmeld dig DanBreds nyhedsbrev med sidste nyt om effektiv drift, økonomi, genetik og sundhed. Kort sagt alt, hvad der er relevant for moderne svineproduktion – hverken mere eller mindre.
   Jeg giver DanBred P/S tilladelse til at sende mig emails om effektiv svineproduktion, økonomi, genetik og sundhed mv. Vi skriver kun når vi har noget relevant på agendaen og aldrig mere end 2 gange om måneden. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.

   Kontakt DanBred

   Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.


   Book en tid eller et møde nu